พฤศจิกายน 28, 2022

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 490101 ถึง 490200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 490101 ถึง 490200 (Four hundred ninety thousand one hundred and one to Four hundred ninety thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
490101 Four hundred ninety thousand one hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
490102 Four hundred ninety thousand one hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สอง
490103 Four hundred ninety thousand one hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม
490104 Four hundred ninety thousand one hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่
490105 Four hundred ninety thousand one hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
490106 Four hundred ninety thousand one hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก
490107 Four hundred ninety thousand one hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
490108 Four hundred ninety thousand one hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด
490109 Four hundred ninety thousand one hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
490110 Four hundred ninety thousand one hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
490111 Four hundred ninety thousand one hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
490112 Four hundred ninety thousand one hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
490113 Four hundred ninety thousand one hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
490114 Four hundred ninety thousand one hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
490115 Four hundred ninety thousand one hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
490116 Four hundred ninety thousand one hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
490117 Four hundred ninety thousand one hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
490118 Four hundred ninety thousand one hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
490119 Four hundred ninety thousand one hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
490120 Four hundred ninety thousand one hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
490121 Four hundred ninety thousand one hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
490122 Four hundred ninety thousand one hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
490123 Four hundred ninety thousand one hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
490124 Four hundred ninety thousand one hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
490125 Four hundred ninety thousand one hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
490126 Four hundred ninety thousand one hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
490127 Four hundred ninety thousand one hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
490128 Four hundred ninety thousand one hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
490129 Four hundred ninety thousand one hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
490130 Four hundred ninety thousand one hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
490131 Four hundred ninety thousand one hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
490132 Four hundred ninety thousand one hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
490133 Four hundred ninety thousand one hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
490134 Four hundred ninety thousand one hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
490135 Four hundred ninety thousand one hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
490136 Four hundred ninety thousand one hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
490137 Four hundred ninety thousand one hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
490138 Four hundred ninety thousand one hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
490139 Four hundred ninety thousand one hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
490140 Four hundred ninety thousand one hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
490141 Four hundred ninety thousand one hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
490142 Four hundred ninety thousand one hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
490143 Four hundred ninety thousand one hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
490144 Four hundred ninety thousand one hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
490145 Four hundred ninety thousand one hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
490146 Four hundred ninety thousand one hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
490147 Four hundred ninety thousand one hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
490148 Four hundred ninety thousand one hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
490149 Four hundred ninety thousand one hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
490150 Four hundred ninety thousand one hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
490151 Four hundred ninety thousand one hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
490152 Four hundred ninety thousand one hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
490153 Four hundred ninety thousand one hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
490154 Four hundred ninety thousand one hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
490155 Four hundred ninety thousand one hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
490156 Four hundred ninety thousand one hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
490157 Four hundred ninety thousand one hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
490158 Four hundred ninety thousand one hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
490159 Four hundred ninety thousand one hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
490160 Four hundred ninety thousand one hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
490161 Four hundred ninety thousand one hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
490162 Four hundred ninety thousand one hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
490163 Four hundred ninety thousand one hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
490164 Four hundred ninety thousand one hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
490165 Four hundred ninety thousand one hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
490166 Four hundred ninety thousand one hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
490167 Four hundred ninety thousand one hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
490168 Four hundred ninety thousand one hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
490169 Four hundred ninety thousand one hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
490170 Four hundred ninety thousand one hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
490171 Four hundred ninety thousand one hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
490172 Four hundred ninety thousand one hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
490173 Four hundred ninety thousand one hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
490174 Four hundred ninety thousand one hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
490175 Four hundred ninety thousand one hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
490176 Four hundred ninety thousand one hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
490177 Four hundred ninety thousand one hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
490178 Four hundred ninety thousand one hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
490179 Four hundred ninety thousand one hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
490180 Four hundred ninety thousand one hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
490181 Four hundred ninety thousand one hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
490182 Four hundred ninety thousand one hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
490183 Four hundred ninety thousand one hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
490184 Four hundred ninety thousand one hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
490185 Four hundred ninety thousand one hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
490186 Four hundred ninety thousand one hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
490187 Four hundred ninety thousand one hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
490188 Four hundred ninety thousand one hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
490189 Four hundred ninety thousand one hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
490190 Four hundred ninety thousand one hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
490191 Four hundred ninety thousand one hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
490192 Four hundred ninety thousand one hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
490193 Four hundred ninety thousand one hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
490194 Four hundred ninety thousand one hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
490195 Four hundred ninety thousand one hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
490196 Four hundred ninety thousand one hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
490197 Four hundred ninety thousand one hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
490198 Four hundred ninety thousand one hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
490199 Four hundred ninety thousand one hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
490200 Four hundred ninety thousand two hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 490101 ถึง 490200 (Four hundred ninety thousand one hundred and one to Four hundred ninety thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน