วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 486801 ถึง 486900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 486801 ถึง 486900 (Four hundred eighty six thousand eight hundred and one to Four hundred eighty six thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
486801 Four hundred eighty six thousand eight hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
486802 Four hundred eighty six thousand eight hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สอง
486803 Four hundred eighty six thousand eight hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม
486804 Four hundred eighty six thousand eight hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่
486805 Four hundred eighty six thousand eight hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
486806 Four hundred eighty six thousand eight hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก
486807 Four hundred eighty six thousand eight hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
486808 Four hundred eighty six thousand eight hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด
486809 Four hundred eighty six thousand eight hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
486810 Four hundred eighty six thousand eight hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
486811 Four hundred eighty six thousand eight hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
486812 Four hundred eighty six thousand eight hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
486813 Four hundred eighty six thousand eight hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
486814 Four hundred eighty six thousand eight hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
486815 Four hundred eighty six thousand eight hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
486816 Four hundred eighty six thousand eight hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
486817 Four hundred eighty six thousand eight hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
486818 Four hundred eighty six thousand eight hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
486819 Four hundred eighty six thousand eight hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
486820 Four hundred eighty six thousand eight hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
486821 Four hundred eighty six thousand eight hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
486822 Four hundred eighty six thousand eight hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
486823 Four hundred eighty six thousand eight hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
486824 Four hundred eighty six thousand eight hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
486825 Four hundred eighty six thousand eight hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
486826 Four hundred eighty six thousand eight hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
486827 Four hundred eighty six thousand eight hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
486828 Four hundred eighty six thousand eight hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
486829 Four hundred eighty six thousand eight hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
486830 Four hundred eighty six thousand eight hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
486831 Four hundred eighty six thousand eight hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
486832 Four hundred eighty six thousand eight hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
486833 Four hundred eighty six thousand eight hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
486834 Four hundred eighty six thousand eight hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
486835 Four hundred eighty six thousand eight hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
486836 Four hundred eighty six thousand eight hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
486837 Four hundred eighty six thousand eight hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
486838 Four hundred eighty six thousand eight hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
486839 Four hundred eighty six thousand eight hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
486840 Four hundred eighty six thousand eight hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
486841 Four hundred eighty six thousand eight hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
486842 Four hundred eighty six thousand eight hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
486843 Four hundred eighty six thousand eight hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
486844 Four hundred eighty six thousand eight hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
486845 Four hundred eighty six thousand eight hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
486846 Four hundred eighty six thousand eight hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
486847 Four hundred eighty six thousand eight hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
486848 Four hundred eighty six thousand eight hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
486849 Four hundred eighty six thousand eight hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
486850 Four hundred eighty six thousand eight hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
486851 Four hundred eighty six thousand eight hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
486852 Four hundred eighty six thousand eight hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
486853 Four hundred eighty six thousand eight hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
486854 Four hundred eighty six thousand eight hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
486855 Four hundred eighty six thousand eight hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
486856 Four hundred eighty six thousand eight hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
486857 Four hundred eighty six thousand eight hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
486858 Four hundred eighty six thousand eight hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
486859 Four hundred eighty six thousand eight hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
486860 Four hundred eighty six thousand eight hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
486861 Four hundred eighty six thousand eight hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
486862 Four hundred eighty six thousand eight hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
486863 Four hundred eighty six thousand eight hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
486864 Four hundred eighty six thousand eight hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
486865 Four hundred eighty six thousand eight hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
486866 Four hundred eighty six thousand eight hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
486867 Four hundred eighty six thousand eight hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
486868 Four hundred eighty six thousand eight hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
486869 Four hundred eighty six thousand eight hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
486870 Four hundred eighty six thousand eight hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
486871 Four hundred eighty six thousand eight hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
486872 Four hundred eighty six thousand eight hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
486873 Four hundred eighty six thousand eight hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
486874 Four hundred eighty six thousand eight hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
486875 Four hundred eighty six thousand eight hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
486876 Four hundred eighty six thousand eight hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
486877 Four hundred eighty six thousand eight hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
486878 Four hundred eighty six thousand eight hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
486879 Four hundred eighty six thousand eight hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
486880 Four hundred eighty six thousand eight hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
486881 Four hundred eighty six thousand eight hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
486882 Four hundred eighty six thousand eight hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
486883 Four hundred eighty six thousand eight hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
486884 Four hundred eighty six thousand eight hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
486885 Four hundred eighty six thousand eight hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
486886 Four hundred eighty six thousand eight hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
486887 Four hundred eighty six thousand eight hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
486888 Four hundred eighty six thousand eight hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
486889 Four hundred eighty six thousand eight hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
486890 Four hundred eighty six thousand eight hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
486891 Four hundred eighty six thousand eight hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
486892 Four hundred eighty six thousand eight hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
486893 Four hundred eighty six thousand eight hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
486894 Four hundred eighty six thousand eight hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
486895 Four hundred eighty six thousand eight hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
486896 Four hundred eighty six thousand eight hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
486897 Four hundred eighty six thousand eight hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
486898 Four hundred eighty six thousand eight hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
486899 Four hundred eighty six thousand eight hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
486900 Four hundred eighty six thousand nine hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 486801 ถึง 486900 (Four hundred eighty six thousand eight hundred and one to Four hundred eighty six thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน