วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 498001 ถึง 498100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 498001 ถึง 498100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 498001 ถึง 498100 (Four hundred ninety eight thousand and one to Four hundred ninety eight thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
498001 Four hundred ninety eight thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง
498002 Four hundred ninety eight thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง
498003 Four hundred ninety eight thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม
498004 Four hundred ninety eight thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่
498005 Four hundred ninety eight thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า
498006 Four hundred ninety eight thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก
498007 Four hundred ninety eight thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด
498008 Four hundred ninety eight thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด
498009 Four hundred ninety eight thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า
498010 Four hundred ninety eight thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ
498011 Four hundred ninety eight thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
498012 Four hundred ninety eight thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สอง
498013 Four hundred ninety eight thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สาม
498014 Four hundred ninety eight thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สี่
498015 Four hundred ninety eight thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​ห้า
498016 Four hundred ninety eight thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​หก
498017 Four hundred ninety eight thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
498018 Four hundred ninety eight thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​แปด
498019 Four hundred ninety eight thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เก้า
498020 Four hundred ninety eight thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ
498021 Four hundred ninety eight thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
498022 Four hundred ninety eight thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
498023 Four hundred ninety eight thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
498024 Four hundred ninety eight thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
498025 Four hundred ninety eight thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
498026 Four hundred ninety eight thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
498027 Four hundred ninety eight thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
498028 Four hundred ninety eight thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
498029 Four hundred ninety eight thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
498030 Four hundred ninety eight thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ
498031 Four hundred ninety eight thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
498032 Four hundred ninety eight thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
498033 Four hundred ninety eight thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
498034 Four hundred ninety eight thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
498035 Four hundred ninety eight thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
498036 Four hundred ninety eight thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
498037 Four hundred ninety eight thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
498038 Four hundred ninety eight thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
498039 Four hundred ninety eight thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
498040 Four hundred ninety eight thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ
498041 Four hundred ninety eight thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
498042 Four hundred ninety eight thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
498043 Four hundred ninety eight thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
498044 Four hundred ninety eight thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
498045 Four hundred ninety eight thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
498046 Four hundred ninety eight thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
498047 Four hundred ninety eight thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
498048 Four hundred ninety eight thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
498049 Four hundred ninety eight thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
498050 Four hundred ninety eight thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ
498051 Four hundred ninety eight thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
498052 Four hundred ninety eight thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
498053 Four hundred ninety eight thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
498054 Four hundred ninety eight thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
498055 Four hundred ninety eight thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
498056 Four hundred ninety eight thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
498057 Four hundred ninety eight thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
498058 Four hundred ninety eight thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
498059 Four hundred ninety eight thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
498060 Four hundred ninety eight thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ
498061 Four hundred ninety eight thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
498062 Four hundred ninety eight thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
498063 Four hundred ninety eight thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
498064 Four hundred ninety eight thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
498065 Four hundred ninety eight thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
498066 Four hundred ninety eight thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​หก
498067 Four hundred ninety eight thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
498068 Four hundred ninety eight thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
498069 Four hundred ninety eight thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
498070 Four hundred ninety eight thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
498071 Four hundred ninety eight thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
498072 Four hundred ninety eight thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
498073 Four hundred ninety eight thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
498074 Four hundred ninety eight thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
498075 Four hundred ninety eight thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
498076 Four hundred ninety eight thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
498077 Four hundred ninety eight thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
498078 Four hundred ninety eight thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
498079 Four hundred ninety eight thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
498080 Four hundred ninety eight thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ
498081 Four hundred ninety eight thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
498082 Four hundred ninety eight thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
498083 Four hundred ninety eight thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
498084 Four hundred ninety eight thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
498085 Four hundred ninety eight thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
498086 Four hundred ninety eight thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
498087 Four hundred ninety eight thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
498088 Four hundred ninety eight thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
498089 Four hundred ninety eight thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
498090 Four hundred ninety eight thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ
498091 Four hundred ninety eight thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
498092 Four hundred ninety eight thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
498093 Four hundred ninety eight thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
498094 Four hundred ninety eight thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
498095 Four hundred ninety eight thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
498096 Four hundred ninety eight thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
498097 Four hundred ninety eight thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
498098 Four hundred ninety eight thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
498099 Four hundred ninety eight thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
498100 Four hundred ninety eight thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 498001 ถึง 498100 (Four hundred ninety eight thousand and one to Four hundred ninety eight thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 498101-498200, 498201-498300, 498301-498400, 498401-498500, 498501-498600, 498601-498700, 498701-498800, 498801-498900, 498901-499000, 499001-499100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 497901-498000, 497801-497900, 497701-497800, 497601-497700, 497501-497600, 497401-497500, 497301-497400, 497201-497300, 497101-497200, 497001-497100