พฤศจิกายน 28, 2022

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 486001 ถึง 486100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 486001 ถึง 486100 (Four hundred eighty six thousand and one to Four hundred eighty six thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
486001 Four hundred eighty six thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง
486002 Four hundred eighty six thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง
486003 Four hundred eighty six thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม
486004 Four hundred eighty six thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่
486005 Four hundred eighty six thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า
486006 Four hundred eighty six thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก
486007 Four hundred eighty six thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด
486008 Four hundred eighty six thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด
486009 Four hundred eighty six thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า
486010 Four hundred eighty six thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ
486011 Four hundred eighty six thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เอ็ด
486012 Four hundred eighty six thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สอง
486013 Four hundred eighty six thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สาม
486014 Four hundred eighty six thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สี่
486015 Four hundred eighty six thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​ห้า
486016 Four hundred eighty six thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​หก
486017 Four hundred eighty six thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เจ็ด
486018 Four hundred eighty six thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​แปด
486019 Four hundred eighty six thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เก้า
486020 Four hundred eighty six thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ
486021 Four hundred eighty six thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
486022 Four hundred eighty six thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
486023 Four hundred eighty six thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
486024 Four hundred eighty six thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
486025 Four hundred eighty six thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
486026 Four hundred eighty six thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
486027 Four hundred eighty six thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
486028 Four hundred eighty six thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
486029 Four hundred eighty six thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
486030 Four hundred eighty six thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ
486031 Four hundred eighty six thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
486032 Four hundred eighty six thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
486033 Four hundred eighty six thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
486034 Four hundred eighty six thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
486035 Four hundred eighty six thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
486036 Four hundred eighty six thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​หก
486037 Four hundred eighty six thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
486038 Four hundred eighty six thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
486039 Four hundred eighty six thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
486040 Four hundred eighty six thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ
486041 Four hundred eighty six thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
486042 Four hundred eighty six thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
486043 Four hundred eighty six thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
486044 Four hundred eighty six thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
486045 Four hundred eighty six thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
486046 Four hundred eighty six thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​หก
486047 Four hundred eighty six thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
486048 Four hundred eighty six thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
486049 Four hundred eighty six thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
486050 Four hundred eighty six thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ
486051 Four hundred eighty six thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
486052 Four hundred eighty six thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
486053 Four hundred eighty six thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
486054 Four hundred eighty six thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
486055 Four hundred eighty six thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
486056 Four hundred eighty six thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
486057 Four hundred eighty six thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
486058 Four hundred eighty six thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
486059 Four hundred eighty six thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
486060 Four hundred eighty six thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ
486061 Four hundred eighty six thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
486062 Four hundred eighty six thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สอง
486063 Four hundred eighty six thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สาม
486064 Four hundred eighty six thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สี่
486065 Four hundred eighty six thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
486066 Four hundred eighty six thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​หก
486067 Four hundred eighty six thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
486068 Four hundred eighty six thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​แปด
486069 Four hundred eighty six thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
486070 Four hundred eighty six thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ
486071 Four hundred eighty six thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
486072 Four hundred eighty six thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
486073 Four hundred eighty six thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
486074 Four hundred eighty six thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
486075 Four hundred eighty six thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
486076 Four hundred eighty six thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
486077 Four hundred eighty six thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
486078 Four hundred eighty six thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
486079 Four hundred eighty six thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
486080 Four hundred eighty six thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ
486081 Four hundred eighty six thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
486082 Four hundred eighty six thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
486083 Four hundred eighty six thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
486084 Four hundred eighty six thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
486085 Four hundred eighty six thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
486086 Four hundred eighty six thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​หก
486087 Four hundred eighty six thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
486088 Four hundred eighty six thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
486089 Four hundred eighty six thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
486090 Four hundred eighty six thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ
486091 Four hundred eighty six thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
486092 Four hundred eighty six thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
486093 Four hundred eighty six thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
486094 Four hundred eighty six thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
486095 Four hundred eighty six thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
486096 Four hundred eighty six thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
486097 Four hundred eighty six thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
486098 Four hundred eighty six thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
486099 Four hundred eighty six thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
486100 Four hundred eighty six thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 486001 ถึง 486100 (Four hundred eighty six thousand and one to Four hundred eighty six thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน