วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 486101 ถึง 486200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 486101 ถึง 486200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 486101 ถึง 486200 (Four hundred eighty six thousand one hundred and one to Four hundred eighty six thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
486101 Four hundred eighty six thousand one hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
486102 Four hundred eighty six thousand one hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
486103 Four hundred eighty six thousand one hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
486104 Four hundred eighty six thousand one hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
486105 Four hundred eighty six thousand one hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
486106 Four hundred eighty six thousand one hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
486107 Four hundred eighty six thousand one hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
486108 Four hundred eighty six thousand one hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
486109 Four hundred eighty six thousand one hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
486110 Four hundred eighty six thousand one hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
486111 Four hundred eighty six thousand one hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
486112 Four hundred eighty six thousand one hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
486113 Four hundred eighty six thousand one hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
486114 Four hundred eighty six thousand one hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
486115 Four hundred eighty six thousand one hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
486116 Four hundred eighty six thousand one hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
486117 Four hundred eighty six thousand one hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
486118 Four hundred eighty six thousand one hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
486119 Four hundred eighty six thousand one hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
486120 Four hundred eighty six thousand one hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
486121 Four hundred eighty six thousand one hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
486122 Four hundred eighty six thousand one hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
486123 Four hundred eighty six thousand one hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
486124 Four hundred eighty six thousand one hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
486125 Four hundred eighty six thousand one hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
486126 Four hundred eighty six thousand one hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
486127 Four hundred eighty six thousand one hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
486128 Four hundred eighty six thousand one hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
486129 Four hundred eighty six thousand one hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
486130 Four hundred eighty six thousand one hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
486131 Four hundred eighty six thousand one hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
486132 Four hundred eighty six thousand one hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
486133 Four hundred eighty six thousand one hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
486134 Four hundred eighty six thousand one hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
486135 Four hundred eighty six thousand one hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
486136 Four hundred eighty six thousand one hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
486137 Four hundred eighty six thousand one hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
486138 Four hundred eighty six thousand one hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
486139 Four hundred eighty six thousand one hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
486140 Four hundred eighty six thousand one hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
486141 Four hundred eighty six thousand one hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
486142 Four hundred eighty six thousand one hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
486143 Four hundred eighty six thousand one hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
486144 Four hundred eighty six thousand one hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
486145 Four hundred eighty six thousand one hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
486146 Four hundred eighty six thousand one hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
486147 Four hundred eighty six thousand one hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
486148 Four hundred eighty six thousand one hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
486149 Four hundred eighty six thousand one hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
486150 Four hundred eighty six thousand one hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
486151 Four hundred eighty six thousand one hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
486152 Four hundred eighty six thousand one hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
486153 Four hundred eighty six thousand one hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
486154 Four hundred eighty six thousand one hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
486155 Four hundred eighty six thousand one hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
486156 Four hundred eighty six thousand one hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
486157 Four hundred eighty six thousand one hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
486158 Four hundred eighty six thousand one hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
486159 Four hundred eighty six thousand one hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
486160 Four hundred eighty six thousand one hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
486161 Four hundred eighty six thousand one hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
486162 Four hundred eighty six thousand one hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
486163 Four hundred eighty six thousand one hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
486164 Four hundred eighty six thousand one hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
486165 Four hundred eighty six thousand one hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
486166 Four hundred eighty six thousand one hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
486167 Four hundred eighty six thousand one hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
486168 Four hundred eighty six thousand one hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
486169 Four hundred eighty six thousand one hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
486170 Four hundred eighty six thousand one hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
486171 Four hundred eighty six thousand one hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
486172 Four hundred eighty six thousand one hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
486173 Four hundred eighty six thousand one hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
486174 Four hundred eighty six thousand one hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
486175 Four hundred eighty six thousand one hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
486176 Four hundred eighty six thousand one hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
486177 Four hundred eighty six thousand one hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
486178 Four hundred eighty six thousand one hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
486179 Four hundred eighty six thousand one hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
486180 Four hundred eighty six thousand one hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
486181 Four hundred eighty six thousand one hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
486182 Four hundred eighty six thousand one hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
486183 Four hundred eighty six thousand one hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
486184 Four hundred eighty six thousand one hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
486185 Four hundred eighty six thousand one hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
486186 Four hundred eighty six thousand one hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
486187 Four hundred eighty six thousand one hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
486188 Four hundred eighty six thousand one hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
486189 Four hundred eighty six thousand one hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
486190 Four hundred eighty six thousand one hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
486191 Four hundred eighty six thousand one hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
486192 Four hundred eighty six thousand one hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
486193 Four hundred eighty six thousand one hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
486194 Four hundred eighty six thousand one hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
486195 Four hundred eighty six thousand one hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
486196 Four hundred eighty six thousand one hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
486197 Four hundred eighty six thousand one hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
486198 Four hundred eighty six thousand one hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
486199 Four hundred eighty six thousand one hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
486200 Four hundred eighty six thousand two hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 486101 ถึง 486200 (Four hundred eighty six thousand one hundred and one to Four hundred eighty six thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 486201-486300, 486301-486400, 486401-486500, 486501-486600, 486601-486700, 486701-486800, 486801-486900, 486901-487000, 487001-487100, 487101-487200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 486001-486100, 485901-486000, 485801-485900, 485701-485800, 485601-485700, 485501-485600, 485401-485500, 485301-485400, 485201-485300, 485101-485200