วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 488901 ถึง 489000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 488901 ถึง 489000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 488901 ถึง 489000 (Four hundred eighty eight thousand nine hundred and one to Four hundred eighty nine thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
488901 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
488902 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
488903 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
488904 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
488905 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
488906 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก
488907 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
488908 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
488909 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
488910 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
488911 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
488912 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
488913 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
488914 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
488915 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
488916 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
488917 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
488918 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
488919 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
488920 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
488921 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
488922 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
488923 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
488924 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
488925 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
488926 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
488927 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
488928 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
488929 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
488930 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
488931 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
488932 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
488933 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
488934 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
488935 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
488936 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
488937 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
488938 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
488939 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
488940 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
488941 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
488942 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
488943 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
488944 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
488945 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
488946 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
488947 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
488948 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
488949 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
488950 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
488951 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
488952 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
488953 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
488954 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
488955 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
488956 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
488957 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
488958 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
488959 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
488960 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
488961 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
488962 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
488963 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
488964 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
488965 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
488966 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
488967 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
488968 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
488969 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
488970 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
488971 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
488972 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
488973 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
488974 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
488975 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
488976 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
488977 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
488978 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
488979 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
488980 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
488981 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
488982 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
488983 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
488984 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
488985 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
488986 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
488987 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
488988 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
488989 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
488990 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
488991 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
488992 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
488993 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
488994 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
488995 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
488996 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
488997 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
488998 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
488999 Four hundred eighty eight thousand nine hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
489000 Four hundred eighty nine thousandโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 488901 ถึง 489000 (Four hundred eighty eight thousand nine hundred and one to Four hundred eighty nine thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 489001-489100, 489101-489200, 489201-489300, 489301-489400, 489401-489500, 489501-489600, 489601-489700, 489701-489800, 489801-489900, 489901-490000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 488801-488900, 488701-488800, 488601-488700, 488501-488600, 488401-488500, 488301-488400, 488201-488300, 488101-488200, 488001-488100, 487901-488000