วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 501701 ถึง 501800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 501701 ถึง 501800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 501701 ถึง 501800 (Five hundred one thousand seven hundred and one to Five hundred one thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
501701 Five hundred one thousand seven hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
501702 Five hundred one thousand seven hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
501703 Five hundred one thousand seven hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
501704 Five hundred one thousand seven hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
501705 Five hundred one thousand seven hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
501706 Five hundred one thousand seven hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
501707 Five hundred one thousand seven hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
501708 Five hundred one thousand seven hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
501709 Five hundred one thousand seven hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
501710 Five hundred one thousand seven hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
501711 Five hundred one thousand seven hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
501712 Five hundred one thousand seven hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
501713 Five hundred one thousand seven hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
501714 Five hundred one thousand seven hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
501715 Five hundred one thousand seven hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
501716 Five hundred one thousand seven hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
501717 Five hundred one thousand seven hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
501718 Five hundred one thousand seven hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
501719 Five hundred one thousand seven hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
501720 Five hundred one thousand seven hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
501721 Five hundred one thousand seven hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
501722 Five hundred one thousand seven hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
501723 Five hundred one thousand seven hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
501724 Five hundred one thousand seven hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
501725 Five hundred one thousand seven hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
501726 Five hundred one thousand seven hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
501727 Five hundred one thousand seven hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
501728 Five hundred one thousand seven hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
501729 Five hundred one thousand seven hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
501730 Five hundred one thousand seven hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
501731 Five hundred one thousand seven hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
501732 Five hundred one thousand seven hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
501733 Five hundred one thousand seven hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
501734 Five hundred one thousand seven hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
501735 Five hundred one thousand seven hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
501736 Five hundred one thousand seven hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
501737 Five hundred one thousand seven hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
501738 Five hundred one thousand seven hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
501739 Five hundred one thousand seven hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
501740 Five hundred one thousand seven hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
501741 Five hundred one thousand seven hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
501742 Five hundred one thousand seven hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
501743 Five hundred one thousand seven hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
501744 Five hundred one thousand seven hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
501745 Five hundred one thousand seven hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
501746 Five hundred one thousand seven hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
501747 Five hundred one thousand seven hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
501748 Five hundred one thousand seven hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
501749 Five hundred one thousand seven hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
501750 Five hundred one thousand seven hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
501751 Five hundred one thousand seven hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
501752 Five hundred one thousand seven hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
501753 Five hundred one thousand seven hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
501754 Five hundred one thousand seven hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
501755 Five hundred one thousand seven hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
501756 Five hundred one thousand seven hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
501757 Five hundred one thousand seven hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
501758 Five hundred one thousand seven hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
501759 Five hundred one thousand seven hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
501760 Five hundred one thousand seven hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
501761 Five hundred one thousand seven hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
501762 Five hundred one thousand seven hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
501763 Five hundred one thousand seven hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
501764 Five hundred one thousand seven hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
501765 Five hundred one thousand seven hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
501766 Five hundred one thousand seven hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
501767 Five hundred one thousand seven hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
501768 Five hundred one thousand seven hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
501769 Five hundred one thousand seven hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
501770 Five hundred one thousand seven hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
501771 Five hundred one thousand seven hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
501772 Five hundred one thousand seven hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
501773 Five hundred one thousand seven hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
501774 Five hundred one thousand seven hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
501775 Five hundred one thousand seven hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
501776 Five hundred one thousand seven hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
501777 Five hundred one thousand seven hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
501778 Five hundred one thousand seven hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
501779 Five hundred one thousand seven hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
501780 Five hundred one thousand seven hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
501781 Five hundred one thousand seven hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
501782 Five hundred one thousand seven hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
501783 Five hundred one thousand seven hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
501784 Five hundred one thousand seven hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
501785 Five hundred one thousand seven hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
501786 Five hundred one thousand seven hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
501787 Five hundred one thousand seven hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
501788 Five hundred one thousand seven hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
501789 Five hundred one thousand seven hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
501790 Five hundred one thousand seven hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
501791 Five hundred one thousand seven hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
501792 Five hundred one thousand seven hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
501793 Five hundred one thousand seven hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
501794 Five hundred one thousand seven hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
501795 Five hundred one thousand seven hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
501796 Five hundred one thousand seven hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
501797 Five hundred one thousand seven hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
501798 Five hundred one thousand seven hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
501799 Five hundred one thousand seven hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
501800 Five hundred one thousand eight hundredไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 501701 ถึง 501800 (Five hundred one thousand seven hundred and one to Five hundred one thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 501801-501900, 501901-502000, 502001-502100, 502101-502200, 502201-502300, 502301-502400, 502401-502500, 502501-502600, 502601-502700, 502701-502800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 501601-501700, 501501-501600, 501401-501500, 501301-501400, 501201-501300, 501101-501200, 501001-501100, 500901-501000, 500801-500900, 500701-500800