วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 501601 ถึง 501700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 501601 ถึง 501700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 501601 ถึง 501700 (Five hundred one thousand six hundred and one to Five hundred one thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
501601 Five hundred one thousand six hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
501602 Five hundred one thousand six hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สอง
501603 Five hundred one thousand six hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม
501604 Five hundred one thousand six hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่
501605 Five hundred one thousand six hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า
501606 Five hundred one thousand six hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก
501607 Five hundred one thousand six hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
501608 Five hundred one thousand six hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด
501609 Five hundred one thousand six hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า
501610 Five hundred one thousand six hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ
501611 Five hundred one thousand six hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
501612 Five hundred one thousand six hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
501613 Five hundred one thousand six hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
501614 Five hundred one thousand six hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
501615 Five hundred one thousand six hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
501616 Five hundred one thousand six hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
501617 Five hundred one thousand six hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
501618 Five hundred one thousand six hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
501619 Five hundred one thousand six hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
501620 Five hundred one thousand six hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
501621 Five hundred one thousand six hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
501622 Five hundred one thousand six hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
501623 Five hundred one thousand six hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
501624 Five hundred one thousand six hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
501625 Five hundred one thousand six hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
501626 Five hundred one thousand six hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
501627 Five hundred one thousand six hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
501628 Five hundred one thousand six hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
501629 Five hundred one thousand six hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
501630 Five hundred one thousand six hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
501631 Five hundred one thousand six hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
501632 Five hundred one thousand six hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
501633 Five hundred one thousand six hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
501634 Five hundred one thousand six hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
501635 Five hundred one thousand six hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
501636 Five hundred one thousand six hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
501637 Five hundred one thousand six hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
501638 Five hundred one thousand six hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
501639 Five hundred one thousand six hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
501640 Five hundred one thousand six hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
501641 Five hundred one thousand six hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
501642 Five hundred one thousand six hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
501643 Five hundred one thousand six hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
501644 Five hundred one thousand six hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
501645 Five hundred one thousand six hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
501646 Five hundred one thousand six hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
501647 Five hundred one thousand six hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
501648 Five hundred one thousand six hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
501649 Five hundred one thousand six hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
501650 Five hundred one thousand six hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
501651 Five hundred one thousand six hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
501652 Five hundred one thousand six hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
501653 Five hundred one thousand six hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
501654 Five hundred one thousand six hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
501655 Five hundred one thousand six hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
501656 Five hundred one thousand six hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
501657 Five hundred one thousand six hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
501658 Five hundred one thousand six hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
501659 Five hundred one thousand six hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
501660 Five hundred one thousand six hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
501661 Five hundred one thousand six hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
501662 Five hundred one thousand six hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
501663 Five hundred one thousand six hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
501664 Five hundred one thousand six hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
501665 Five hundred one thousand six hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
501666 Five hundred one thousand six hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
501667 Five hundred one thousand six hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
501668 Five hundred one thousand six hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
501669 Five hundred one thousand six hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
501670 Five hundred one thousand six hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
501671 Five hundred one thousand six hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
501672 Five hundred one thousand six hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
501673 Five hundred one thousand six hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
501674 Five hundred one thousand six hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
501675 Five hundred one thousand six hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
501676 Five hundred one thousand six hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
501677 Five hundred one thousand six hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
501678 Five hundred one thousand six hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
501679 Five hundred one thousand six hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
501680 Five hundred one thousand six hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
501681 Five hundred one thousand six hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
501682 Five hundred one thousand six hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
501683 Five hundred one thousand six hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
501684 Five hundred one thousand six hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
501685 Five hundred one thousand six hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
501686 Five hundred one thousand six hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
501687 Five hundred one thousand six hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
501688 Five hundred one thousand six hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
501689 Five hundred one thousand six hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
501690 Five hundred one thousand six hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
501691 Five hundred one thousand six hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
501692 Five hundred one thousand six hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
501693 Five hundred one thousand six hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
501694 Five hundred one thousand six hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
501695 Five hundred one thousand six hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
501696 Five hundred one thousand six hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
501697 Five hundred one thousand six hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
501698 Five hundred one thousand six hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
501699 Five hundred one thousand six hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
501700 Five hundred one thousand seven hundredไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 501601 ถึง 501700 (Five hundred one thousand six hundred and one to Five hundred one thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 501701-501800, 501801-501900, 501901-502000, 502001-502100, 502101-502200, 502201-502300, 502301-502400, 502401-502500, 502501-502600, 502601-502700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 501501-501600, 501401-501500, 501301-501400, 501201-501300, 501101-501200, 501001-501100, 500901-501000, 500801-500900, 500701-500800, 500601-500700