วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 489901 ถึง 490000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 489901 ถึง 490000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 489901 ถึง 490000 (Four hundred eighty nine thousand nine hundred and one to Four hundred ninety thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
489901 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
489902 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
489903 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
489904 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
489905 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
489906 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก
489907 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
489908 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
489909 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
489910 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
489911 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
489912 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
489913 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
489914 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
489915 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
489916 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
489917 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
489918 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
489919 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
489920 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
489921 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
489922 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
489923 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
489924 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
489925 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
489926 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
489927 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
489928 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
489929 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
489930 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
489931 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
489932 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
489933 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
489934 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
489935 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
489936 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
489937 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
489938 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
489939 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
489940 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
489941 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
489942 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
489943 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
489944 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
489945 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
489946 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
489947 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
489948 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
489949 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
489950 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
489951 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
489952 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
489953 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
489954 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
489955 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
489956 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
489957 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
489958 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
489959 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
489960 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
489961 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
489962 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
489963 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
489964 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
489965 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
489966 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
489967 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
489968 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
489969 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
489970 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
489971 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
489972 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
489973 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
489974 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
489975 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
489976 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
489977 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
489978 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
489979 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
489980 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
489981 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
489982 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
489983 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
489984 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
489985 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
489986 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
489987 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
489988 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
489989 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
489990 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
489991 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
489992 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
489993 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
489994 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
489995 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
489996 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
489997 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
489998 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
489999 Four hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
490000 Four hundred ninety thousandโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 489901 ถึง 490000 (Four hundred eighty nine thousand nine hundred and one to Four hundred ninety thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 490001-490100, 490101-490200, 490201-490300, 490301-490400, 490401-490500, 490501-490600, 490601-490700, 490701-490800, 490801-490900, 490901-491000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 489801-489900, 489701-489800, 489601-489700, 489501-489600, 489401-489500, 489301-489400, 489201-489300, 489101-489200, 489001-489100, 488901-489000