วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 498201 ถึง 498300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 498201 ถึง 498300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 498201 ถึง 498300 (Four hundred ninety eight thousand two hundred and one to Four hundred ninety eight thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
498201 Four hundred ninety eight thousand two hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
498202 Four hundred ninety eight thousand two hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สอง
498203 Four hundred ninety eight thousand two hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม
498204 Four hundred ninety eight thousand two hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่
498205 Four hundred ninety eight thousand two hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
498206 Four hundred ninety eight thousand two hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก
498207 Four hundred ninety eight thousand two hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
498208 Four hundred ninety eight thousand two hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด
498209 Four hundred ninety eight thousand two hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
498210 Four hundred ninety eight thousand two hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
498211 Four hundred ninety eight thousand two hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
498212 Four hundred ninety eight thousand two hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
498213 Four hundred ninety eight thousand two hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
498214 Four hundred ninety eight thousand two hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
498215 Four hundred ninety eight thousand two hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
498216 Four hundred ninety eight thousand two hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
498217 Four hundred ninety eight thousand two hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
498218 Four hundred ninety eight thousand two hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
498219 Four hundred ninety eight thousand two hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
498220 Four hundred ninety eight thousand two hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
498221 Four hundred ninety eight thousand two hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
498222 Four hundred ninety eight thousand two hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
498223 Four hundred ninety eight thousand two hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
498224 Four hundred ninety eight thousand two hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
498225 Four hundred ninety eight thousand two hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
498226 Four hundred ninety eight thousand two hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
498227 Four hundred ninety eight thousand two hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
498228 Four hundred ninety eight thousand two hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
498229 Four hundred ninety eight thousand two hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
498230 Four hundred ninety eight thousand two hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
498231 Four hundred ninety eight thousand two hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
498232 Four hundred ninety eight thousand two hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
498233 Four hundred ninety eight thousand two hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
498234 Four hundred ninety eight thousand two hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
498235 Four hundred ninety eight thousand two hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
498236 Four hundred ninety eight thousand two hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
498237 Four hundred ninety eight thousand two hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
498238 Four hundred ninety eight thousand two hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
498239 Four hundred ninety eight thousand two hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
498240 Four hundred ninety eight thousand two hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
498241 Four hundred ninety eight thousand two hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
498242 Four hundred ninety eight thousand two hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
498243 Four hundred ninety eight thousand two hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
498244 Four hundred ninety eight thousand two hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
498245 Four hundred ninety eight thousand two hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
498246 Four hundred ninety eight thousand two hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
498247 Four hundred ninety eight thousand two hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
498248 Four hundred ninety eight thousand two hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
498249 Four hundred ninety eight thousand two hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
498250 Four hundred ninety eight thousand two hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
498251 Four hundred ninety eight thousand two hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
498252 Four hundred ninety eight thousand two hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
498253 Four hundred ninety eight thousand two hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
498254 Four hundred ninety eight thousand two hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
498255 Four hundred ninety eight thousand two hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
498256 Four hundred ninety eight thousand two hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
498257 Four hundred ninety eight thousand two hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
498258 Four hundred ninety eight thousand two hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
498259 Four hundred ninety eight thousand two hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
498260 Four hundred ninety eight thousand two hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
498261 Four hundred ninety eight thousand two hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
498262 Four hundred ninety eight thousand two hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
498263 Four hundred ninety eight thousand two hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
498264 Four hundred ninety eight thousand two hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
498265 Four hundred ninety eight thousand two hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
498266 Four hundred ninety eight thousand two hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
498267 Four hundred ninety eight thousand two hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
498268 Four hundred ninety eight thousand two hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
498269 Four hundred ninety eight thousand two hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
498270 Four hundred ninety eight thousand two hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
498271 Four hundred ninety eight thousand two hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
498272 Four hundred ninety eight thousand two hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
498273 Four hundred ninety eight thousand two hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
498274 Four hundred ninety eight thousand two hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
498275 Four hundred ninety eight thousand two hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
498276 Four hundred ninety eight thousand two hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
498277 Four hundred ninety eight thousand two hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
498278 Four hundred ninety eight thousand two hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
498279 Four hundred ninety eight thousand two hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
498280 Four hundred ninety eight thousand two hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
498281 Four hundred ninety eight thousand two hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
498282 Four hundred ninety eight thousand two hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
498283 Four hundred ninety eight thousand two hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
498284 Four hundred ninety eight thousand two hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
498285 Four hundred ninety eight thousand two hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
498286 Four hundred ninety eight thousand two hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
498287 Four hundred ninety eight thousand two hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
498288 Four hundred ninety eight thousand two hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
498289 Four hundred ninety eight thousand two hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
498290 Four hundred ninety eight thousand two hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
498291 Four hundred ninety eight thousand two hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
498292 Four hundred ninety eight thousand two hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
498293 Four hundred ninety eight thousand two hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
498294 Four hundred ninety eight thousand two hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
498295 Four hundred ninety eight thousand two hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
498296 Four hundred ninety eight thousand two hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
498297 Four hundred ninety eight thousand two hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
498298 Four hundred ninety eight thousand two hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
498299 Four hundred ninety eight thousand two hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
498300 Four hundred ninety eight thousand three hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 498201 ถึง 498300 (Four hundred ninety eight thousand two hundred and one to Four hundred ninety eight thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 498301-498400, 498401-498500, 498501-498600, 498601-498700, 498701-498800, 498801-498900, 498901-499000, 499001-499100, 499101-499200, 499201-499300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 498101-498200, 498001-498100, 497901-498000, 497801-497900, 497701-497800, 497601-497700, 497501-497600, 497401-497500, 497301-497400, 497201-497300