วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 496701 ถึง 496800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 496701 ถึง 496800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 496701 ถึง 496800 (Four hundred ninety six thousand seven hundred and one to Four hundred ninety six thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
496701 Four hundred ninety six thousand seven hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
496702 Four hundred ninety six thousand seven hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
496703 Four hundred ninety six thousand seven hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
496704 Four hundred ninety six thousand seven hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
496705 Four hundred ninety six thousand seven hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
496706 Four hundred ninety six thousand seven hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
496707 Four hundred ninety six thousand seven hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
496708 Four hundred ninety six thousand seven hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
496709 Four hundred ninety six thousand seven hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
496710 Four hundred ninety six thousand seven hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
496711 Four hundred ninety six thousand seven hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
496712 Four hundred ninety six thousand seven hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
496713 Four hundred ninety six thousand seven hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
496714 Four hundred ninety six thousand seven hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
496715 Four hundred ninety six thousand seven hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
496716 Four hundred ninety six thousand seven hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
496717 Four hundred ninety six thousand seven hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
496718 Four hundred ninety six thousand seven hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
496719 Four hundred ninety six thousand seven hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
496720 Four hundred ninety six thousand seven hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
496721 Four hundred ninety six thousand seven hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
496722 Four hundred ninety six thousand seven hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
496723 Four hundred ninety six thousand seven hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
496724 Four hundred ninety six thousand seven hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
496725 Four hundred ninety six thousand seven hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
496726 Four hundred ninety six thousand seven hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
496727 Four hundred ninety six thousand seven hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
496728 Four hundred ninety six thousand seven hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
496729 Four hundred ninety six thousand seven hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
496730 Four hundred ninety six thousand seven hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
496731 Four hundred ninety six thousand seven hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
496732 Four hundred ninety six thousand seven hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
496733 Four hundred ninety six thousand seven hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
496734 Four hundred ninety six thousand seven hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
496735 Four hundred ninety six thousand seven hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
496736 Four hundred ninety six thousand seven hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
496737 Four hundred ninety six thousand seven hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
496738 Four hundred ninety six thousand seven hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
496739 Four hundred ninety six thousand seven hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
496740 Four hundred ninety six thousand seven hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
496741 Four hundred ninety six thousand seven hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
496742 Four hundred ninety six thousand seven hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
496743 Four hundred ninety six thousand seven hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
496744 Four hundred ninety six thousand seven hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
496745 Four hundred ninety six thousand seven hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
496746 Four hundred ninety six thousand seven hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
496747 Four hundred ninety six thousand seven hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
496748 Four hundred ninety six thousand seven hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
496749 Four hundred ninety six thousand seven hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
496750 Four hundred ninety six thousand seven hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
496751 Four hundred ninety six thousand seven hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
496752 Four hundred ninety six thousand seven hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
496753 Four hundred ninety six thousand seven hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
496754 Four hundred ninety six thousand seven hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
496755 Four hundred ninety six thousand seven hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
496756 Four hundred ninety six thousand seven hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
496757 Four hundred ninety six thousand seven hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
496758 Four hundred ninety six thousand seven hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
496759 Four hundred ninety six thousand seven hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
496760 Four hundred ninety six thousand seven hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
496761 Four hundred ninety six thousand seven hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
496762 Four hundred ninety six thousand seven hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
496763 Four hundred ninety six thousand seven hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
496764 Four hundred ninety six thousand seven hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
496765 Four hundred ninety six thousand seven hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
496766 Four hundred ninety six thousand seven hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
496767 Four hundred ninety six thousand seven hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
496768 Four hundred ninety six thousand seven hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
496769 Four hundred ninety six thousand seven hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
496770 Four hundred ninety six thousand seven hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
496771 Four hundred ninety six thousand seven hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
496772 Four hundred ninety six thousand seven hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
496773 Four hundred ninety six thousand seven hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
496774 Four hundred ninety six thousand seven hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
496775 Four hundred ninety six thousand seven hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
496776 Four hundred ninety six thousand seven hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
496777 Four hundred ninety six thousand seven hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
496778 Four hundred ninety six thousand seven hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
496779 Four hundred ninety six thousand seven hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
496780 Four hundred ninety six thousand seven hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
496781 Four hundred ninety six thousand seven hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
496782 Four hundred ninety six thousand seven hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
496783 Four hundred ninety six thousand seven hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
496784 Four hundred ninety six thousand seven hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
496785 Four hundred ninety six thousand seven hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
496786 Four hundred ninety six thousand seven hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
496787 Four hundred ninety six thousand seven hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
496788 Four hundred ninety six thousand seven hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
496789 Four hundred ninety six thousand seven hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
496790 Four hundred ninety six thousand seven hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
496791 Four hundred ninety six thousand seven hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
496792 Four hundred ninety six thousand seven hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
496793 Four hundred ninety six thousand seven hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
496794 Four hundred ninety six thousand seven hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
496795 Four hundred ninety six thousand seven hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
496796 Four hundred ninety six thousand seven hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
496797 Four hundred ninety six thousand seven hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
496798 Four hundred ninety six thousand seven hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
496799 Four hundred ninety six thousand seven hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
496800 Four hundred ninety six thousand eight hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 496701 ถึง 496800 (Four hundred ninety six thousand seven hundred and one to Four hundred ninety six thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 496801-496900, 496901-497000, 497001-497100, 497101-497200, 497201-497300, 497301-497400, 497401-497500, 497501-497600, 497601-497700, 497701-497800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 496601-496700, 496501-496600, 496401-496500, 496301-496400, 496201-496300, 496101-496200, 496001-496100, 495901-496000, 495801-495900, 495701-495800