วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 488801 ถึง 488900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 488801 ถึง 488900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 488801 ถึง 488900 (Four hundred eighty eight thousand eight hundred and one to Four hundred eighty eight thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
488801 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
488802 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สอง
488803 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม
488804 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่
488805 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
488806 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก
488807 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
488808 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด
488809 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
488810 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
488811 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
488812 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
488813 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
488814 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
488815 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
488816 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
488817 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
488818 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
488819 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
488820 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
488821 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
488822 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
488823 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
488824 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
488825 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
488826 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
488827 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
488828 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
488829 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
488830 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
488831 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
488832 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
488833 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
488834 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
488835 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
488836 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
488837 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
488838 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
488839 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
488840 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
488841 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
488842 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
488843 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
488844 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
488845 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
488846 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
488847 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
488848 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
488849 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
488850 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
488851 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
488852 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
488853 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
488854 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
488855 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
488856 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
488857 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
488858 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
488859 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
488860 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
488861 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
488862 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
488863 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
488864 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
488865 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
488866 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
488867 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
488868 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
488869 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
488870 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
488871 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
488872 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
488873 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
488874 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
488875 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
488876 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
488877 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
488878 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
488879 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
488880 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
488881 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
488882 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
488883 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
488884 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
488885 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
488886 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
488887 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
488888 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
488889 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
488890 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
488891 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
488892 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
488893 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
488894 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
488895 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
488896 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
488897 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
488898 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
488899 Four hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
488900 Four hundred eighty eight thousand nine hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 488801 ถึง 488900 (Four hundred eighty eight thousand eight hundred and one to Four hundred eighty eight thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 488901-489000, 489001-489100, 489101-489200, 489201-489300, 489301-489400, 489401-489500, 489501-489600, 489601-489700, 489701-489800, 489801-489900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 488701-488800, 488601-488700, 488501-488600, 488401-488500, 488301-488400, 488201-488300, 488101-488200, 488001-488100, 487901-488000, 487801-487900