วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 493801 ถึง 493900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 493801 ถึง 493900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 493801 ถึง 493900 (Four hundred ninety three thousand eight hundred and one to Four hundred ninety three thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
493801 Four hundred ninety three thousand eight hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
493802 Four hundred ninety three thousand eight hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สอง
493803 Four hundred ninety three thousand eight hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม
493804 Four hundred ninety three thousand eight hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่
493805 Four hundred ninety three thousand eight hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
493806 Four hundred ninety three thousand eight hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก
493807 Four hundred ninety three thousand eight hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
493808 Four hundred ninety three thousand eight hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด
493809 Four hundred ninety three thousand eight hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
493810 Four hundred ninety three thousand eight hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
493811 Four hundred ninety three thousand eight hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
493812 Four hundred ninety three thousand eight hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
493813 Four hundred ninety three thousand eight hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
493814 Four hundred ninety three thousand eight hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
493815 Four hundred ninety three thousand eight hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
493816 Four hundred ninety three thousand eight hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
493817 Four hundred ninety three thousand eight hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
493818 Four hundred ninety three thousand eight hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
493819 Four hundred ninety three thousand eight hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
493820 Four hundred ninety three thousand eight hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
493821 Four hundred ninety three thousand eight hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
493822 Four hundred ninety three thousand eight hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
493823 Four hundred ninety three thousand eight hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
493824 Four hundred ninety three thousand eight hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
493825 Four hundred ninety three thousand eight hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
493826 Four hundred ninety three thousand eight hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
493827 Four hundred ninety three thousand eight hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
493828 Four hundred ninety three thousand eight hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
493829 Four hundred ninety three thousand eight hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
493830 Four hundred ninety three thousand eight hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
493831 Four hundred ninety three thousand eight hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
493832 Four hundred ninety three thousand eight hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
493833 Four hundred ninety three thousand eight hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
493834 Four hundred ninety three thousand eight hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
493835 Four hundred ninety three thousand eight hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
493836 Four hundred ninety three thousand eight hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
493837 Four hundred ninety three thousand eight hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
493838 Four hundred ninety three thousand eight hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
493839 Four hundred ninety three thousand eight hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
493840 Four hundred ninety three thousand eight hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
493841 Four hundred ninety three thousand eight hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
493842 Four hundred ninety three thousand eight hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
493843 Four hundred ninety three thousand eight hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
493844 Four hundred ninety three thousand eight hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
493845 Four hundred ninety three thousand eight hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
493846 Four hundred ninety three thousand eight hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
493847 Four hundred ninety three thousand eight hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
493848 Four hundred ninety three thousand eight hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
493849 Four hundred ninety three thousand eight hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
493850 Four hundred ninety three thousand eight hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
493851 Four hundred ninety three thousand eight hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
493852 Four hundred ninety three thousand eight hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
493853 Four hundred ninety three thousand eight hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
493854 Four hundred ninety three thousand eight hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
493855 Four hundred ninety three thousand eight hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
493856 Four hundred ninety three thousand eight hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
493857 Four hundred ninety three thousand eight hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
493858 Four hundred ninety three thousand eight hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
493859 Four hundred ninety three thousand eight hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
493860 Four hundred ninety three thousand eight hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
493861 Four hundred ninety three thousand eight hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
493862 Four hundred ninety three thousand eight hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
493863 Four hundred ninety three thousand eight hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
493864 Four hundred ninety three thousand eight hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
493865 Four hundred ninety three thousand eight hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
493866 Four hundred ninety three thousand eight hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
493867 Four hundred ninety three thousand eight hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
493868 Four hundred ninety three thousand eight hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
493869 Four hundred ninety three thousand eight hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
493870 Four hundred ninety three thousand eight hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
493871 Four hundred ninety three thousand eight hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
493872 Four hundred ninety three thousand eight hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
493873 Four hundred ninety three thousand eight hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
493874 Four hundred ninety three thousand eight hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
493875 Four hundred ninety three thousand eight hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
493876 Four hundred ninety three thousand eight hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
493877 Four hundred ninety three thousand eight hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
493878 Four hundred ninety three thousand eight hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
493879 Four hundred ninety three thousand eight hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
493880 Four hundred ninety three thousand eight hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
493881 Four hundred ninety three thousand eight hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
493882 Four hundred ninety three thousand eight hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
493883 Four hundred ninety three thousand eight hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
493884 Four hundred ninety three thousand eight hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
493885 Four hundred ninety three thousand eight hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
493886 Four hundred ninety three thousand eight hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
493887 Four hundred ninety three thousand eight hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
493888 Four hundred ninety three thousand eight hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
493889 Four hundred ninety three thousand eight hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
493890 Four hundred ninety three thousand eight hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
493891 Four hundred ninety three thousand eight hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
493892 Four hundred ninety three thousand eight hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
493893 Four hundred ninety three thousand eight hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
493894 Four hundred ninety three thousand eight hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
493895 Four hundred ninety three thousand eight hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
493896 Four hundred ninety three thousand eight hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
493897 Four hundred ninety three thousand eight hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
493898 Four hundred ninety three thousand eight hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
493899 Four hundred ninety three thousand eight hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
493900 Four hundred ninety three thousand nine hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 493801 ถึง 493900 (Four hundred ninety three thousand eight hundred and one to Four hundred ninety three thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 493901-494000, 494001-494100, 494101-494200, 494201-494300, 494301-494400, 494401-494500, 494501-494600, 494601-494700, 494701-494800, 494801-494900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 493701-493800, 493601-493700, 493501-493600, 493401-493500, 493301-493400, 493201-493300, 493101-493200, 493001-493100, 492901-493000, 492801-492900