วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 487001 ถึง 487100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 487001 ถึง 487100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 487001 ถึง 487100 (Four hundred eighty seven thousand and one to Four hundred eighty seven thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
487001 Four hundred eighty seven thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง
487002 Four hundred eighty seven thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สอง
487003 Four hundred eighty seven thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม
487004 Four hundred eighty seven thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่
487005 Four hundred eighty seven thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า
487006 Four hundred eighty seven thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก
487007 Four hundred eighty seven thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด
487008 Four hundred eighty seven thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด
487009 Four hundred eighty seven thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า
487010 Four hundred eighty seven thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ
487011 Four hundred eighty seven thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เอ็ด
487012 Four hundred eighty seven thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สอง
487013 Four hundred eighty seven thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สาม
487014 Four hundred eighty seven thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สี่
487015 Four hundred eighty seven thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​ห้า
487016 Four hundred eighty seven thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​หก
487017 Four hundred eighty seven thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เจ็ด
487018 Four hundred eighty seven thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​แปด
487019 Four hundred eighty seven thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เก้า
487020 Four hundred eighty seven thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ
487021 Four hundred eighty seven thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
487022 Four hundred eighty seven thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
487023 Four hundred eighty seven thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
487024 Four hundred eighty seven thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
487025 Four hundred eighty seven thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
487026 Four hundred eighty seven thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​หก
487027 Four hundred eighty seven thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
487028 Four hundred eighty seven thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
487029 Four hundred eighty seven thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
487030 Four hundred eighty seven thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ
487031 Four hundred eighty seven thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
487032 Four hundred eighty seven thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สอง
487033 Four hundred eighty seven thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สาม
487034 Four hundred eighty seven thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สี่
487035 Four hundred eighty seven thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
487036 Four hundred eighty seven thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​หก
487037 Four hundred eighty seven thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
487038 Four hundred eighty seven thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​แปด
487039 Four hundred eighty seven thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
487040 Four hundred eighty seven thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ
487041 Four hundred eighty seven thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
487042 Four hundred eighty seven thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สอง
487043 Four hundred eighty seven thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สาม
487044 Four hundred eighty seven thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สี่
487045 Four hundred eighty seven thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
487046 Four hundred eighty seven thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​หก
487047 Four hundred eighty seven thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
487048 Four hundred eighty seven thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​แปด
487049 Four hundred eighty seven thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
487050 Four hundred eighty seven thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ
487051 Four hundred eighty seven thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
487052 Four hundred eighty seven thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
487053 Four hundred eighty seven thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
487054 Four hundred eighty seven thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
487055 Four hundred eighty seven thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
487056 Four hundred eighty seven thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​หก
487057 Four hundred eighty seven thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
487058 Four hundred eighty seven thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
487059 Four hundred eighty seven thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
487060 Four hundred eighty seven thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ
487061 Four hundred eighty seven thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
487062 Four hundred eighty seven thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สอง
487063 Four hundred eighty seven thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สาม
487064 Four hundred eighty seven thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สี่
487065 Four hundred eighty seven thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​ห้า
487066 Four hundred eighty seven thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​หก
487067 Four hundred eighty seven thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
487068 Four hundred eighty seven thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​แปด
487069 Four hundred eighty seven thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เก้า
487070 Four hundred eighty seven thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ
487071 Four hundred eighty seven thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
487072 Four hundred eighty seven thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
487073 Four hundred eighty seven thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
487074 Four hundred eighty seven thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
487075 Four hundred eighty seven thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
487076 Four hundred eighty seven thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
487077 Four hundred eighty seven thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
487078 Four hundred eighty seven thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
487079 Four hundred eighty seven thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
487080 Four hundred eighty seven thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ
487081 Four hundred eighty seven thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
487082 Four hundred eighty seven thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สอง
487083 Four hundred eighty seven thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สาม
487084 Four hundred eighty seven thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สี่
487085 Four hundred eighty seven thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
487086 Four hundred eighty seven thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​หก
487087 Four hundred eighty seven thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
487088 Four hundred eighty seven thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​แปด
487089 Four hundred eighty seven thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
487090 Four hundred eighty seven thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ
487091 Four hundred eighty seven thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
487092 Four hundred eighty seven thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
487093 Four hundred eighty seven thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
487094 Four hundred eighty seven thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
487095 Four hundred eighty seven thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
487096 Four hundred eighty seven thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​หก
487097 Four hundred eighty seven thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
487098 Four hundred eighty seven thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
487099 Four hundred eighty seven thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
487100 Four hundred eighty seven thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 487001 ถึง 487100 (Four hundred eighty seven thousand and one to Four hundred eighty seven thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 487101-487200, 487201-487300, 487301-487400, 487401-487500, 487501-487600, 487601-487700, 487701-487800, 487801-487900, 487901-488000, 488001-488100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 486901-487000, 486801-486900, 486701-486800, 486601-486700, 486501-486600, 486401-486500, 486301-486400, 486201-486300, 486101-486200, 486001-486100