พฤศจิกายน 28, 2022

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 488401 ถึง 488500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 488401 ถึง 488500 (Four hundred eighty eight thousand four hundred and one to Four hundred eighty eight thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
488401 Four hundred eighty eight thousand four hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
488402 Four hundred eighty eight thousand four hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สอง
488403 Four hundred eighty eight thousand four hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม
488404 Four hundred eighty eight thousand four hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่
488405 Four hundred eighty eight thousand four hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
488406 Four hundred eighty eight thousand four hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก
488407 Four hundred eighty eight thousand four hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
488408 Four hundred eighty eight thousand four hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด
488409 Four hundred eighty eight thousand four hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
488410 Four hundred eighty eight thousand four hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
488411 Four hundred eighty eight thousand four hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
488412 Four hundred eighty eight thousand four hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
488413 Four hundred eighty eight thousand four hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
488414 Four hundred eighty eight thousand four hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
488415 Four hundred eighty eight thousand four hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
488416 Four hundred eighty eight thousand four hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
488417 Four hundred eighty eight thousand four hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
488418 Four hundred eighty eight thousand four hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
488419 Four hundred eighty eight thousand four hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
488420 Four hundred eighty eight thousand four hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
488421 Four hundred eighty eight thousand four hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
488422 Four hundred eighty eight thousand four hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
488423 Four hundred eighty eight thousand four hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
488424 Four hundred eighty eight thousand four hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
488425 Four hundred eighty eight thousand four hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
488426 Four hundred eighty eight thousand four hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
488427 Four hundred eighty eight thousand four hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
488428 Four hundred eighty eight thousand four hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
488429 Four hundred eighty eight thousand four hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
488430 Four hundred eighty eight thousand four hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
488431 Four hundred eighty eight thousand four hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
488432 Four hundred eighty eight thousand four hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
488433 Four hundred eighty eight thousand four hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
488434 Four hundred eighty eight thousand four hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
488435 Four hundred eighty eight thousand four hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
488436 Four hundred eighty eight thousand four hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
488437 Four hundred eighty eight thousand four hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
488438 Four hundred eighty eight thousand four hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
488439 Four hundred eighty eight thousand four hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
488440 Four hundred eighty eight thousand four hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
488441 Four hundred eighty eight thousand four hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
488442 Four hundred eighty eight thousand four hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
488443 Four hundred eighty eight thousand four hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
488444 Four hundred eighty eight thousand four hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
488445 Four hundred eighty eight thousand four hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
488446 Four hundred eighty eight thousand four hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
488447 Four hundred eighty eight thousand four hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
488448 Four hundred eighty eight thousand four hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
488449 Four hundred eighty eight thousand four hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
488450 Four hundred eighty eight thousand four hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
488451 Four hundred eighty eight thousand four hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
488452 Four hundred eighty eight thousand four hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
488453 Four hundred eighty eight thousand four hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
488454 Four hundred eighty eight thousand four hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
488455 Four hundred eighty eight thousand four hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
488456 Four hundred eighty eight thousand four hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
488457 Four hundred eighty eight thousand four hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
488458 Four hundred eighty eight thousand four hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
488459 Four hundred eighty eight thousand four hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
488460 Four hundred eighty eight thousand four hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
488461 Four hundred eighty eight thousand four hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
488462 Four hundred eighty eight thousand four hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
488463 Four hundred eighty eight thousand four hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
488464 Four hundred eighty eight thousand four hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
488465 Four hundred eighty eight thousand four hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
488466 Four hundred eighty eight thousand four hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
488467 Four hundred eighty eight thousand four hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
488468 Four hundred eighty eight thousand four hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
488469 Four hundred eighty eight thousand four hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
488470 Four hundred eighty eight thousand four hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
488471 Four hundred eighty eight thousand four hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
488472 Four hundred eighty eight thousand four hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
488473 Four hundred eighty eight thousand four hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
488474 Four hundred eighty eight thousand four hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
488475 Four hundred eighty eight thousand four hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
488476 Four hundred eighty eight thousand four hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
488477 Four hundred eighty eight thousand four hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
488478 Four hundred eighty eight thousand four hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
488479 Four hundred eighty eight thousand four hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
488480 Four hundred eighty eight thousand four hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
488481 Four hundred eighty eight thousand four hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
488482 Four hundred eighty eight thousand four hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
488483 Four hundred eighty eight thousand four hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
488484 Four hundred eighty eight thousand four hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
488485 Four hundred eighty eight thousand four hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
488486 Four hundred eighty eight thousand four hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
488487 Four hundred eighty eight thousand four hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
488488 Four hundred eighty eight thousand four hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
488489 Four hundred eighty eight thousand four hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
488490 Four hundred eighty eight thousand four hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
488491 Four hundred eighty eight thousand four hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
488492 Four hundred eighty eight thousand four hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
488493 Four hundred eighty eight thousand four hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
488494 Four hundred eighty eight thousand four hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
488495 Four hundred eighty eight thousand four hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
488496 Four hundred eighty eight thousand four hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
488497 Four hundred eighty eight thousand four hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
488498 Four hundred eighty eight thousand four hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
488499 Four hundred eighty eight thousand four hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
488500 Four hundred eighty eight thousand five hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 488401 ถึง 488500 (Four hundred eighty eight thousand four hundred and one to Four hundred eighty eight thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน