วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 492801 ถึง 492900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 492801 ถึง 492900 (Four hundred ninety two thousand eight hundred and one to Four hundred ninety two thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
492801 Four hundred ninety two thousand eight hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
492802 Four hundred ninety two thousand eight hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สอง
492803 Four hundred ninety two thousand eight hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม
492804 Four hundred ninety two thousand eight hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่
492805 Four hundred ninety two thousand eight hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
492806 Four hundred ninety two thousand eight hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก
492807 Four hundred ninety two thousand eight hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
492808 Four hundred ninety two thousand eight hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด
492809 Four hundred ninety two thousand eight hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
492810 Four hundred ninety two thousand eight hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
492811 Four hundred ninety two thousand eight hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
492812 Four hundred ninety two thousand eight hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
492813 Four hundred ninety two thousand eight hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
492814 Four hundred ninety two thousand eight hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
492815 Four hundred ninety two thousand eight hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
492816 Four hundred ninety two thousand eight hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
492817 Four hundred ninety two thousand eight hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
492818 Four hundred ninety two thousand eight hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
492819 Four hundred ninety two thousand eight hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
492820 Four hundred ninety two thousand eight hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
492821 Four hundred ninety two thousand eight hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
492822 Four hundred ninety two thousand eight hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
492823 Four hundred ninety two thousand eight hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
492824 Four hundred ninety two thousand eight hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
492825 Four hundred ninety two thousand eight hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
492826 Four hundred ninety two thousand eight hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
492827 Four hundred ninety two thousand eight hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
492828 Four hundred ninety two thousand eight hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
492829 Four hundred ninety two thousand eight hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
492830 Four hundred ninety two thousand eight hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
492831 Four hundred ninety two thousand eight hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
492832 Four hundred ninety two thousand eight hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
492833 Four hundred ninety two thousand eight hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
492834 Four hundred ninety two thousand eight hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
492835 Four hundred ninety two thousand eight hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
492836 Four hundred ninety two thousand eight hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
492837 Four hundred ninety two thousand eight hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
492838 Four hundred ninety two thousand eight hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
492839 Four hundred ninety two thousand eight hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
492840 Four hundred ninety two thousand eight hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
492841 Four hundred ninety two thousand eight hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
492842 Four hundred ninety two thousand eight hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
492843 Four hundred ninety two thousand eight hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
492844 Four hundred ninety two thousand eight hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
492845 Four hundred ninety two thousand eight hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
492846 Four hundred ninety two thousand eight hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
492847 Four hundred ninety two thousand eight hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
492848 Four hundred ninety two thousand eight hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
492849 Four hundred ninety two thousand eight hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
492850 Four hundred ninety two thousand eight hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
492851 Four hundred ninety two thousand eight hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
492852 Four hundred ninety two thousand eight hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
492853 Four hundred ninety two thousand eight hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
492854 Four hundred ninety two thousand eight hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
492855 Four hundred ninety two thousand eight hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
492856 Four hundred ninety two thousand eight hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
492857 Four hundred ninety two thousand eight hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
492858 Four hundred ninety two thousand eight hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
492859 Four hundred ninety two thousand eight hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
492860 Four hundred ninety two thousand eight hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
492861 Four hundred ninety two thousand eight hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
492862 Four hundred ninety two thousand eight hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
492863 Four hundred ninety two thousand eight hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
492864 Four hundred ninety two thousand eight hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
492865 Four hundred ninety two thousand eight hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
492866 Four hundred ninety two thousand eight hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
492867 Four hundred ninety two thousand eight hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
492868 Four hundred ninety two thousand eight hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
492869 Four hundred ninety two thousand eight hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
492870 Four hundred ninety two thousand eight hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
492871 Four hundred ninety two thousand eight hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
492872 Four hundred ninety two thousand eight hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
492873 Four hundred ninety two thousand eight hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
492874 Four hundred ninety two thousand eight hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
492875 Four hundred ninety two thousand eight hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
492876 Four hundred ninety two thousand eight hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
492877 Four hundred ninety two thousand eight hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
492878 Four hundred ninety two thousand eight hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
492879 Four hundred ninety two thousand eight hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
492880 Four hundred ninety two thousand eight hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
492881 Four hundred ninety two thousand eight hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
492882 Four hundred ninety two thousand eight hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
492883 Four hundred ninety two thousand eight hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
492884 Four hundred ninety two thousand eight hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
492885 Four hundred ninety two thousand eight hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
492886 Four hundred ninety two thousand eight hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
492887 Four hundred ninety two thousand eight hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
492888 Four hundred ninety two thousand eight hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
492889 Four hundred ninety two thousand eight hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
492890 Four hundred ninety two thousand eight hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
492891 Four hundred ninety two thousand eight hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
492892 Four hundred ninety two thousand eight hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
492893 Four hundred ninety two thousand eight hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
492894 Four hundred ninety two thousand eight hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
492895 Four hundred ninety two thousand eight hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
492896 Four hundred ninety two thousand eight hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
492897 Four hundred ninety two thousand eight hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
492898 Four hundred ninety two thousand eight hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
492899 Four hundred ninety two thousand eight hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
492900 Four hundred ninety two thousand nine hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 492801 ถึง 492900 (Four hundred ninety two thousand eight hundred and one to Four hundred ninety two thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน