วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 488001 ถึง 488100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 488001 ถึง 488100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 488001 ถึง 488100 (Four hundred eighty eight thousand and one to Four hundred eighty eight thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
488001 Four hundred eighty eight thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง
488002 Four hundred eighty eight thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง
488003 Four hundred eighty eight thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม
488004 Four hundred eighty eight thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่
488005 Four hundred eighty eight thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า
488006 Four hundred eighty eight thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก
488007 Four hundred eighty eight thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด
488008 Four hundred eighty eight thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด
488009 Four hundred eighty eight thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า
488010 Four hundred eighty eight thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ
488011 Four hundred eighty eight thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
488012 Four hundred eighty eight thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สอง
488013 Four hundred eighty eight thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สาม
488014 Four hundred eighty eight thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สี่
488015 Four hundred eighty eight thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​ห้า
488016 Four hundred eighty eight thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​หก
488017 Four hundred eighty eight thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
488018 Four hundred eighty eight thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​แปด
488019 Four hundred eighty eight thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เก้า
488020 Four hundred eighty eight thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ
488021 Four hundred eighty eight thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
488022 Four hundred eighty eight thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
488023 Four hundred eighty eight thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
488024 Four hundred eighty eight thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
488025 Four hundred eighty eight thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
488026 Four hundred eighty eight thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
488027 Four hundred eighty eight thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
488028 Four hundred eighty eight thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
488029 Four hundred eighty eight thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
488030 Four hundred eighty eight thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ
488031 Four hundred eighty eight thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
488032 Four hundred eighty eight thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
488033 Four hundred eighty eight thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
488034 Four hundred eighty eight thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
488035 Four hundred eighty eight thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
488036 Four hundred eighty eight thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
488037 Four hundred eighty eight thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
488038 Four hundred eighty eight thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
488039 Four hundred eighty eight thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
488040 Four hundred eighty eight thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ
488041 Four hundred eighty eight thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
488042 Four hundred eighty eight thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
488043 Four hundred eighty eight thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
488044 Four hundred eighty eight thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
488045 Four hundred eighty eight thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
488046 Four hundred eighty eight thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
488047 Four hundred eighty eight thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
488048 Four hundred eighty eight thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
488049 Four hundred eighty eight thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
488050 Four hundred eighty eight thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ
488051 Four hundred eighty eight thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
488052 Four hundred eighty eight thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
488053 Four hundred eighty eight thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
488054 Four hundred eighty eight thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
488055 Four hundred eighty eight thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
488056 Four hundred eighty eight thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
488057 Four hundred eighty eight thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
488058 Four hundred eighty eight thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
488059 Four hundred eighty eight thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
488060 Four hundred eighty eight thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ
488061 Four hundred eighty eight thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
488062 Four hundred eighty eight thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
488063 Four hundred eighty eight thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
488064 Four hundred eighty eight thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
488065 Four hundred eighty eight thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
488066 Four hundred eighty eight thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​หก
488067 Four hundred eighty eight thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
488068 Four hundred eighty eight thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
488069 Four hundred eighty eight thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
488070 Four hundred eighty eight thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
488071 Four hundred eighty eight thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
488072 Four hundred eighty eight thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
488073 Four hundred eighty eight thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
488074 Four hundred eighty eight thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
488075 Four hundred eighty eight thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
488076 Four hundred eighty eight thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
488077 Four hundred eighty eight thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
488078 Four hundred eighty eight thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
488079 Four hundred eighty eight thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
488080 Four hundred eighty eight thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ
488081 Four hundred eighty eight thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
488082 Four hundred eighty eight thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
488083 Four hundred eighty eight thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
488084 Four hundred eighty eight thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
488085 Four hundred eighty eight thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
488086 Four hundred eighty eight thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
488087 Four hundred eighty eight thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
488088 Four hundred eighty eight thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
488089 Four hundred eighty eight thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
488090 Four hundred eighty eight thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ
488091 Four hundred eighty eight thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
488092 Four hundred eighty eight thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
488093 Four hundred eighty eight thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
488094 Four hundred eighty eight thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
488095 Four hundred eighty eight thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
488096 Four hundred eighty eight thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
488097 Four hundred eighty eight thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
488098 Four hundred eighty eight thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
488099 Four hundred eighty eight thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
488100 Four hundred eighty eight thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 488001 ถึง 488100 (Four hundred eighty eight thousand and one to Four hundred eighty eight thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 488101-488200, 488201-488300, 488301-488400, 488401-488500, 488501-488600, 488601-488700, 488701-488800, 488801-488900, 488901-489000, 489001-489100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 487901-488000, 487801-487900, 487701-487800, 487601-487700, 487501-487600, 487401-487500, 487301-487400, 487201-487300, 487101-487200, 487001-487100