วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 497001 ถึง 497100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 497001 ถึง 497100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 497001 ถึง 497100 (Four hundred ninety seven thousand and one to Four hundred ninety seven thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
497001 Four hundred ninety seven thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง
497002 Four hundred ninety seven thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สอง
497003 Four hundred ninety seven thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม
497004 Four hundred ninety seven thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่
497005 Four hundred ninety seven thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า
497006 Four hundred ninety seven thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก
497007 Four hundred ninety seven thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด
497008 Four hundred ninety seven thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด
497009 Four hundred ninety seven thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า
497010 Four hundred ninety seven thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ
497011 Four hundred ninety seven thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เอ็ด
497012 Four hundred ninety seven thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สอง
497013 Four hundred ninety seven thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สาม
497014 Four hundred ninety seven thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สี่
497015 Four hundred ninety seven thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​ห้า
497016 Four hundred ninety seven thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​หก
497017 Four hundred ninety seven thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เจ็ด
497018 Four hundred ninety seven thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​แปด
497019 Four hundred ninety seven thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เก้า
497020 Four hundred ninety seven thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ
497021 Four hundred ninety seven thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
497022 Four hundred ninety seven thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
497023 Four hundred ninety seven thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
497024 Four hundred ninety seven thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
497025 Four hundred ninety seven thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
497026 Four hundred ninety seven thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​หก
497027 Four hundred ninety seven thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
497028 Four hundred ninety seven thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
497029 Four hundred ninety seven thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
497030 Four hundred ninety seven thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ
497031 Four hundred ninety seven thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
497032 Four hundred ninety seven thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สอง
497033 Four hundred ninety seven thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สาม
497034 Four hundred ninety seven thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สี่
497035 Four hundred ninety seven thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
497036 Four hundred ninety seven thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​หก
497037 Four hundred ninety seven thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
497038 Four hundred ninety seven thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​แปด
497039 Four hundred ninety seven thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
497040 Four hundred ninety seven thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ
497041 Four hundred ninety seven thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
497042 Four hundred ninety seven thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สอง
497043 Four hundred ninety seven thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สาม
497044 Four hundred ninety seven thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สี่
497045 Four hundred ninety seven thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
497046 Four hundred ninety seven thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​หก
497047 Four hundred ninety seven thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
497048 Four hundred ninety seven thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​แปด
497049 Four hundred ninety seven thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
497050 Four hundred ninety seven thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ
497051 Four hundred ninety seven thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
497052 Four hundred ninety seven thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
497053 Four hundred ninety seven thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
497054 Four hundred ninety seven thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
497055 Four hundred ninety seven thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
497056 Four hundred ninety seven thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​หก
497057 Four hundred ninety seven thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
497058 Four hundred ninety seven thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
497059 Four hundred ninety seven thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
497060 Four hundred ninety seven thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ
497061 Four hundred ninety seven thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
497062 Four hundred ninety seven thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สอง
497063 Four hundred ninety seven thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สาม
497064 Four hundred ninety seven thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สี่
497065 Four hundred ninety seven thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​ห้า
497066 Four hundred ninety seven thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​หก
497067 Four hundred ninety seven thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
497068 Four hundred ninety seven thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​แปด
497069 Four hundred ninety seven thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เก้า
497070 Four hundred ninety seven thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ
497071 Four hundred ninety seven thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
497072 Four hundred ninety seven thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
497073 Four hundred ninety seven thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
497074 Four hundred ninety seven thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
497075 Four hundred ninety seven thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
497076 Four hundred ninety seven thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
497077 Four hundred ninety seven thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
497078 Four hundred ninety seven thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
497079 Four hundred ninety seven thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
497080 Four hundred ninety seven thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ
497081 Four hundred ninety seven thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
497082 Four hundred ninety seven thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สอง
497083 Four hundred ninety seven thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สาม
497084 Four hundred ninety seven thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สี่
497085 Four hundred ninety seven thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
497086 Four hundred ninety seven thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​หก
497087 Four hundred ninety seven thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
497088 Four hundred ninety seven thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​แปด
497089 Four hundred ninety seven thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
497090 Four hundred ninety seven thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ
497091 Four hundred ninety seven thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
497092 Four hundred ninety seven thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
497093 Four hundred ninety seven thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
497094 Four hundred ninety seven thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
497095 Four hundred ninety seven thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
497096 Four hundred ninety seven thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​หก
497097 Four hundred ninety seven thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
497098 Four hundred ninety seven thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
497099 Four hundred ninety seven thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
497100 Four hundred ninety seven thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 497001 ถึง 497100 (Four hundred ninety seven thousand and one to Four hundred ninety seven thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 497101-497200, 497201-497300, 497301-497400, 497401-497500, 497501-497600, 497601-497700, 497701-497800, 497801-497900, 497901-498000, 498001-498100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 496901-497000, 496801-496900, 496701-496800, 496601-496700, 496501-496600, 496401-496500, 496301-496400, 496201-496300, 496101-496200, 496001-496100