วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 496601 ถึง 496700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 496601 ถึง 496700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 496601 ถึง 496700 (Four hundred ninety six thousand six hundred and one to Four hundred ninety six thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
496601 Four hundred ninety six thousand six hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
496602 Four hundred ninety six thousand six hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สอง
496603 Four hundred ninety six thousand six hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม
496604 Four hundred ninety six thousand six hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่
496605 Four hundred ninety six thousand six hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า
496606 Four hundred ninety six thousand six hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก
496607 Four hundred ninety six thousand six hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
496608 Four hundred ninety six thousand six hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด
496609 Four hundred ninety six thousand six hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า
496610 Four hundred ninety six thousand six hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ
496611 Four hundred ninety six thousand six hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
496612 Four hundred ninety six thousand six hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
496613 Four hundred ninety six thousand six hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
496614 Four hundred ninety six thousand six hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
496615 Four hundred ninety six thousand six hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
496616 Four hundred ninety six thousand six hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
496617 Four hundred ninety six thousand six hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
496618 Four hundred ninety six thousand six hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
496619 Four hundred ninety six thousand six hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
496620 Four hundred ninety six thousand six hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
496621 Four hundred ninety six thousand six hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
496622 Four hundred ninety six thousand six hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
496623 Four hundred ninety six thousand six hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
496624 Four hundred ninety six thousand six hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
496625 Four hundred ninety six thousand six hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
496626 Four hundred ninety six thousand six hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
496627 Four hundred ninety six thousand six hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
496628 Four hundred ninety six thousand six hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
496629 Four hundred ninety six thousand six hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
496630 Four hundred ninety six thousand six hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
496631 Four hundred ninety six thousand six hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
496632 Four hundred ninety six thousand six hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
496633 Four hundred ninety six thousand six hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
496634 Four hundred ninety six thousand six hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
496635 Four hundred ninety six thousand six hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
496636 Four hundred ninety six thousand six hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
496637 Four hundred ninety six thousand six hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
496638 Four hundred ninety six thousand six hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
496639 Four hundred ninety six thousand six hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
496640 Four hundred ninety six thousand six hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
496641 Four hundred ninety six thousand six hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
496642 Four hundred ninety six thousand six hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
496643 Four hundred ninety six thousand six hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
496644 Four hundred ninety six thousand six hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
496645 Four hundred ninety six thousand six hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
496646 Four hundred ninety six thousand six hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
496647 Four hundred ninety six thousand six hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
496648 Four hundred ninety six thousand six hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
496649 Four hundred ninety six thousand six hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
496650 Four hundred ninety six thousand six hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
496651 Four hundred ninety six thousand six hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
496652 Four hundred ninety six thousand six hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
496653 Four hundred ninety six thousand six hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
496654 Four hundred ninety six thousand six hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
496655 Four hundred ninety six thousand six hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
496656 Four hundred ninety six thousand six hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
496657 Four hundred ninety six thousand six hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
496658 Four hundred ninety six thousand six hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
496659 Four hundred ninety six thousand six hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
496660 Four hundred ninety six thousand six hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
496661 Four hundred ninety six thousand six hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
496662 Four hundred ninety six thousand six hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
496663 Four hundred ninety six thousand six hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
496664 Four hundred ninety six thousand six hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
496665 Four hundred ninety six thousand six hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
496666 Four hundred ninety six thousand six hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
496667 Four hundred ninety six thousand six hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
496668 Four hundred ninety six thousand six hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
496669 Four hundred ninety six thousand six hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
496670 Four hundred ninety six thousand six hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
496671 Four hundred ninety six thousand six hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
496672 Four hundred ninety six thousand six hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
496673 Four hundred ninety six thousand six hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
496674 Four hundred ninety six thousand six hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
496675 Four hundred ninety six thousand six hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
496676 Four hundred ninety six thousand six hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
496677 Four hundred ninety six thousand six hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
496678 Four hundred ninety six thousand six hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
496679 Four hundred ninety six thousand six hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
496680 Four hundred ninety six thousand six hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
496681 Four hundred ninety six thousand six hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
496682 Four hundred ninety six thousand six hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
496683 Four hundred ninety six thousand six hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
496684 Four hundred ninety six thousand six hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
496685 Four hundred ninety six thousand six hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
496686 Four hundred ninety six thousand six hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
496687 Four hundred ninety six thousand six hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
496688 Four hundred ninety six thousand six hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
496689 Four hundred ninety six thousand six hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
496690 Four hundred ninety six thousand six hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
496691 Four hundred ninety six thousand six hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
496692 Four hundred ninety six thousand six hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
496693 Four hundred ninety six thousand six hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
496694 Four hundred ninety six thousand six hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
496695 Four hundred ninety six thousand six hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
496696 Four hundred ninety six thousand six hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
496697 Four hundred ninety six thousand six hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
496698 Four hundred ninety six thousand six hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
496699 Four hundred ninety six thousand six hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
496700 Four hundred ninety six thousand seven hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 496601 ถึง 496700 (Four hundred ninety six thousand six hundred and one to Four hundred ninety six thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 496701-496800, 496801-496900, 496901-497000, 497001-497100, 497101-497200, 497201-497300, 497301-497400, 497401-497500, 497501-497600, 497601-497700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 496501-496600, 496401-496500, 496301-496400, 496201-496300, 496101-496200, 496001-496100, 495901-496000, 495801-495900, 495701-495800, 495601-495700