พฤศจิกายน 28, 2022

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 487801 ถึง 487900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 487801 ถึง 487900 (Four hundred eighty seven thousand eight hundred and one to Four hundred eighty seven thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
487801 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
487802 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สอง
487803 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม
487804 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่
487805 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
487806 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก
487807 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
487808 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด
487809 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
487810 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
487811 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
487812 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
487813 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
487814 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
487815 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
487816 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
487817 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
487818 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
487819 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
487820 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
487821 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
487822 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
487823 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
487824 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
487825 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
487826 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
487827 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
487828 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
487829 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
487830 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
487831 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
487832 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
487833 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
487834 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
487835 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
487836 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
487837 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
487838 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
487839 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
487840 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
487841 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
487842 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
487843 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
487844 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
487845 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
487846 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
487847 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
487848 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
487849 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
487850 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
487851 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
487852 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
487853 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
487854 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
487855 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
487856 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
487857 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
487858 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
487859 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
487860 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
487861 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
487862 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
487863 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
487864 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
487865 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
487866 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
487867 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
487868 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
487869 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
487870 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
487871 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
487872 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
487873 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
487874 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
487875 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
487876 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
487877 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
487878 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
487879 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
487880 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
487881 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
487882 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
487883 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
487884 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
487885 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
487886 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
487887 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
487888 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
487889 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
487890 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
487891 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
487892 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
487893 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
487894 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
487895 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
487896 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
487897 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
487898 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
487899 Four hundred eighty seven thousand eight hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
487900 Four hundred eighty seven thousand nine hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 487801 ถึง 487900 (Four hundred eighty seven thousand eight hundred and one to Four hundred eighty seven thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน