วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 485501 ถึง 485600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 485501 ถึง 485600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 485501 ถึง 485600 (Four hundred eighty five thousand five hundred and one to Four hundred eighty five thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
485501 Four hundred eighty five thousand five hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
485502 Four hundred eighty five thousand five hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
485503 Four hundred eighty five thousand five hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
485504 Four hundred eighty five thousand five hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
485505 Four hundred eighty five thousand five hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
485506 Four hundred eighty five thousand five hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก
485507 Four hundred eighty five thousand five hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
485508 Four hundred eighty five thousand five hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
485509 Four hundred eighty five thousand five hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
485510 Four hundred eighty five thousand five hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
485511 Four hundred eighty five thousand five hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
485512 Four hundred eighty five thousand five hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
485513 Four hundred eighty five thousand five hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
485514 Four hundred eighty five thousand five hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
485515 Four hundred eighty five thousand five hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
485516 Four hundred eighty five thousand five hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
485517 Four hundred eighty five thousand five hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
485518 Four hundred eighty five thousand five hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
485519 Four hundred eighty five thousand five hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
485520 Four hundred eighty five thousand five hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
485521 Four hundred eighty five thousand five hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
485522 Four hundred eighty five thousand five hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
485523 Four hundred eighty five thousand five hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
485524 Four hundred eighty five thousand five hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
485525 Four hundred eighty five thousand five hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
485526 Four hundred eighty five thousand five hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
485527 Four hundred eighty five thousand five hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
485528 Four hundred eighty five thousand five hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
485529 Four hundred eighty five thousand five hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
485530 Four hundred eighty five thousand five hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
485531 Four hundred eighty five thousand five hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
485532 Four hundred eighty five thousand five hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
485533 Four hundred eighty five thousand five hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
485534 Four hundred eighty five thousand five hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
485535 Four hundred eighty five thousand five hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
485536 Four hundred eighty five thousand five hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
485537 Four hundred eighty five thousand five hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
485538 Four hundred eighty five thousand five hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
485539 Four hundred eighty five thousand five hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
485540 Four hundred eighty five thousand five hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
485541 Four hundred eighty five thousand five hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
485542 Four hundred eighty five thousand five hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
485543 Four hundred eighty five thousand five hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
485544 Four hundred eighty five thousand five hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
485545 Four hundred eighty five thousand five hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
485546 Four hundred eighty five thousand five hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
485547 Four hundred eighty five thousand five hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
485548 Four hundred eighty five thousand five hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
485549 Four hundred eighty five thousand five hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
485550 Four hundred eighty five thousand five hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
485551 Four hundred eighty five thousand five hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
485552 Four hundred eighty five thousand five hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
485553 Four hundred eighty five thousand five hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
485554 Four hundred eighty five thousand five hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
485555 Four hundred eighty five thousand five hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
485556 Four hundred eighty five thousand five hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
485557 Four hundred eighty five thousand five hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
485558 Four hundred eighty five thousand five hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
485559 Four hundred eighty five thousand five hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
485560 Four hundred eighty five thousand five hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
485561 Four hundred eighty five thousand five hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
485562 Four hundred eighty five thousand five hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
485563 Four hundred eighty five thousand five hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
485564 Four hundred eighty five thousand five hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
485565 Four hundred eighty five thousand five hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
485566 Four hundred eighty five thousand five hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
485567 Four hundred eighty five thousand five hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
485568 Four hundred eighty five thousand five hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
485569 Four hundred eighty five thousand five hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
485570 Four hundred eighty five thousand five hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
485571 Four hundred eighty five thousand five hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
485572 Four hundred eighty five thousand five hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
485573 Four hundred eighty five thousand five hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
485574 Four hundred eighty five thousand five hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
485575 Four hundred eighty five thousand five hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
485576 Four hundred eighty five thousand five hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
485577 Four hundred eighty five thousand five hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
485578 Four hundred eighty five thousand five hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
485579 Four hundred eighty five thousand five hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
485580 Four hundred eighty five thousand five hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
485581 Four hundred eighty five thousand five hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
485582 Four hundred eighty five thousand five hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
485583 Four hundred eighty five thousand five hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
485584 Four hundred eighty five thousand five hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
485585 Four hundred eighty five thousand five hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
485586 Four hundred eighty five thousand five hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
485587 Four hundred eighty five thousand five hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
485588 Four hundred eighty five thousand five hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
485589 Four hundred eighty five thousand five hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
485590 Four hundred eighty five thousand five hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
485591 Four hundred eighty five thousand five hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
485592 Four hundred eighty five thousand five hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
485593 Four hundred eighty five thousand five hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
485594 Four hundred eighty five thousand five hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
485595 Four hundred eighty five thousand five hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
485596 Four hundred eighty five thousand five hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
485597 Four hundred eighty five thousand five hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
485598 Four hundred eighty five thousand five hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
485599 Four hundred eighty five thousand five hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
485600 Four hundred eighty five thousand six hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 485501 ถึง 485600 (Four hundred eighty five thousand five hundred and one to Four hundred eighty five thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 485601-485700, 485701-485800, 485801-485900, 485901-486000, 486001-486100, 486101-486200, 486201-486300, 486301-486400, 486401-486500, 486501-486600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 485401-485500, 485301-485400, 485201-485300, 485101-485200, 485001-485100, 484901-485000, 484801-484900, 484701-484800, 484601-484700, 484501-484600