พฤศจิกายน 28, 2022

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 486901 ถึง 487000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 486901 ถึง 487000 (Four hundred eighty six thousand nine hundred and one to Four hundred eighty seven thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
486901 Four hundred eighty six thousand nine hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
486902 Four hundred eighty six thousand nine hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
486903 Four hundred eighty six thousand nine hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
486904 Four hundred eighty six thousand nine hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
486905 Four hundred eighty six thousand nine hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
486906 Four hundred eighty six thousand nine hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก
486907 Four hundred eighty six thousand nine hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
486908 Four hundred eighty six thousand nine hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
486909 Four hundred eighty six thousand nine hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
486910 Four hundred eighty six thousand nine hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
486911 Four hundred eighty six thousand nine hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
486912 Four hundred eighty six thousand nine hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
486913 Four hundred eighty six thousand nine hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
486914 Four hundred eighty six thousand nine hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
486915 Four hundred eighty six thousand nine hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
486916 Four hundred eighty six thousand nine hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
486917 Four hundred eighty six thousand nine hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
486918 Four hundred eighty six thousand nine hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
486919 Four hundred eighty six thousand nine hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
486920 Four hundred eighty six thousand nine hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
486921 Four hundred eighty six thousand nine hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
486922 Four hundred eighty six thousand nine hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
486923 Four hundred eighty six thousand nine hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
486924 Four hundred eighty six thousand nine hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
486925 Four hundred eighty six thousand nine hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
486926 Four hundred eighty six thousand nine hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
486927 Four hundred eighty six thousand nine hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
486928 Four hundred eighty six thousand nine hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
486929 Four hundred eighty six thousand nine hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
486930 Four hundred eighty six thousand nine hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
486931 Four hundred eighty six thousand nine hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
486932 Four hundred eighty six thousand nine hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
486933 Four hundred eighty six thousand nine hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
486934 Four hundred eighty six thousand nine hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
486935 Four hundred eighty six thousand nine hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
486936 Four hundred eighty six thousand nine hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
486937 Four hundred eighty six thousand nine hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
486938 Four hundred eighty six thousand nine hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
486939 Four hundred eighty six thousand nine hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
486940 Four hundred eighty six thousand nine hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
486941 Four hundred eighty six thousand nine hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
486942 Four hundred eighty six thousand nine hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
486943 Four hundred eighty six thousand nine hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
486944 Four hundred eighty six thousand nine hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
486945 Four hundred eighty six thousand nine hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
486946 Four hundred eighty six thousand nine hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
486947 Four hundred eighty six thousand nine hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
486948 Four hundred eighty six thousand nine hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
486949 Four hundred eighty six thousand nine hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
486950 Four hundred eighty six thousand nine hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
486951 Four hundred eighty six thousand nine hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
486952 Four hundred eighty six thousand nine hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
486953 Four hundred eighty six thousand nine hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
486954 Four hundred eighty six thousand nine hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
486955 Four hundred eighty six thousand nine hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
486956 Four hundred eighty six thousand nine hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
486957 Four hundred eighty six thousand nine hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
486958 Four hundred eighty six thousand nine hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
486959 Four hundred eighty six thousand nine hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
486960 Four hundred eighty six thousand nine hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
486961 Four hundred eighty six thousand nine hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
486962 Four hundred eighty six thousand nine hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
486963 Four hundred eighty six thousand nine hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
486964 Four hundred eighty six thousand nine hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
486965 Four hundred eighty six thousand nine hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
486966 Four hundred eighty six thousand nine hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
486967 Four hundred eighty six thousand nine hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
486968 Four hundred eighty six thousand nine hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
486969 Four hundred eighty six thousand nine hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
486970 Four hundred eighty six thousand nine hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
486971 Four hundred eighty six thousand nine hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
486972 Four hundred eighty six thousand nine hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
486973 Four hundred eighty six thousand nine hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
486974 Four hundred eighty six thousand nine hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
486975 Four hundred eighty six thousand nine hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
486976 Four hundred eighty six thousand nine hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
486977 Four hundred eighty six thousand nine hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
486978 Four hundred eighty six thousand nine hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
486979 Four hundred eighty six thousand nine hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
486980 Four hundred eighty six thousand nine hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
486981 Four hundred eighty six thousand nine hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
486982 Four hundred eighty six thousand nine hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
486983 Four hundred eighty six thousand nine hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
486984 Four hundred eighty six thousand nine hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
486985 Four hundred eighty six thousand nine hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
486986 Four hundred eighty six thousand nine hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
486987 Four hundred eighty six thousand nine hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
486988 Four hundred eighty six thousand nine hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
486989 Four hundred eighty six thousand nine hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
486990 Four hundred eighty six thousand nine hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
486991 Four hundred eighty six thousand nine hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
486992 Four hundred eighty six thousand nine hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
486993 Four hundred eighty six thousand nine hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
486994 Four hundred eighty six thousand nine hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
486995 Four hundred eighty six thousand nine hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
486996 Four hundred eighty six thousand nine hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
486997 Four hundred eighty six thousand nine hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
486998 Four hundred eighty six thousand nine hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
486999 Four hundred eighty six thousand nine hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
487000 Four hundred eighty seven thousandโฟร์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 486901 ถึง 487000 (Four hundred eighty six thousand nine hundred and one to Four hundred eighty seven thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน