พฤศจิกายน 28, 2022

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 494001 ถึง 494100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 494001 ถึง 494100 (Four hundred ninety four thousand and one to Four hundred ninety four thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
494001 Four hundred ninety four thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง
494002 Four hundred ninety four thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง
494003 Four hundred ninety four thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม
494004 Four hundred ninety four thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่
494005 Four hundred ninety four thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า
494006 Four hundred ninety four thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก
494007 Four hundred ninety four thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด
494008 Four hundred ninety four thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด
494009 Four hundred ninety four thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า
494010 Four hundred ninety four thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ
494011 Four hundred ninety four thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
494012 Four hundred ninety four thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สอง
494013 Four hundred ninety four thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สาม
494014 Four hundred ninety four thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สี่
494015 Four hundred ninety four thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​ห้า
494016 Four hundred ninety four thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​หก
494017 Four hundred ninety four thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
494018 Four hundred ninety four thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​แปด
494019 Four hundred ninety four thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เก้า
494020 Four hundred ninety four thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ
494021 Four hundred ninety four thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
494022 Four hundred ninety four thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
494023 Four hundred ninety four thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
494024 Four hundred ninety four thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
494025 Four hundred ninety four thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
494026 Four hundred ninety four thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
494027 Four hundred ninety four thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
494028 Four hundred ninety four thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
494029 Four hundred ninety four thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
494030 Four hundred ninety four thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ
494031 Four hundred ninety four thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
494032 Four hundred ninety four thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
494033 Four hundred ninety four thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
494034 Four hundred ninety four thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
494035 Four hundred ninety four thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
494036 Four hundred ninety four thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
494037 Four hundred ninety four thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
494038 Four hundred ninety four thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
494039 Four hundred ninety four thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
494040 Four hundred ninety four thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ
494041 Four hundred ninety four thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
494042 Four hundred ninety four thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
494043 Four hundred ninety four thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
494044 Four hundred ninety four thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
494045 Four hundred ninety four thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
494046 Four hundred ninety four thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
494047 Four hundred ninety four thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
494048 Four hundred ninety four thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
494049 Four hundred ninety four thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
494050 Four hundred ninety four thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ
494051 Four hundred ninety four thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
494052 Four hundred ninety four thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
494053 Four hundred ninety four thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
494054 Four hundred ninety four thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
494055 Four hundred ninety four thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
494056 Four hundred ninety four thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
494057 Four hundred ninety four thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
494058 Four hundred ninety four thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
494059 Four hundred ninety four thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
494060 Four hundred ninety four thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ
494061 Four hundred ninety four thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
494062 Four hundred ninety four thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
494063 Four hundred ninety four thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
494064 Four hundred ninety four thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
494065 Four hundred ninety four thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
494066 Four hundred ninety four thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
494067 Four hundred ninety four thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
494068 Four hundred ninety four thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
494069 Four hundred ninety four thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
494070 Four hundred ninety four thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
494071 Four hundred ninety four thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
494072 Four hundred ninety four thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
494073 Four hundred ninety four thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
494074 Four hundred ninety four thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
494075 Four hundred ninety four thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
494076 Four hundred ninety four thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
494077 Four hundred ninety four thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
494078 Four hundred ninety four thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
494079 Four hundred ninety four thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
494080 Four hundred ninety four thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ
494081 Four hundred ninety four thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
494082 Four hundred ninety four thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
494083 Four hundred ninety four thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
494084 Four hundred ninety four thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
494085 Four hundred ninety four thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
494086 Four hundred ninety four thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
494087 Four hundred ninety four thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
494088 Four hundred ninety four thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
494089 Four hundred ninety four thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
494090 Four hundred ninety four thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ
494091 Four hundred ninety four thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
494092 Four hundred ninety four thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
494093 Four hundred ninety four thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
494094 Four hundred ninety four thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
494095 Four hundred ninety four thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
494096 Four hundred ninety four thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
494097 Four hundred ninety four thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
494098 Four hundred ninety four thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
494099 Four hundred ninety four thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
494100 Four hundred ninety four thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 494001 ถึง 494100 (Four hundred ninety four thousand and one to Four hundred ninety four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน