วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 483801 ถึง 483900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 483801 ถึง 483900 (Four hundred eighty three thousand eight hundred and one to Four hundred eighty three thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
483801 Four hundred eighty three thousand eight hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
483802 Four hundred eighty three thousand eight hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สอง
483803 Four hundred eighty three thousand eight hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม
483804 Four hundred eighty three thousand eight hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่
483805 Four hundred eighty three thousand eight hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
483806 Four hundred eighty three thousand eight hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก
483807 Four hundred eighty three thousand eight hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
483808 Four hundred eighty three thousand eight hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด
483809 Four hundred eighty three thousand eight hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
483810 Four hundred eighty three thousand eight hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
483811 Four hundred eighty three thousand eight hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
483812 Four hundred eighty three thousand eight hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
483813 Four hundred eighty three thousand eight hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
483814 Four hundred eighty three thousand eight hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
483815 Four hundred eighty three thousand eight hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
483816 Four hundred eighty three thousand eight hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
483817 Four hundred eighty three thousand eight hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
483818 Four hundred eighty three thousand eight hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
483819 Four hundred eighty three thousand eight hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
483820 Four hundred eighty three thousand eight hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
483821 Four hundred eighty three thousand eight hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
483822 Four hundred eighty three thousand eight hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
483823 Four hundred eighty three thousand eight hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
483824 Four hundred eighty three thousand eight hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
483825 Four hundred eighty three thousand eight hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
483826 Four hundred eighty three thousand eight hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
483827 Four hundred eighty three thousand eight hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
483828 Four hundred eighty three thousand eight hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
483829 Four hundred eighty three thousand eight hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
483830 Four hundred eighty three thousand eight hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
483831 Four hundred eighty three thousand eight hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
483832 Four hundred eighty three thousand eight hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
483833 Four hundred eighty three thousand eight hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
483834 Four hundred eighty three thousand eight hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
483835 Four hundred eighty three thousand eight hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
483836 Four hundred eighty three thousand eight hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
483837 Four hundred eighty three thousand eight hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
483838 Four hundred eighty three thousand eight hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
483839 Four hundred eighty three thousand eight hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
483840 Four hundred eighty three thousand eight hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
483841 Four hundred eighty three thousand eight hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
483842 Four hundred eighty three thousand eight hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
483843 Four hundred eighty three thousand eight hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
483844 Four hundred eighty three thousand eight hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
483845 Four hundred eighty three thousand eight hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
483846 Four hundred eighty three thousand eight hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
483847 Four hundred eighty three thousand eight hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
483848 Four hundred eighty three thousand eight hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
483849 Four hundred eighty three thousand eight hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
483850 Four hundred eighty three thousand eight hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
483851 Four hundred eighty three thousand eight hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
483852 Four hundred eighty three thousand eight hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
483853 Four hundred eighty three thousand eight hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
483854 Four hundred eighty three thousand eight hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
483855 Four hundred eighty three thousand eight hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
483856 Four hundred eighty three thousand eight hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
483857 Four hundred eighty three thousand eight hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
483858 Four hundred eighty three thousand eight hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
483859 Four hundred eighty three thousand eight hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
483860 Four hundred eighty three thousand eight hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
483861 Four hundred eighty three thousand eight hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
483862 Four hundred eighty three thousand eight hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
483863 Four hundred eighty three thousand eight hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
483864 Four hundred eighty three thousand eight hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
483865 Four hundred eighty three thousand eight hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
483866 Four hundred eighty three thousand eight hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
483867 Four hundred eighty three thousand eight hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
483868 Four hundred eighty three thousand eight hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
483869 Four hundred eighty three thousand eight hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
483870 Four hundred eighty three thousand eight hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
483871 Four hundred eighty three thousand eight hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
483872 Four hundred eighty three thousand eight hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
483873 Four hundred eighty three thousand eight hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
483874 Four hundred eighty three thousand eight hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
483875 Four hundred eighty three thousand eight hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
483876 Four hundred eighty three thousand eight hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
483877 Four hundred eighty three thousand eight hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
483878 Four hundred eighty three thousand eight hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
483879 Four hundred eighty three thousand eight hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
483880 Four hundred eighty three thousand eight hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
483881 Four hundred eighty three thousand eight hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
483882 Four hundred eighty three thousand eight hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
483883 Four hundred eighty three thousand eight hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
483884 Four hundred eighty three thousand eight hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
483885 Four hundred eighty three thousand eight hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
483886 Four hundred eighty three thousand eight hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
483887 Four hundred eighty three thousand eight hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
483888 Four hundred eighty three thousand eight hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
483889 Four hundred eighty three thousand eight hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
483890 Four hundred eighty three thousand eight hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
483891 Four hundred eighty three thousand eight hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
483892 Four hundred eighty three thousand eight hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
483893 Four hundred eighty three thousand eight hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
483894 Four hundred eighty three thousand eight hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
483895 Four hundred eighty three thousand eight hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
483896 Four hundred eighty three thousand eight hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
483897 Four hundred eighty three thousand eight hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
483898 Four hundred eighty three thousand eight hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
483899 Four hundred eighty three thousand eight hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
483900 Four hundred eighty three thousand nine hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 483801 ถึง 483900 (Four hundred eighty three thousand eight hundred and one to Four hundred eighty three thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน