วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 486401 ถึง 486500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 486401 ถึง 486500 (Four hundred eighty six thousand four hundred and one to Four hundred eighty six thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
486401 Four hundred eighty six thousand four hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
486402 Four hundred eighty six thousand four hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สอง
486403 Four hundred eighty six thousand four hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม
486404 Four hundred eighty six thousand four hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่
486405 Four hundred eighty six thousand four hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
486406 Four hundred eighty six thousand four hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก
486407 Four hundred eighty six thousand four hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
486408 Four hundred eighty six thousand four hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด
486409 Four hundred eighty six thousand four hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
486410 Four hundred eighty six thousand four hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
486411 Four hundred eighty six thousand four hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
486412 Four hundred eighty six thousand four hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
486413 Four hundred eighty six thousand four hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
486414 Four hundred eighty six thousand four hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
486415 Four hundred eighty six thousand four hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
486416 Four hundred eighty six thousand four hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
486417 Four hundred eighty six thousand four hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
486418 Four hundred eighty six thousand four hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
486419 Four hundred eighty six thousand four hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
486420 Four hundred eighty six thousand four hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
486421 Four hundred eighty six thousand four hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
486422 Four hundred eighty six thousand four hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
486423 Four hundred eighty six thousand four hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
486424 Four hundred eighty six thousand four hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
486425 Four hundred eighty six thousand four hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
486426 Four hundred eighty six thousand four hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
486427 Four hundred eighty six thousand four hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
486428 Four hundred eighty six thousand four hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
486429 Four hundred eighty six thousand four hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
486430 Four hundred eighty six thousand four hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
486431 Four hundred eighty six thousand four hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
486432 Four hundred eighty six thousand four hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
486433 Four hundred eighty six thousand four hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
486434 Four hundred eighty six thousand four hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
486435 Four hundred eighty six thousand four hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
486436 Four hundred eighty six thousand four hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
486437 Four hundred eighty six thousand four hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
486438 Four hundred eighty six thousand four hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
486439 Four hundred eighty six thousand four hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
486440 Four hundred eighty six thousand four hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
486441 Four hundred eighty six thousand four hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
486442 Four hundred eighty six thousand four hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
486443 Four hundred eighty six thousand four hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
486444 Four hundred eighty six thousand four hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
486445 Four hundred eighty six thousand four hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
486446 Four hundred eighty six thousand four hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
486447 Four hundred eighty six thousand four hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
486448 Four hundred eighty six thousand four hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
486449 Four hundred eighty six thousand four hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
486450 Four hundred eighty six thousand four hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
486451 Four hundred eighty six thousand four hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
486452 Four hundred eighty six thousand four hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
486453 Four hundred eighty six thousand four hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
486454 Four hundred eighty six thousand four hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
486455 Four hundred eighty six thousand four hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
486456 Four hundred eighty six thousand four hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
486457 Four hundred eighty six thousand four hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
486458 Four hundred eighty six thousand four hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
486459 Four hundred eighty six thousand four hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
486460 Four hundred eighty six thousand four hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
486461 Four hundred eighty six thousand four hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
486462 Four hundred eighty six thousand four hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
486463 Four hundred eighty six thousand four hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
486464 Four hundred eighty six thousand four hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
486465 Four hundred eighty six thousand four hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
486466 Four hundred eighty six thousand four hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
486467 Four hundred eighty six thousand four hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
486468 Four hundred eighty six thousand four hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
486469 Four hundred eighty six thousand four hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
486470 Four hundred eighty six thousand four hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
486471 Four hundred eighty six thousand four hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
486472 Four hundred eighty six thousand four hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
486473 Four hundred eighty six thousand four hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
486474 Four hundred eighty six thousand four hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
486475 Four hundred eighty six thousand four hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
486476 Four hundred eighty six thousand four hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
486477 Four hundred eighty six thousand four hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
486478 Four hundred eighty six thousand four hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
486479 Four hundred eighty six thousand four hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
486480 Four hundred eighty six thousand four hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
486481 Four hundred eighty six thousand four hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
486482 Four hundred eighty six thousand four hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
486483 Four hundred eighty six thousand four hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
486484 Four hundred eighty six thousand four hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
486485 Four hundred eighty six thousand four hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
486486 Four hundred eighty six thousand four hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
486487 Four hundred eighty six thousand four hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
486488 Four hundred eighty six thousand four hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
486489 Four hundred eighty six thousand four hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
486490 Four hundred eighty six thousand four hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
486491 Four hundred eighty six thousand four hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
486492 Four hundred eighty six thousand four hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
486493 Four hundred eighty six thousand four hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
486494 Four hundred eighty six thousand four hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
486495 Four hundred eighty six thousand four hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
486496 Four hundred eighty six thousand four hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
486497 Four hundred eighty six thousand four hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
486498 Four hundred eighty six thousand four hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
486499 Four hundred eighty six thousand four hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
486500 Four hundred eighty six thousand five hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 486401 ถึง 486500 (Four hundred eighty six thousand four hundred and one to Four hundred eighty six thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน