วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 483901 ถึง 484000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 483901 ถึง 484000 (Four hundred eighty three thousand nine hundred and one to Four hundred eighty four thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
483901 Four hundred eighty three thousand nine hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
483902 Four hundred eighty three thousand nine hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
483903 Four hundred eighty three thousand nine hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
483904 Four hundred eighty three thousand nine hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
483905 Four hundred eighty three thousand nine hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
483906 Four hundred eighty three thousand nine hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก
483907 Four hundred eighty three thousand nine hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
483908 Four hundred eighty three thousand nine hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
483909 Four hundred eighty three thousand nine hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
483910 Four hundred eighty three thousand nine hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
483911 Four hundred eighty three thousand nine hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
483912 Four hundred eighty three thousand nine hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
483913 Four hundred eighty three thousand nine hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
483914 Four hundred eighty three thousand nine hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
483915 Four hundred eighty three thousand nine hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
483916 Four hundred eighty three thousand nine hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
483917 Four hundred eighty three thousand nine hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
483918 Four hundred eighty three thousand nine hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
483919 Four hundred eighty three thousand nine hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
483920 Four hundred eighty three thousand nine hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
483921 Four hundred eighty three thousand nine hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
483922 Four hundred eighty three thousand nine hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
483923 Four hundred eighty three thousand nine hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
483924 Four hundred eighty three thousand nine hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
483925 Four hundred eighty three thousand nine hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
483926 Four hundred eighty three thousand nine hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
483927 Four hundred eighty three thousand nine hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
483928 Four hundred eighty three thousand nine hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
483929 Four hundred eighty three thousand nine hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
483930 Four hundred eighty three thousand nine hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
483931 Four hundred eighty three thousand nine hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
483932 Four hundred eighty three thousand nine hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
483933 Four hundred eighty three thousand nine hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
483934 Four hundred eighty three thousand nine hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
483935 Four hundred eighty three thousand nine hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
483936 Four hundred eighty three thousand nine hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
483937 Four hundred eighty three thousand nine hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
483938 Four hundred eighty three thousand nine hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
483939 Four hundred eighty three thousand nine hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
483940 Four hundred eighty three thousand nine hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
483941 Four hundred eighty three thousand nine hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
483942 Four hundred eighty three thousand nine hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
483943 Four hundred eighty three thousand nine hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
483944 Four hundred eighty three thousand nine hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
483945 Four hundred eighty three thousand nine hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
483946 Four hundred eighty three thousand nine hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
483947 Four hundred eighty three thousand nine hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
483948 Four hundred eighty three thousand nine hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
483949 Four hundred eighty three thousand nine hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
483950 Four hundred eighty three thousand nine hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
483951 Four hundred eighty three thousand nine hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
483952 Four hundred eighty three thousand nine hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
483953 Four hundred eighty three thousand nine hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
483954 Four hundred eighty three thousand nine hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
483955 Four hundred eighty three thousand nine hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
483956 Four hundred eighty three thousand nine hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
483957 Four hundred eighty three thousand nine hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
483958 Four hundred eighty three thousand nine hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
483959 Four hundred eighty three thousand nine hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
483960 Four hundred eighty three thousand nine hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
483961 Four hundred eighty three thousand nine hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
483962 Four hundred eighty three thousand nine hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
483963 Four hundred eighty three thousand nine hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
483964 Four hundred eighty three thousand nine hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
483965 Four hundred eighty three thousand nine hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
483966 Four hundred eighty three thousand nine hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
483967 Four hundred eighty three thousand nine hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
483968 Four hundred eighty three thousand nine hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
483969 Four hundred eighty three thousand nine hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
483970 Four hundred eighty three thousand nine hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
483971 Four hundred eighty three thousand nine hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
483972 Four hundred eighty three thousand nine hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
483973 Four hundred eighty three thousand nine hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
483974 Four hundred eighty three thousand nine hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
483975 Four hundred eighty three thousand nine hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
483976 Four hundred eighty three thousand nine hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
483977 Four hundred eighty three thousand nine hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
483978 Four hundred eighty three thousand nine hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
483979 Four hundred eighty three thousand nine hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
483980 Four hundred eighty three thousand nine hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
483981 Four hundred eighty three thousand nine hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
483982 Four hundred eighty three thousand nine hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
483983 Four hundred eighty three thousand nine hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
483984 Four hundred eighty three thousand nine hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
483985 Four hundred eighty three thousand nine hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
483986 Four hundred eighty three thousand nine hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
483987 Four hundred eighty three thousand nine hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
483988 Four hundred eighty three thousand nine hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
483989 Four hundred eighty three thousand nine hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
483990 Four hundred eighty three thousand nine hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
483991 Four hundred eighty three thousand nine hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
483992 Four hundred eighty three thousand nine hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
483993 Four hundred eighty three thousand nine hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
483994 Four hundred eighty three thousand nine hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
483995 Four hundred eighty three thousand nine hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
483996 Four hundred eighty three thousand nine hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
483997 Four hundred eighty three thousand nine hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
483998 Four hundred eighty three thousand nine hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
483999 Four hundred eighty three thousand nine hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
484000 Four hundred eighty four thousandโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 483901 ถึง 484000 (Four hundred eighty three thousand nine hundred and one to Four hundred eighty four thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน