วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 488301 ถึง 488400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 488301 ถึง 488400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 488301 ถึง 488400 (Four hundred eighty eight thousand three hundred and one to Four hundred eighty eight thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
488301 Four hundred eighty eight thousand three hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
488302 Four hundred eighty eight thousand three hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สอง
488303 Four hundred eighty eight thousand three hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม
488304 Four hundred eighty eight thousand three hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่
488305 Four hundred eighty eight thousand three hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
488306 Four hundred eighty eight thousand three hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก
488307 Four hundred eighty eight thousand three hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
488308 Four hundred eighty eight thousand three hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด
488309 Four hundred eighty eight thousand three hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
488310 Four hundred eighty eight thousand three hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
488311 Four hundred eighty eight thousand three hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
488312 Four hundred eighty eight thousand three hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
488313 Four hundred eighty eight thousand three hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
488314 Four hundred eighty eight thousand three hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
488315 Four hundred eighty eight thousand three hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
488316 Four hundred eighty eight thousand three hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
488317 Four hundred eighty eight thousand three hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
488318 Four hundred eighty eight thousand three hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
488319 Four hundred eighty eight thousand three hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
488320 Four hundred eighty eight thousand three hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
488321 Four hundred eighty eight thousand three hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
488322 Four hundred eighty eight thousand three hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
488323 Four hundred eighty eight thousand three hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
488324 Four hundred eighty eight thousand three hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
488325 Four hundred eighty eight thousand three hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
488326 Four hundred eighty eight thousand three hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
488327 Four hundred eighty eight thousand three hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
488328 Four hundred eighty eight thousand three hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
488329 Four hundred eighty eight thousand three hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
488330 Four hundred eighty eight thousand three hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
488331 Four hundred eighty eight thousand three hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
488332 Four hundred eighty eight thousand three hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
488333 Four hundred eighty eight thousand three hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
488334 Four hundred eighty eight thousand three hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
488335 Four hundred eighty eight thousand three hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
488336 Four hundred eighty eight thousand three hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
488337 Four hundred eighty eight thousand three hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
488338 Four hundred eighty eight thousand three hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
488339 Four hundred eighty eight thousand three hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
488340 Four hundred eighty eight thousand three hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
488341 Four hundred eighty eight thousand three hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
488342 Four hundred eighty eight thousand three hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
488343 Four hundred eighty eight thousand three hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
488344 Four hundred eighty eight thousand three hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
488345 Four hundred eighty eight thousand three hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
488346 Four hundred eighty eight thousand three hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
488347 Four hundred eighty eight thousand three hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
488348 Four hundred eighty eight thousand three hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
488349 Four hundred eighty eight thousand three hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
488350 Four hundred eighty eight thousand three hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
488351 Four hundred eighty eight thousand three hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
488352 Four hundred eighty eight thousand three hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
488353 Four hundred eighty eight thousand three hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
488354 Four hundred eighty eight thousand three hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
488355 Four hundred eighty eight thousand three hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
488356 Four hundred eighty eight thousand three hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
488357 Four hundred eighty eight thousand three hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
488358 Four hundred eighty eight thousand three hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
488359 Four hundred eighty eight thousand three hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
488360 Four hundred eighty eight thousand three hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
488361 Four hundred eighty eight thousand three hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
488362 Four hundred eighty eight thousand three hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
488363 Four hundred eighty eight thousand three hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
488364 Four hundred eighty eight thousand three hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
488365 Four hundred eighty eight thousand three hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
488366 Four hundred eighty eight thousand three hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
488367 Four hundred eighty eight thousand three hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
488368 Four hundred eighty eight thousand three hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
488369 Four hundred eighty eight thousand three hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
488370 Four hundred eighty eight thousand three hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
488371 Four hundred eighty eight thousand three hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
488372 Four hundred eighty eight thousand three hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
488373 Four hundred eighty eight thousand three hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
488374 Four hundred eighty eight thousand three hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
488375 Four hundred eighty eight thousand three hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
488376 Four hundred eighty eight thousand three hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
488377 Four hundred eighty eight thousand three hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
488378 Four hundred eighty eight thousand three hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
488379 Four hundred eighty eight thousand three hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
488380 Four hundred eighty eight thousand three hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
488381 Four hundred eighty eight thousand three hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
488382 Four hundred eighty eight thousand three hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
488383 Four hundred eighty eight thousand three hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
488384 Four hundred eighty eight thousand three hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
488385 Four hundred eighty eight thousand three hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
488386 Four hundred eighty eight thousand three hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
488387 Four hundred eighty eight thousand three hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
488388 Four hundred eighty eight thousand three hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
488389 Four hundred eighty eight thousand three hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
488390 Four hundred eighty eight thousand three hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
488391 Four hundred eighty eight thousand three hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
488392 Four hundred eighty eight thousand three hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
488393 Four hundred eighty eight thousand three hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
488394 Four hundred eighty eight thousand three hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
488395 Four hundred eighty eight thousand three hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
488396 Four hundred eighty eight thousand three hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
488397 Four hundred eighty eight thousand three hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
488398 Four hundred eighty eight thousand three hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
488399 Four hundred eighty eight thousand three hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
488400 Four hundred eighty eight thousand four hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 488301 ถึง 488400 (Four hundred eighty eight thousand three hundred and one to Four hundred eighty eight thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 488401-488500, 488501-488600, 488601-488700, 488701-488800, 488801-488900, 488901-489000, 489001-489100, 489101-489200, 489201-489300, 489301-489400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 488201-488300, 488101-488200, 488001-488100, 487901-488000, 487801-487900, 487701-487800, 487601-487700, 487501-487600, 487401-487500, 487301-487400