วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 501801 ถึง 501900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 501801 ถึง 501900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 501801 ถึง 501900 (Five hundred one thousand eight hundred and one to Five hundred one thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
501801 Five hundred one thousand eight hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
501802 Five hundred one thousand eight hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สอง
501803 Five hundred one thousand eight hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม
501804 Five hundred one thousand eight hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่
501805 Five hundred one thousand eight hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
501806 Five hundred one thousand eight hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก
501807 Five hundred one thousand eight hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
501808 Five hundred one thousand eight hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด
501809 Five hundred one thousand eight hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
501810 Five hundred one thousand eight hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
501811 Five hundred one thousand eight hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
501812 Five hundred one thousand eight hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
501813 Five hundred one thousand eight hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
501814 Five hundred one thousand eight hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
501815 Five hundred one thousand eight hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
501816 Five hundred one thousand eight hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
501817 Five hundred one thousand eight hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
501818 Five hundred one thousand eight hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
501819 Five hundred one thousand eight hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
501820 Five hundred one thousand eight hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
501821 Five hundred one thousand eight hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
501822 Five hundred one thousand eight hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
501823 Five hundred one thousand eight hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
501824 Five hundred one thousand eight hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
501825 Five hundred one thousand eight hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
501826 Five hundred one thousand eight hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
501827 Five hundred one thousand eight hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
501828 Five hundred one thousand eight hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
501829 Five hundred one thousand eight hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
501830 Five hundred one thousand eight hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
501831 Five hundred one thousand eight hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
501832 Five hundred one thousand eight hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
501833 Five hundred one thousand eight hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
501834 Five hundred one thousand eight hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
501835 Five hundred one thousand eight hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
501836 Five hundred one thousand eight hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
501837 Five hundred one thousand eight hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
501838 Five hundred one thousand eight hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
501839 Five hundred one thousand eight hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
501840 Five hundred one thousand eight hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
501841 Five hundred one thousand eight hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
501842 Five hundred one thousand eight hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
501843 Five hundred one thousand eight hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
501844 Five hundred one thousand eight hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
501845 Five hundred one thousand eight hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
501846 Five hundred one thousand eight hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
501847 Five hundred one thousand eight hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
501848 Five hundred one thousand eight hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
501849 Five hundred one thousand eight hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
501850 Five hundred one thousand eight hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
501851 Five hundred one thousand eight hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
501852 Five hundred one thousand eight hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
501853 Five hundred one thousand eight hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
501854 Five hundred one thousand eight hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
501855 Five hundred one thousand eight hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
501856 Five hundred one thousand eight hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
501857 Five hundred one thousand eight hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
501858 Five hundred one thousand eight hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
501859 Five hundred one thousand eight hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
501860 Five hundred one thousand eight hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
501861 Five hundred one thousand eight hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
501862 Five hundred one thousand eight hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
501863 Five hundred one thousand eight hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
501864 Five hundred one thousand eight hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
501865 Five hundred one thousand eight hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
501866 Five hundred one thousand eight hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
501867 Five hundred one thousand eight hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
501868 Five hundred one thousand eight hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
501869 Five hundred one thousand eight hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
501870 Five hundred one thousand eight hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
501871 Five hundred one thousand eight hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
501872 Five hundred one thousand eight hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
501873 Five hundred one thousand eight hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
501874 Five hundred one thousand eight hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
501875 Five hundred one thousand eight hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
501876 Five hundred one thousand eight hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
501877 Five hundred one thousand eight hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
501878 Five hundred one thousand eight hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
501879 Five hundred one thousand eight hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
501880 Five hundred one thousand eight hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
501881 Five hundred one thousand eight hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
501882 Five hundred one thousand eight hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
501883 Five hundred one thousand eight hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
501884 Five hundred one thousand eight hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
501885 Five hundred one thousand eight hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
501886 Five hundred one thousand eight hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
501887 Five hundred one thousand eight hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
501888 Five hundred one thousand eight hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
501889 Five hundred one thousand eight hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
501890 Five hundred one thousand eight hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
501891 Five hundred one thousand eight hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
501892 Five hundred one thousand eight hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
501893 Five hundred one thousand eight hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
501894 Five hundred one thousand eight hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
501895 Five hundred one thousand eight hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
501896 Five hundred one thousand eight hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
501897 Five hundred one thousand eight hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
501898 Five hundred one thousand eight hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
501899 Five hundred one thousand eight hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
501900 Five hundred one thousand nine hundredไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 501801 ถึง 501900 (Five hundred one thousand eight hundred and one to Five hundred one thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 501901-502000, 502001-502100, 502101-502200, 502201-502300, 502301-502400, 502401-502500, 502501-502600, 502601-502700, 502701-502800, 502801-502900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 501701-501800, 501601-501700, 501501-501600, 501401-501500, 501301-501400, 501201-501300, 501101-501200, 501001-501100, 500901-501000, 500801-500900