วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 484501 ถึง 484600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 484501 ถึง 484600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 484501 ถึง 484600 (Four hundred eighty four thousand five hundred and one to Four hundred eighty four thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
484501 Four hundred eighty four thousand five hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
484502 Four hundred eighty four thousand five hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
484503 Four hundred eighty four thousand five hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
484504 Four hundred eighty four thousand five hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
484505 Four hundred eighty four thousand five hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
484506 Four hundred eighty four thousand five hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก
484507 Four hundred eighty four thousand five hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
484508 Four hundred eighty four thousand five hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
484509 Four hundred eighty four thousand five hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
484510 Four hundred eighty four thousand five hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
484511 Four hundred eighty four thousand five hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
484512 Four hundred eighty four thousand five hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
484513 Four hundred eighty four thousand five hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
484514 Four hundred eighty four thousand five hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
484515 Four hundred eighty four thousand five hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
484516 Four hundred eighty four thousand five hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
484517 Four hundred eighty four thousand five hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
484518 Four hundred eighty four thousand five hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
484519 Four hundred eighty four thousand five hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
484520 Four hundred eighty four thousand five hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
484521 Four hundred eighty four thousand five hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
484522 Four hundred eighty four thousand five hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
484523 Four hundred eighty four thousand five hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
484524 Four hundred eighty four thousand five hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
484525 Four hundred eighty four thousand five hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
484526 Four hundred eighty four thousand five hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
484527 Four hundred eighty four thousand five hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
484528 Four hundred eighty four thousand five hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
484529 Four hundred eighty four thousand five hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
484530 Four hundred eighty four thousand five hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
484531 Four hundred eighty four thousand five hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
484532 Four hundred eighty four thousand five hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
484533 Four hundred eighty four thousand five hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
484534 Four hundred eighty four thousand five hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
484535 Four hundred eighty four thousand five hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
484536 Four hundred eighty four thousand five hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
484537 Four hundred eighty four thousand five hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
484538 Four hundred eighty four thousand five hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
484539 Four hundred eighty four thousand five hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
484540 Four hundred eighty four thousand five hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
484541 Four hundred eighty four thousand five hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
484542 Four hundred eighty four thousand five hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
484543 Four hundred eighty four thousand five hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
484544 Four hundred eighty four thousand five hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
484545 Four hundred eighty four thousand five hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
484546 Four hundred eighty four thousand five hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
484547 Four hundred eighty four thousand five hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
484548 Four hundred eighty four thousand five hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
484549 Four hundred eighty four thousand five hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
484550 Four hundred eighty four thousand five hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
484551 Four hundred eighty four thousand five hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
484552 Four hundred eighty four thousand five hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
484553 Four hundred eighty four thousand five hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
484554 Four hundred eighty four thousand five hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
484555 Four hundred eighty four thousand five hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
484556 Four hundred eighty four thousand five hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
484557 Four hundred eighty four thousand five hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
484558 Four hundred eighty four thousand five hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
484559 Four hundred eighty four thousand five hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
484560 Four hundred eighty four thousand five hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
484561 Four hundred eighty four thousand five hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
484562 Four hundred eighty four thousand five hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
484563 Four hundred eighty four thousand five hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
484564 Four hundred eighty four thousand five hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
484565 Four hundred eighty four thousand five hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
484566 Four hundred eighty four thousand five hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
484567 Four hundred eighty four thousand five hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
484568 Four hundred eighty four thousand five hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
484569 Four hundred eighty four thousand five hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
484570 Four hundred eighty four thousand five hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
484571 Four hundred eighty four thousand five hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
484572 Four hundred eighty four thousand five hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
484573 Four hundred eighty four thousand five hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
484574 Four hundred eighty four thousand five hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
484575 Four hundred eighty four thousand five hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
484576 Four hundred eighty four thousand five hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
484577 Four hundred eighty four thousand five hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
484578 Four hundred eighty four thousand five hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
484579 Four hundred eighty four thousand five hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
484580 Four hundred eighty four thousand five hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
484581 Four hundred eighty four thousand five hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
484582 Four hundred eighty four thousand five hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
484583 Four hundred eighty four thousand five hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
484584 Four hundred eighty four thousand five hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
484585 Four hundred eighty four thousand five hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
484586 Four hundred eighty four thousand five hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
484587 Four hundred eighty four thousand five hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
484588 Four hundred eighty four thousand five hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
484589 Four hundred eighty four thousand five hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
484590 Four hundred eighty four thousand five hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
484591 Four hundred eighty four thousand five hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
484592 Four hundred eighty four thousand five hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
484593 Four hundred eighty four thousand five hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
484594 Four hundred eighty four thousand five hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
484595 Four hundred eighty four thousand five hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
484596 Four hundred eighty four thousand five hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
484597 Four hundred eighty four thousand five hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
484598 Four hundred eighty four thousand five hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
484599 Four hundred eighty four thousand five hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
484600 Four hundred eighty four thousand six hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 484501 ถึง 484600 (Four hundred eighty four thousand five hundred and one to Four hundred eighty four thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 484601-484700, 484701-484800, 484801-484900, 484901-485000, 485001-485100, 485101-485200, 485201-485300, 485301-485400, 485401-485500, 485501-485600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 484401-484500, 484301-484400, 484201-484300, 484101-484200, 484001-484100, 483901-484000, 483801-483900, 483701-483800, 483601-483700, 483501-483600