วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 496901 ถึง 497000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 496901 ถึง 497000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 496901 ถึง 497000 (Four hundred ninety six thousand nine hundred and one to Four hundred ninety seven thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
496901 Four hundred ninety six thousand nine hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
496902 Four hundred ninety six thousand nine hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
496903 Four hundred ninety six thousand nine hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
496904 Four hundred ninety six thousand nine hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
496905 Four hundred ninety six thousand nine hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
496906 Four hundred ninety six thousand nine hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก
496907 Four hundred ninety six thousand nine hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
496908 Four hundred ninety six thousand nine hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
496909 Four hundred ninety six thousand nine hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
496910 Four hundred ninety six thousand nine hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
496911 Four hundred ninety six thousand nine hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
496912 Four hundred ninety six thousand nine hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
496913 Four hundred ninety six thousand nine hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
496914 Four hundred ninety six thousand nine hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
496915 Four hundred ninety six thousand nine hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
496916 Four hundred ninety six thousand nine hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
496917 Four hundred ninety six thousand nine hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
496918 Four hundred ninety six thousand nine hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
496919 Four hundred ninety six thousand nine hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
496920 Four hundred ninety six thousand nine hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
496921 Four hundred ninety six thousand nine hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
496922 Four hundred ninety six thousand nine hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
496923 Four hundred ninety six thousand nine hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
496924 Four hundred ninety six thousand nine hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
496925 Four hundred ninety six thousand nine hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
496926 Four hundred ninety six thousand nine hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
496927 Four hundred ninety six thousand nine hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
496928 Four hundred ninety six thousand nine hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
496929 Four hundred ninety six thousand nine hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
496930 Four hundred ninety six thousand nine hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
496931 Four hundred ninety six thousand nine hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
496932 Four hundred ninety six thousand nine hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
496933 Four hundred ninety six thousand nine hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
496934 Four hundred ninety six thousand nine hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
496935 Four hundred ninety six thousand nine hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
496936 Four hundred ninety six thousand nine hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
496937 Four hundred ninety six thousand nine hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
496938 Four hundred ninety six thousand nine hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
496939 Four hundred ninety six thousand nine hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
496940 Four hundred ninety six thousand nine hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
496941 Four hundred ninety six thousand nine hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
496942 Four hundred ninety six thousand nine hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
496943 Four hundred ninety six thousand nine hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
496944 Four hundred ninety six thousand nine hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
496945 Four hundred ninety six thousand nine hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
496946 Four hundred ninety six thousand nine hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
496947 Four hundred ninety six thousand nine hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
496948 Four hundred ninety six thousand nine hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
496949 Four hundred ninety six thousand nine hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
496950 Four hundred ninety six thousand nine hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
496951 Four hundred ninety six thousand nine hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
496952 Four hundred ninety six thousand nine hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
496953 Four hundred ninety six thousand nine hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
496954 Four hundred ninety six thousand nine hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
496955 Four hundred ninety six thousand nine hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
496956 Four hundred ninety six thousand nine hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
496957 Four hundred ninety six thousand nine hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
496958 Four hundred ninety six thousand nine hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
496959 Four hundred ninety six thousand nine hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
496960 Four hundred ninety six thousand nine hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
496961 Four hundred ninety six thousand nine hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
496962 Four hundred ninety six thousand nine hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
496963 Four hundred ninety six thousand nine hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
496964 Four hundred ninety six thousand nine hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
496965 Four hundred ninety six thousand nine hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
496966 Four hundred ninety six thousand nine hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
496967 Four hundred ninety six thousand nine hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
496968 Four hundred ninety six thousand nine hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
496969 Four hundred ninety six thousand nine hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
496970 Four hundred ninety six thousand nine hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
496971 Four hundred ninety six thousand nine hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
496972 Four hundred ninety six thousand nine hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
496973 Four hundred ninety six thousand nine hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
496974 Four hundred ninety six thousand nine hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
496975 Four hundred ninety six thousand nine hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
496976 Four hundred ninety six thousand nine hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
496977 Four hundred ninety six thousand nine hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
496978 Four hundred ninety six thousand nine hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
496979 Four hundred ninety six thousand nine hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
496980 Four hundred ninety six thousand nine hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
496981 Four hundred ninety six thousand nine hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
496982 Four hundred ninety six thousand nine hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
496983 Four hundred ninety six thousand nine hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
496984 Four hundred ninety six thousand nine hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
496985 Four hundred ninety six thousand nine hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
496986 Four hundred ninety six thousand nine hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
496987 Four hundred ninety six thousand nine hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
496988 Four hundred ninety six thousand nine hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
496989 Four hundred ninety six thousand nine hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
496990 Four hundred ninety six thousand nine hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
496991 Four hundred ninety six thousand nine hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
496992 Four hundred ninety six thousand nine hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
496993 Four hundred ninety six thousand nine hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
496994 Four hundred ninety six thousand nine hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
496995 Four hundred ninety six thousand nine hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
496996 Four hundred ninety six thousand nine hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
496997 Four hundred ninety six thousand nine hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
496998 Four hundred ninety six thousand nine hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
496999 Four hundred ninety six thousand nine hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
497000 Four hundred ninety seven thousandโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 496901 ถึง 497000 (Four hundred ninety six thousand nine hundred and one to Four hundred ninety seven thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 497001-497100, 497101-497200, 497201-497300, 497301-497400, 497401-497500, 497501-497600, 497601-497700, 497701-497800, 497801-497900, 497901-498000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 496801-496900, 496701-496800, 496601-496700, 496501-496600, 496401-496500, 496301-496400, 496201-496300, 496101-496200, 496001-496100, 495901-496000