วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 484101 ถึง 484200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 484101 ถึง 484200 (Four hundred eighty four thousand one hundred and one to Four hundred eighty four thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
484101 Four hundred eighty four thousand one hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
484102 Four hundred eighty four thousand one hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
484103 Four hundred eighty four thousand one hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
484104 Four hundred eighty four thousand one hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
484105 Four hundred eighty four thousand one hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
484106 Four hundred eighty four thousand one hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
484107 Four hundred eighty four thousand one hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
484108 Four hundred eighty four thousand one hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
484109 Four hundred eighty four thousand one hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
484110 Four hundred eighty four thousand one hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
484111 Four hundred eighty four thousand one hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
484112 Four hundred eighty four thousand one hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
484113 Four hundred eighty four thousand one hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
484114 Four hundred eighty four thousand one hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
484115 Four hundred eighty four thousand one hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
484116 Four hundred eighty four thousand one hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
484117 Four hundred eighty four thousand one hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
484118 Four hundred eighty four thousand one hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
484119 Four hundred eighty four thousand one hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
484120 Four hundred eighty four thousand one hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
484121 Four hundred eighty four thousand one hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
484122 Four hundred eighty four thousand one hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
484123 Four hundred eighty four thousand one hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
484124 Four hundred eighty four thousand one hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
484125 Four hundred eighty four thousand one hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
484126 Four hundred eighty four thousand one hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
484127 Four hundred eighty four thousand one hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
484128 Four hundred eighty four thousand one hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
484129 Four hundred eighty four thousand one hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
484130 Four hundred eighty four thousand one hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
484131 Four hundred eighty four thousand one hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
484132 Four hundred eighty four thousand one hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
484133 Four hundred eighty four thousand one hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
484134 Four hundred eighty four thousand one hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
484135 Four hundred eighty four thousand one hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
484136 Four hundred eighty four thousand one hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
484137 Four hundred eighty four thousand one hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
484138 Four hundred eighty four thousand one hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
484139 Four hundred eighty four thousand one hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
484140 Four hundred eighty four thousand one hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
484141 Four hundred eighty four thousand one hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
484142 Four hundred eighty four thousand one hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
484143 Four hundred eighty four thousand one hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
484144 Four hundred eighty four thousand one hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
484145 Four hundred eighty four thousand one hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
484146 Four hundred eighty four thousand one hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
484147 Four hundred eighty four thousand one hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
484148 Four hundred eighty four thousand one hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
484149 Four hundred eighty four thousand one hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
484150 Four hundred eighty four thousand one hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
484151 Four hundred eighty four thousand one hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
484152 Four hundred eighty four thousand one hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
484153 Four hundred eighty four thousand one hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
484154 Four hundred eighty four thousand one hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
484155 Four hundred eighty four thousand one hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
484156 Four hundred eighty four thousand one hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
484157 Four hundred eighty four thousand one hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
484158 Four hundred eighty four thousand one hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
484159 Four hundred eighty four thousand one hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
484160 Four hundred eighty four thousand one hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
484161 Four hundred eighty four thousand one hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
484162 Four hundred eighty four thousand one hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
484163 Four hundred eighty four thousand one hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
484164 Four hundred eighty four thousand one hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
484165 Four hundred eighty four thousand one hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
484166 Four hundred eighty four thousand one hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
484167 Four hundred eighty four thousand one hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
484168 Four hundred eighty four thousand one hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
484169 Four hundred eighty four thousand one hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
484170 Four hundred eighty four thousand one hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
484171 Four hundred eighty four thousand one hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
484172 Four hundred eighty four thousand one hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
484173 Four hundred eighty four thousand one hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
484174 Four hundred eighty four thousand one hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
484175 Four hundred eighty four thousand one hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
484176 Four hundred eighty four thousand one hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
484177 Four hundred eighty four thousand one hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
484178 Four hundred eighty four thousand one hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
484179 Four hundred eighty four thousand one hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
484180 Four hundred eighty four thousand one hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
484181 Four hundred eighty four thousand one hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
484182 Four hundred eighty four thousand one hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
484183 Four hundred eighty four thousand one hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
484184 Four hundred eighty four thousand one hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
484185 Four hundred eighty four thousand one hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
484186 Four hundred eighty four thousand one hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
484187 Four hundred eighty four thousand one hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
484188 Four hundred eighty four thousand one hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
484189 Four hundred eighty four thousand one hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
484190 Four hundred eighty four thousand one hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
484191 Four hundred eighty four thousand one hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
484192 Four hundred eighty four thousand one hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
484193 Four hundred eighty four thousand one hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
484194 Four hundred eighty four thousand one hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
484195 Four hundred eighty four thousand one hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
484196 Four hundred eighty four thousand one hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
484197 Four hundred eighty four thousand one hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
484198 Four hundred eighty four thousand one hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
484199 Four hundred eighty four thousand one hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
484200 Four hundred eighty four thousand two hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 484101 ถึง 484200 (Four hundred eighty four thousand one hundred and one to Four hundred eighty four thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน