พฤศจิกายน 28, 2022

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 493401 ถึง 493500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 493401 ถึง 493500 (Four hundred ninety three thousand four hundred and one to Four hundred ninety three thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
493401 Four hundred ninety three thousand four hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
493402 Four hundred ninety three thousand four hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สอง
493403 Four hundred ninety three thousand four hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม
493404 Four hundred ninety three thousand four hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่
493405 Four hundred ninety three thousand four hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
493406 Four hundred ninety three thousand four hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก
493407 Four hundred ninety three thousand four hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
493408 Four hundred ninety three thousand four hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด
493409 Four hundred ninety three thousand four hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
493410 Four hundred ninety three thousand four hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
493411 Four hundred ninety three thousand four hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
493412 Four hundred ninety three thousand four hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
493413 Four hundred ninety three thousand four hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
493414 Four hundred ninety three thousand four hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
493415 Four hundred ninety three thousand four hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
493416 Four hundred ninety three thousand four hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
493417 Four hundred ninety three thousand four hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
493418 Four hundred ninety three thousand four hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
493419 Four hundred ninety three thousand four hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
493420 Four hundred ninety three thousand four hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
493421 Four hundred ninety three thousand four hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
493422 Four hundred ninety three thousand four hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
493423 Four hundred ninety three thousand four hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
493424 Four hundred ninety three thousand four hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
493425 Four hundred ninety three thousand four hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
493426 Four hundred ninety three thousand four hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
493427 Four hundred ninety three thousand four hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
493428 Four hundred ninety three thousand four hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
493429 Four hundred ninety three thousand four hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
493430 Four hundred ninety three thousand four hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
493431 Four hundred ninety three thousand four hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
493432 Four hundred ninety three thousand four hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
493433 Four hundred ninety three thousand four hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
493434 Four hundred ninety three thousand four hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
493435 Four hundred ninety three thousand four hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
493436 Four hundred ninety three thousand four hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
493437 Four hundred ninety three thousand four hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
493438 Four hundred ninety three thousand four hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
493439 Four hundred ninety three thousand four hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
493440 Four hundred ninety three thousand four hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
493441 Four hundred ninety three thousand four hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
493442 Four hundred ninety three thousand four hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
493443 Four hundred ninety three thousand four hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
493444 Four hundred ninety three thousand four hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
493445 Four hundred ninety three thousand four hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
493446 Four hundred ninety three thousand four hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
493447 Four hundred ninety three thousand four hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
493448 Four hundred ninety three thousand four hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
493449 Four hundred ninety three thousand four hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
493450 Four hundred ninety three thousand four hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
493451 Four hundred ninety three thousand four hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
493452 Four hundred ninety three thousand four hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
493453 Four hundred ninety three thousand four hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
493454 Four hundred ninety three thousand four hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
493455 Four hundred ninety three thousand four hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
493456 Four hundred ninety three thousand four hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
493457 Four hundred ninety three thousand four hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
493458 Four hundred ninety three thousand four hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
493459 Four hundred ninety three thousand four hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
493460 Four hundred ninety three thousand four hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
493461 Four hundred ninety three thousand four hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
493462 Four hundred ninety three thousand four hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
493463 Four hundred ninety three thousand four hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
493464 Four hundred ninety three thousand four hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
493465 Four hundred ninety three thousand four hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
493466 Four hundred ninety three thousand four hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
493467 Four hundred ninety three thousand four hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
493468 Four hundred ninety three thousand four hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
493469 Four hundred ninety three thousand four hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
493470 Four hundred ninety three thousand four hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
493471 Four hundred ninety three thousand four hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
493472 Four hundred ninety three thousand four hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
493473 Four hundred ninety three thousand four hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
493474 Four hundred ninety three thousand four hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
493475 Four hundred ninety three thousand four hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
493476 Four hundred ninety three thousand four hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
493477 Four hundred ninety three thousand four hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
493478 Four hundred ninety three thousand four hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
493479 Four hundred ninety three thousand four hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
493480 Four hundred ninety three thousand four hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
493481 Four hundred ninety three thousand four hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
493482 Four hundred ninety three thousand four hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
493483 Four hundred ninety three thousand four hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
493484 Four hundred ninety three thousand four hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
493485 Four hundred ninety three thousand four hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
493486 Four hundred ninety three thousand four hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
493487 Four hundred ninety three thousand four hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
493488 Four hundred ninety three thousand four hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
493489 Four hundred ninety three thousand four hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
493490 Four hundred ninety three thousand four hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
493491 Four hundred ninety three thousand four hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
493492 Four hundred ninety three thousand four hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
493493 Four hundred ninety three thousand four hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
493494 Four hundred ninety three thousand four hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
493495 Four hundred ninety three thousand four hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
493496 Four hundred ninety three thousand four hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
493497 Four hundred ninety three thousand four hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
493498 Four hundred ninety three thousand four hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
493499 Four hundred ninety three thousand four hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
493500 Four hundred ninety three thousand five hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 493401 ถึง 493500 (Four hundred ninety three thousand four hundred and one to Four hundred ninety three thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน