วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 483601 ถึง 483700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 483601 ถึง 483700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 483601 ถึง 483700 (Four hundred eighty three thousand six hundred and one to Four hundred eighty three thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
483601 Four hundred eighty three thousand six hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
483602 Four hundred eighty three thousand six hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สอง
483603 Four hundred eighty three thousand six hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม
483604 Four hundred eighty three thousand six hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่
483605 Four hundred eighty three thousand six hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า
483606 Four hundred eighty three thousand six hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก
483607 Four hundred eighty three thousand six hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
483608 Four hundred eighty three thousand six hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด
483609 Four hundred eighty three thousand six hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า
483610 Four hundred eighty three thousand six hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ
483611 Four hundred eighty three thousand six hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
483612 Four hundred eighty three thousand six hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
483613 Four hundred eighty three thousand six hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
483614 Four hundred eighty three thousand six hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
483615 Four hundred eighty three thousand six hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
483616 Four hundred eighty three thousand six hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
483617 Four hundred eighty three thousand six hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
483618 Four hundred eighty three thousand six hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
483619 Four hundred eighty three thousand six hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
483620 Four hundred eighty three thousand six hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
483621 Four hundred eighty three thousand six hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
483622 Four hundred eighty three thousand six hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
483623 Four hundred eighty three thousand six hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
483624 Four hundred eighty three thousand six hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
483625 Four hundred eighty three thousand six hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
483626 Four hundred eighty three thousand six hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
483627 Four hundred eighty three thousand six hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
483628 Four hundred eighty three thousand six hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
483629 Four hundred eighty three thousand six hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
483630 Four hundred eighty three thousand six hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
483631 Four hundred eighty three thousand six hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
483632 Four hundred eighty three thousand six hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
483633 Four hundred eighty three thousand six hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
483634 Four hundred eighty three thousand six hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
483635 Four hundred eighty three thousand six hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
483636 Four hundred eighty three thousand six hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
483637 Four hundred eighty three thousand six hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
483638 Four hundred eighty three thousand six hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
483639 Four hundred eighty three thousand six hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
483640 Four hundred eighty three thousand six hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
483641 Four hundred eighty three thousand six hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
483642 Four hundred eighty three thousand six hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
483643 Four hundred eighty three thousand six hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
483644 Four hundred eighty three thousand six hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
483645 Four hundred eighty three thousand six hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
483646 Four hundred eighty three thousand six hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
483647 Four hundred eighty three thousand six hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
483648 Four hundred eighty three thousand six hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
483649 Four hundred eighty three thousand six hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
483650 Four hundred eighty three thousand six hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
483651 Four hundred eighty three thousand six hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
483652 Four hundred eighty three thousand six hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
483653 Four hundred eighty three thousand six hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
483654 Four hundred eighty three thousand six hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
483655 Four hundred eighty three thousand six hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
483656 Four hundred eighty three thousand six hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
483657 Four hundred eighty three thousand six hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
483658 Four hundred eighty three thousand six hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
483659 Four hundred eighty three thousand six hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
483660 Four hundred eighty three thousand six hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
483661 Four hundred eighty three thousand six hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
483662 Four hundred eighty three thousand six hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
483663 Four hundred eighty three thousand six hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
483664 Four hundred eighty three thousand six hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
483665 Four hundred eighty three thousand six hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
483666 Four hundred eighty three thousand six hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
483667 Four hundred eighty three thousand six hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
483668 Four hundred eighty three thousand six hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
483669 Four hundred eighty three thousand six hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
483670 Four hundred eighty three thousand six hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
483671 Four hundred eighty three thousand six hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
483672 Four hundred eighty three thousand six hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
483673 Four hundred eighty three thousand six hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
483674 Four hundred eighty three thousand six hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
483675 Four hundred eighty three thousand six hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
483676 Four hundred eighty three thousand six hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
483677 Four hundred eighty three thousand six hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
483678 Four hundred eighty three thousand six hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
483679 Four hundred eighty three thousand six hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
483680 Four hundred eighty three thousand six hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
483681 Four hundred eighty three thousand six hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
483682 Four hundred eighty three thousand six hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
483683 Four hundred eighty three thousand six hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
483684 Four hundred eighty three thousand six hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
483685 Four hundred eighty three thousand six hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
483686 Four hundred eighty three thousand six hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
483687 Four hundred eighty three thousand six hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
483688 Four hundred eighty three thousand six hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
483689 Four hundred eighty three thousand six hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
483690 Four hundred eighty three thousand six hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
483691 Four hundred eighty three thousand six hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
483692 Four hundred eighty three thousand six hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
483693 Four hundred eighty three thousand six hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
483694 Four hundred eighty three thousand six hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
483695 Four hundred eighty three thousand six hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
483696 Four hundred eighty three thousand six hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
483697 Four hundred eighty three thousand six hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
483698 Four hundred eighty three thousand six hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
483699 Four hundred eighty three thousand six hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
483700 Four hundred eighty three thousand seven hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 483601 ถึง 483700 (Four hundred eighty three thousand six hundred and one to Four hundred eighty three thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 483701-483800, 483801-483900, 483901-484000, 484001-484100, 484101-484200, 484201-484300, 484301-484400, 484401-484500, 484501-484600, 484601-484700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 483501-483600, 483401-483500, 483301-483400, 483201-483300, 483101-483200, 483001-483100, 482901-483000, 482801-482900, 482701-482800, 482601-482700