วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 496101 ถึง 496200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 496101 ถึง 496200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 496101 ถึง 496200 (Four hundred ninety six thousand one hundred and one to Four hundred ninety six thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
496101 Four hundred ninety six thousand one hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
496102 Four hundred ninety six thousand one hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
496103 Four hundred ninety six thousand one hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
496104 Four hundred ninety six thousand one hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
496105 Four hundred ninety six thousand one hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
496106 Four hundred ninety six thousand one hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
496107 Four hundred ninety six thousand one hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
496108 Four hundred ninety six thousand one hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
496109 Four hundred ninety six thousand one hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
496110 Four hundred ninety six thousand one hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
496111 Four hundred ninety six thousand one hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
496112 Four hundred ninety six thousand one hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
496113 Four hundred ninety six thousand one hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
496114 Four hundred ninety six thousand one hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
496115 Four hundred ninety six thousand one hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
496116 Four hundred ninety six thousand one hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
496117 Four hundred ninety six thousand one hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
496118 Four hundred ninety six thousand one hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
496119 Four hundred ninety six thousand one hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
496120 Four hundred ninety six thousand one hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
496121 Four hundred ninety six thousand one hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
496122 Four hundred ninety six thousand one hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
496123 Four hundred ninety six thousand one hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
496124 Four hundred ninety six thousand one hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
496125 Four hundred ninety six thousand one hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
496126 Four hundred ninety six thousand one hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
496127 Four hundred ninety six thousand one hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
496128 Four hundred ninety six thousand one hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
496129 Four hundred ninety six thousand one hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
496130 Four hundred ninety six thousand one hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
496131 Four hundred ninety six thousand one hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
496132 Four hundred ninety six thousand one hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
496133 Four hundred ninety six thousand one hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
496134 Four hundred ninety six thousand one hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
496135 Four hundred ninety six thousand one hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
496136 Four hundred ninety six thousand one hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
496137 Four hundred ninety six thousand one hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
496138 Four hundred ninety six thousand one hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
496139 Four hundred ninety six thousand one hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
496140 Four hundred ninety six thousand one hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
496141 Four hundred ninety six thousand one hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
496142 Four hundred ninety six thousand one hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
496143 Four hundred ninety six thousand one hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
496144 Four hundred ninety six thousand one hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
496145 Four hundred ninety six thousand one hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
496146 Four hundred ninety six thousand one hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
496147 Four hundred ninety six thousand one hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
496148 Four hundred ninety six thousand one hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
496149 Four hundred ninety six thousand one hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
496150 Four hundred ninety six thousand one hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
496151 Four hundred ninety six thousand one hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
496152 Four hundred ninety six thousand one hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
496153 Four hundred ninety six thousand one hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
496154 Four hundred ninety six thousand one hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
496155 Four hundred ninety six thousand one hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
496156 Four hundred ninety six thousand one hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
496157 Four hundred ninety six thousand one hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
496158 Four hundred ninety six thousand one hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
496159 Four hundred ninety six thousand one hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
496160 Four hundred ninety six thousand one hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
496161 Four hundred ninety six thousand one hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
496162 Four hundred ninety six thousand one hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
496163 Four hundred ninety six thousand one hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
496164 Four hundred ninety six thousand one hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
496165 Four hundred ninety six thousand one hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
496166 Four hundred ninety six thousand one hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
496167 Four hundred ninety six thousand one hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
496168 Four hundred ninety six thousand one hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
496169 Four hundred ninety six thousand one hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
496170 Four hundred ninety six thousand one hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
496171 Four hundred ninety six thousand one hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
496172 Four hundred ninety six thousand one hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
496173 Four hundred ninety six thousand one hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
496174 Four hundred ninety six thousand one hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
496175 Four hundred ninety six thousand one hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
496176 Four hundred ninety six thousand one hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
496177 Four hundred ninety six thousand one hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
496178 Four hundred ninety six thousand one hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
496179 Four hundred ninety six thousand one hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
496180 Four hundred ninety six thousand one hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
496181 Four hundred ninety six thousand one hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
496182 Four hundred ninety six thousand one hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
496183 Four hundred ninety six thousand one hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
496184 Four hundred ninety six thousand one hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
496185 Four hundred ninety six thousand one hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
496186 Four hundred ninety six thousand one hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
496187 Four hundred ninety six thousand one hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
496188 Four hundred ninety six thousand one hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
496189 Four hundred ninety six thousand one hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
496190 Four hundred ninety six thousand one hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
496191 Four hundred ninety six thousand one hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
496192 Four hundred ninety six thousand one hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
496193 Four hundred ninety six thousand one hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
496194 Four hundred ninety six thousand one hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
496195 Four hundred ninety six thousand one hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
496196 Four hundred ninety six thousand one hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
496197 Four hundred ninety six thousand one hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
496198 Four hundred ninety six thousand one hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
496199 Four hundred ninety six thousand one hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
496200 Four hundred ninety six thousand two hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 496101 ถึง 496200 (Four hundred ninety six thousand one hundred and one to Four hundred ninety six thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 496201-496300, 496301-496400, 496401-496500, 496501-496600, 496601-496700, 496701-496800, 496801-496900, 496901-497000, 497001-497100, 497101-497200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 496001-496100, 495901-496000, 495801-495900, 495701-495800, 495601-495700, 495501-495600, 495401-495500, 495301-495400, 495201-495300, 495101-495200