วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 488701 ถึง 488800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 488701 ถึง 488800 (Four hundred eighty eight thousand seven hundred and one to Four hundred eighty eight thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
488701 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
488702 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
488703 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
488704 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
488705 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
488706 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
488707 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
488708 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
488709 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
488710 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
488711 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
488712 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
488713 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
488714 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
488715 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
488716 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
488717 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
488718 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
488719 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
488720 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
488721 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
488722 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
488723 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
488724 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
488725 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
488726 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
488727 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
488728 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
488729 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
488730 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
488731 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
488732 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
488733 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
488734 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
488735 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
488736 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
488737 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
488738 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
488739 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
488740 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
488741 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
488742 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
488743 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
488744 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
488745 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
488746 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
488747 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
488748 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
488749 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
488750 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
488751 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
488752 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
488753 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
488754 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
488755 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
488756 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
488757 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
488758 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
488759 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
488760 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
488761 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
488762 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
488763 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
488764 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
488765 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
488766 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
488767 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
488768 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
488769 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
488770 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
488771 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
488772 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
488773 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
488774 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
488775 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
488776 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
488777 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
488778 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
488779 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
488780 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
488781 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
488782 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
488783 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
488784 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
488785 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
488786 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
488787 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
488788 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
488789 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
488790 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
488791 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
488792 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
488793 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
488794 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
488795 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
488796 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
488797 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
488798 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
488799 Four hundred eighty eight thousand seven hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
488800 Four hundred eighty eight thousand eight hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 488701 ถึง 488800 (Four hundred eighty eight thousand seven hundred and one to Four hundred eighty eight thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 488801-488900, 488901-489000, 489001-489100, 489101-489200, 489201-489300, 489301-489400, 489401-489500, 489501-489600, 489601-489700, 489701-489800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 488601-488700, 488501-488600, 488401-488500, 488301-488400, 488201-488300, 488101-488200, 488001-488100, 487901-488000, 487801-487900, 487701-487800

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน