พฤศจิกายน 28, 2022

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 484901 ถึง 485000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 484901 ถึง 485000 (Four hundred eighty four thousand nine hundred and one to Four hundred eighty five thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
484901 Four hundred eighty four thousand nine hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
484902 Four hundred eighty four thousand nine hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
484903 Four hundred eighty four thousand nine hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
484904 Four hundred eighty four thousand nine hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
484905 Four hundred eighty four thousand nine hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
484906 Four hundred eighty four thousand nine hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก
484907 Four hundred eighty four thousand nine hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
484908 Four hundred eighty four thousand nine hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
484909 Four hundred eighty four thousand nine hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
484910 Four hundred eighty four thousand nine hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
484911 Four hundred eighty four thousand nine hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
484912 Four hundred eighty four thousand nine hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
484913 Four hundred eighty four thousand nine hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
484914 Four hundred eighty four thousand nine hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
484915 Four hundred eighty four thousand nine hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
484916 Four hundred eighty four thousand nine hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
484917 Four hundred eighty four thousand nine hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
484918 Four hundred eighty four thousand nine hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
484919 Four hundred eighty four thousand nine hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
484920 Four hundred eighty four thousand nine hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
484921 Four hundred eighty four thousand nine hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
484922 Four hundred eighty four thousand nine hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
484923 Four hundred eighty four thousand nine hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
484924 Four hundred eighty four thousand nine hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
484925 Four hundred eighty four thousand nine hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
484926 Four hundred eighty four thousand nine hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
484927 Four hundred eighty four thousand nine hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
484928 Four hundred eighty four thousand nine hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
484929 Four hundred eighty four thousand nine hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
484930 Four hundred eighty four thousand nine hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
484931 Four hundred eighty four thousand nine hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
484932 Four hundred eighty four thousand nine hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
484933 Four hundred eighty four thousand nine hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
484934 Four hundred eighty four thousand nine hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
484935 Four hundred eighty four thousand nine hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
484936 Four hundred eighty four thousand nine hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
484937 Four hundred eighty four thousand nine hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
484938 Four hundred eighty four thousand nine hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
484939 Four hundred eighty four thousand nine hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
484940 Four hundred eighty four thousand nine hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
484941 Four hundred eighty four thousand nine hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
484942 Four hundred eighty four thousand nine hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
484943 Four hundred eighty four thousand nine hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
484944 Four hundred eighty four thousand nine hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
484945 Four hundred eighty four thousand nine hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
484946 Four hundred eighty four thousand nine hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
484947 Four hundred eighty four thousand nine hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
484948 Four hundred eighty four thousand nine hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
484949 Four hundred eighty four thousand nine hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
484950 Four hundred eighty four thousand nine hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
484951 Four hundred eighty four thousand nine hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
484952 Four hundred eighty four thousand nine hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
484953 Four hundred eighty four thousand nine hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
484954 Four hundred eighty four thousand nine hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
484955 Four hundred eighty four thousand nine hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
484956 Four hundred eighty four thousand nine hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
484957 Four hundred eighty four thousand nine hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
484958 Four hundred eighty four thousand nine hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
484959 Four hundred eighty four thousand nine hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
484960 Four hundred eighty four thousand nine hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
484961 Four hundred eighty four thousand nine hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
484962 Four hundred eighty four thousand nine hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
484963 Four hundred eighty four thousand nine hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
484964 Four hundred eighty four thousand nine hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
484965 Four hundred eighty four thousand nine hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
484966 Four hundred eighty four thousand nine hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
484967 Four hundred eighty four thousand nine hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
484968 Four hundred eighty four thousand nine hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
484969 Four hundred eighty four thousand nine hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
484970 Four hundred eighty four thousand nine hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
484971 Four hundred eighty four thousand nine hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
484972 Four hundred eighty four thousand nine hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
484973 Four hundred eighty four thousand nine hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
484974 Four hundred eighty four thousand nine hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
484975 Four hundred eighty four thousand nine hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
484976 Four hundred eighty four thousand nine hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
484977 Four hundred eighty four thousand nine hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
484978 Four hundred eighty four thousand nine hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
484979 Four hundred eighty four thousand nine hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
484980 Four hundred eighty four thousand nine hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
484981 Four hundred eighty four thousand nine hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
484982 Four hundred eighty four thousand nine hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
484983 Four hundred eighty four thousand nine hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
484984 Four hundred eighty four thousand nine hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
484985 Four hundred eighty four thousand nine hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
484986 Four hundred eighty four thousand nine hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
484987 Four hundred eighty four thousand nine hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
484988 Four hundred eighty four thousand nine hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
484989 Four hundred eighty four thousand nine hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
484990 Four hundred eighty four thousand nine hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
484991 Four hundred eighty four thousand nine hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
484992 Four hundred eighty four thousand nine hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
484993 Four hundred eighty four thousand nine hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
484994 Four hundred eighty four thousand nine hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
484995 Four hundred eighty four thousand nine hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
484996 Four hundred eighty four thousand nine hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
484997 Four hundred eighty four thousand nine hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
484998 Four hundred eighty four thousand nine hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
484999 Four hundred eighty four thousand nine hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
485000 Four hundred eighty five thousandโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 484901 ถึง 485000 (Four hundred eighty four thousand nine hundred and one to Four hundred eighty five thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน