วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 484001 ถึง 484100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 484001 ถึง 484100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 484001 ถึง 484100 (Four hundred eighty four thousand and one to Four hundred eighty four thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
484001 Four hundred eighty four thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง
484002 Four hundred eighty four thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง
484003 Four hundred eighty four thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม
484004 Four hundred eighty four thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่
484005 Four hundred eighty four thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า
484006 Four hundred eighty four thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก
484007 Four hundred eighty four thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด
484008 Four hundred eighty four thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด
484009 Four hundred eighty four thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า
484010 Four hundred eighty four thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ
484011 Four hundred eighty four thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
484012 Four hundred eighty four thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สอง
484013 Four hundred eighty four thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สาม
484014 Four hundred eighty four thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สี่
484015 Four hundred eighty four thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​ห้า
484016 Four hundred eighty four thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​หก
484017 Four hundred eighty four thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
484018 Four hundred eighty four thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​แปด
484019 Four hundred eighty four thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เก้า
484020 Four hundred eighty four thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ
484021 Four hundred eighty four thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
484022 Four hundred eighty four thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
484023 Four hundred eighty four thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
484024 Four hundred eighty four thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
484025 Four hundred eighty four thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
484026 Four hundred eighty four thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
484027 Four hundred eighty four thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
484028 Four hundred eighty four thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
484029 Four hundred eighty four thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
484030 Four hundred eighty four thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ
484031 Four hundred eighty four thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
484032 Four hundred eighty four thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
484033 Four hundred eighty four thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
484034 Four hundred eighty four thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
484035 Four hundred eighty four thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
484036 Four hundred eighty four thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
484037 Four hundred eighty four thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
484038 Four hundred eighty four thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
484039 Four hundred eighty four thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
484040 Four hundred eighty four thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ
484041 Four hundred eighty four thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
484042 Four hundred eighty four thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
484043 Four hundred eighty four thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
484044 Four hundred eighty four thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
484045 Four hundred eighty four thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
484046 Four hundred eighty four thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
484047 Four hundred eighty four thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
484048 Four hundred eighty four thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
484049 Four hundred eighty four thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
484050 Four hundred eighty four thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ
484051 Four hundred eighty four thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
484052 Four hundred eighty four thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
484053 Four hundred eighty four thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
484054 Four hundred eighty four thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
484055 Four hundred eighty four thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
484056 Four hundred eighty four thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
484057 Four hundred eighty four thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
484058 Four hundred eighty four thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
484059 Four hundred eighty four thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
484060 Four hundred eighty four thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ
484061 Four hundred eighty four thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
484062 Four hundred eighty four thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
484063 Four hundred eighty four thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
484064 Four hundred eighty four thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
484065 Four hundred eighty four thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
484066 Four hundred eighty four thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
484067 Four hundred eighty four thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
484068 Four hundred eighty four thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
484069 Four hundred eighty four thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
484070 Four hundred eighty four thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
484071 Four hundred eighty four thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
484072 Four hundred eighty four thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
484073 Four hundred eighty four thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
484074 Four hundred eighty four thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
484075 Four hundred eighty four thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
484076 Four hundred eighty four thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
484077 Four hundred eighty four thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
484078 Four hundred eighty four thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
484079 Four hundred eighty four thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
484080 Four hundred eighty four thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ
484081 Four hundred eighty four thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
484082 Four hundred eighty four thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
484083 Four hundred eighty four thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
484084 Four hundred eighty four thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
484085 Four hundred eighty four thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
484086 Four hundred eighty four thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
484087 Four hundred eighty four thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
484088 Four hundred eighty four thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
484089 Four hundred eighty four thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
484090 Four hundred eighty four thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ
484091 Four hundred eighty four thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
484092 Four hundred eighty four thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
484093 Four hundred eighty four thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
484094 Four hundred eighty four thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
484095 Four hundred eighty four thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
484096 Four hundred eighty four thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
484097 Four hundred eighty four thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
484098 Four hundred eighty four thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
484099 Four hundred eighty four thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
484100 Four hundred eighty four thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 484001 ถึง 484100 (Four hundred eighty four thousand and one to Four hundred eighty four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 484101-484200, 484201-484300, 484301-484400, 484401-484500, 484501-484600, 484601-484700, 484701-484800, 484801-484900, 484901-485000, 485001-485100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 483901-484000, 483801-483900, 483701-483800, 483601-483700, 483501-483600, 483401-483500, 483301-483400, 483201-483300, 483101-483200, 483001-483100