วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 501301 ถึง 501400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 501301 ถึง 501400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 501301 ถึง 501400 (Five hundred one thousand three hundred and one to Five hundred one thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
501301 Five hundred one thousand three hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
501302 Five hundred one thousand three hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สอง
501303 Five hundred one thousand three hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม
501304 Five hundred one thousand three hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่
501305 Five hundred one thousand three hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
501306 Five hundred one thousand three hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก
501307 Five hundred one thousand three hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
501308 Five hundred one thousand three hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด
501309 Five hundred one thousand three hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
501310 Five hundred one thousand three hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
501311 Five hundred one thousand three hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
501312 Five hundred one thousand three hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
501313 Five hundred one thousand three hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
501314 Five hundred one thousand three hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
501315 Five hundred one thousand three hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
501316 Five hundred one thousand three hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
501317 Five hundred one thousand three hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
501318 Five hundred one thousand three hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
501319 Five hundred one thousand three hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
501320 Five hundred one thousand three hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
501321 Five hundred one thousand three hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
501322 Five hundred one thousand three hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
501323 Five hundred one thousand three hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
501324 Five hundred one thousand three hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
501325 Five hundred one thousand three hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
501326 Five hundred one thousand three hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
501327 Five hundred one thousand three hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
501328 Five hundred one thousand three hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
501329 Five hundred one thousand three hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
501330 Five hundred one thousand three hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
501331 Five hundred one thousand three hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
501332 Five hundred one thousand three hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
501333 Five hundred one thousand three hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
501334 Five hundred one thousand three hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
501335 Five hundred one thousand three hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
501336 Five hundred one thousand three hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
501337 Five hundred one thousand three hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
501338 Five hundred one thousand three hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
501339 Five hundred one thousand three hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
501340 Five hundred one thousand three hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
501341 Five hundred one thousand three hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
501342 Five hundred one thousand three hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
501343 Five hundred one thousand three hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
501344 Five hundred one thousand three hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
501345 Five hundred one thousand three hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
501346 Five hundred one thousand three hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
501347 Five hundred one thousand three hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
501348 Five hundred one thousand three hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
501349 Five hundred one thousand three hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
501350 Five hundred one thousand three hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
501351 Five hundred one thousand three hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
501352 Five hundred one thousand three hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
501353 Five hundred one thousand three hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
501354 Five hundred one thousand three hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
501355 Five hundred one thousand three hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
501356 Five hundred one thousand three hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
501357 Five hundred one thousand three hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
501358 Five hundred one thousand three hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
501359 Five hundred one thousand three hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
501360 Five hundred one thousand three hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
501361 Five hundred one thousand three hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
501362 Five hundred one thousand three hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
501363 Five hundred one thousand three hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
501364 Five hundred one thousand three hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
501365 Five hundred one thousand three hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
501366 Five hundred one thousand three hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
501367 Five hundred one thousand three hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
501368 Five hundred one thousand three hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
501369 Five hundred one thousand three hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
501370 Five hundred one thousand three hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
501371 Five hundred one thousand three hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
501372 Five hundred one thousand three hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
501373 Five hundred one thousand three hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
501374 Five hundred one thousand three hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
501375 Five hundred one thousand three hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
501376 Five hundred one thousand three hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
501377 Five hundred one thousand three hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
501378 Five hundred one thousand three hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
501379 Five hundred one thousand three hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
501380 Five hundred one thousand three hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
501381 Five hundred one thousand three hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
501382 Five hundred one thousand three hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
501383 Five hundred one thousand three hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
501384 Five hundred one thousand three hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
501385 Five hundred one thousand three hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
501386 Five hundred one thousand three hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
501387 Five hundred one thousand three hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
501388 Five hundred one thousand three hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
501389 Five hundred one thousand three hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
501390 Five hundred one thousand three hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
501391 Five hundred one thousand three hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
501392 Five hundred one thousand three hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
501393 Five hundred one thousand three hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
501394 Five hundred one thousand three hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
501395 Five hundred one thousand three hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
501396 Five hundred one thousand three hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
501397 Five hundred one thousand three hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
501398 Five hundred one thousand three hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
501399 Five hundred one thousand three hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
501400 Five hundred one thousand four hundredไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 501301 ถึง 501400 (Five hundred one thousand three hundred and one to Five hundred one thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 501401-501500, 501501-501600, 501601-501700, 501701-501800, 501801-501900, 501901-502000, 502001-502100, 502101-502200, 502201-502300, 502301-502400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 501201-501300, 501101-501200, 501001-501100, 500901-501000, 500801-500900, 500701-500800, 500601-500700, 500501-500600, 500401-500500, 500301-500400