พฤศจิกายน 28, 2022

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 492001 ถึง 492100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 492001 ถึง 492100 (Four hundred ninety two thousand and one to Four hundred ninety two thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
492001 Four hundred ninety two thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง
492002 Four hundred ninety two thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง
492003 Four hundred ninety two thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม
492004 Four hundred ninety two thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่
492005 Four hundred ninety two thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า
492006 Four hundred ninety two thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก
492007 Four hundred ninety two thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด
492008 Four hundred ninety two thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด
492009 Four hundred ninety two thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า
492010 Four hundred ninety two thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ
492011 Four hundred ninety two thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
492012 Four hundred ninety two thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สอง
492013 Four hundred ninety two thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สาม
492014 Four hundred ninety two thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สี่
492015 Four hundred ninety two thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​ห้า
492016 Four hundred ninety two thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​หก
492017 Four hundred ninety two thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
492018 Four hundred ninety two thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​แปด
492019 Four hundred ninety two thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เก้า
492020 Four hundred ninety two thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ
492021 Four hundred ninety two thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
492022 Four hundred ninety two thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
492023 Four hundred ninety two thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
492024 Four hundred ninety two thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
492025 Four hundred ninety two thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
492026 Four hundred ninety two thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
492027 Four hundred ninety two thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
492028 Four hundred ninety two thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
492029 Four hundred ninety two thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
492030 Four hundred ninety two thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ
492031 Four hundred ninety two thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
492032 Four hundred ninety two thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
492033 Four hundred ninety two thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
492034 Four hundred ninety two thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
492035 Four hundred ninety two thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
492036 Four hundred ninety two thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
492037 Four hundred ninety two thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
492038 Four hundred ninety two thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
492039 Four hundred ninety two thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
492040 Four hundred ninety two thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ
492041 Four hundred ninety two thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
492042 Four hundred ninety two thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
492043 Four hundred ninety two thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
492044 Four hundred ninety two thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
492045 Four hundred ninety two thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
492046 Four hundred ninety two thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
492047 Four hundred ninety two thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
492048 Four hundred ninety two thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
492049 Four hundred ninety two thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
492050 Four hundred ninety two thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ
492051 Four hundred ninety two thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
492052 Four hundred ninety two thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
492053 Four hundred ninety two thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
492054 Four hundred ninety two thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
492055 Four hundred ninety two thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
492056 Four hundred ninety two thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
492057 Four hundred ninety two thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
492058 Four hundred ninety two thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
492059 Four hundred ninety two thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
492060 Four hundred ninety two thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ
492061 Four hundred ninety two thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
492062 Four hundred ninety two thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
492063 Four hundred ninety two thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
492064 Four hundred ninety two thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
492065 Four hundred ninety two thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
492066 Four hundred ninety two thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
492067 Four hundred ninety two thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
492068 Four hundred ninety two thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
492069 Four hundred ninety two thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
492070 Four hundred ninety two thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
492071 Four hundred ninety two thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
492072 Four hundred ninety two thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
492073 Four hundred ninety two thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
492074 Four hundred ninety two thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
492075 Four hundred ninety two thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
492076 Four hundred ninety two thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
492077 Four hundred ninety two thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
492078 Four hundred ninety two thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
492079 Four hundred ninety two thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
492080 Four hundred ninety two thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ
492081 Four hundred ninety two thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
492082 Four hundred ninety two thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
492083 Four hundred ninety two thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
492084 Four hundred ninety two thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
492085 Four hundred ninety two thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
492086 Four hundred ninety two thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
492087 Four hundred ninety two thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
492088 Four hundred ninety two thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
492089 Four hundred ninety two thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
492090 Four hundred ninety two thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ
492091 Four hundred ninety two thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
492092 Four hundred ninety two thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
492093 Four hundred ninety two thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
492094 Four hundred ninety two thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
492095 Four hundred ninety two thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
492096 Four hundred ninety two thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
492097 Four hundred ninety two thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
492098 Four hundred ninety two thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
492099 Four hundred ninety two thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
492100 Four hundred ninety two thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 492001 ถึง 492100 (Four hundred ninety two thousand and one to Four hundred ninety two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน