วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 483301 ถึง 483400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 483301 ถึง 483400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 483301 ถึง 483400 (Four hundred eighty three thousand three hundred and one to Four hundred eighty three thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
483301 Four hundred eighty three thousand three hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
483302 Four hundred eighty three thousand three hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สอง
483303 Four hundred eighty three thousand three hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม
483304 Four hundred eighty three thousand three hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่
483305 Four hundred eighty three thousand three hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
483306 Four hundred eighty three thousand three hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก
483307 Four hundred eighty three thousand three hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
483308 Four hundred eighty three thousand three hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด
483309 Four hundred eighty three thousand three hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
483310 Four hundred eighty three thousand three hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
483311 Four hundred eighty three thousand three hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
483312 Four hundred eighty three thousand three hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
483313 Four hundred eighty three thousand three hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
483314 Four hundred eighty three thousand three hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
483315 Four hundred eighty three thousand three hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
483316 Four hundred eighty three thousand three hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
483317 Four hundred eighty three thousand three hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
483318 Four hundred eighty three thousand three hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
483319 Four hundred eighty three thousand three hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
483320 Four hundred eighty three thousand three hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
483321 Four hundred eighty three thousand three hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
483322 Four hundred eighty three thousand three hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
483323 Four hundred eighty three thousand three hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
483324 Four hundred eighty three thousand three hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
483325 Four hundred eighty three thousand three hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
483326 Four hundred eighty three thousand three hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
483327 Four hundred eighty three thousand three hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
483328 Four hundred eighty three thousand three hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
483329 Four hundred eighty three thousand three hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
483330 Four hundred eighty three thousand three hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
483331 Four hundred eighty three thousand three hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
483332 Four hundred eighty three thousand three hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
483333 Four hundred eighty three thousand three hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
483334 Four hundred eighty three thousand three hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
483335 Four hundred eighty three thousand three hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
483336 Four hundred eighty three thousand three hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
483337 Four hundred eighty three thousand three hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
483338 Four hundred eighty three thousand three hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
483339 Four hundred eighty three thousand three hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
483340 Four hundred eighty three thousand three hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
483341 Four hundred eighty three thousand three hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
483342 Four hundred eighty three thousand three hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
483343 Four hundred eighty three thousand three hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
483344 Four hundred eighty three thousand three hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
483345 Four hundred eighty three thousand three hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
483346 Four hundred eighty three thousand three hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
483347 Four hundred eighty three thousand three hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
483348 Four hundred eighty three thousand three hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
483349 Four hundred eighty three thousand three hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
483350 Four hundred eighty three thousand three hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
483351 Four hundred eighty three thousand three hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
483352 Four hundred eighty three thousand three hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
483353 Four hundred eighty three thousand three hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
483354 Four hundred eighty three thousand three hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
483355 Four hundred eighty three thousand three hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
483356 Four hundred eighty three thousand three hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
483357 Four hundred eighty three thousand three hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
483358 Four hundred eighty three thousand three hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
483359 Four hundred eighty three thousand three hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
483360 Four hundred eighty three thousand three hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
483361 Four hundred eighty three thousand three hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
483362 Four hundred eighty three thousand three hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
483363 Four hundred eighty three thousand three hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
483364 Four hundred eighty three thousand three hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
483365 Four hundred eighty three thousand three hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
483366 Four hundred eighty three thousand three hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
483367 Four hundred eighty three thousand three hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
483368 Four hundred eighty three thousand three hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
483369 Four hundred eighty three thousand three hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
483370 Four hundred eighty three thousand three hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
483371 Four hundred eighty three thousand three hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
483372 Four hundred eighty three thousand three hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
483373 Four hundred eighty three thousand three hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
483374 Four hundred eighty three thousand three hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
483375 Four hundred eighty three thousand three hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
483376 Four hundred eighty three thousand three hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
483377 Four hundred eighty three thousand three hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
483378 Four hundred eighty three thousand three hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
483379 Four hundred eighty three thousand three hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
483380 Four hundred eighty three thousand three hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
483381 Four hundred eighty three thousand three hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
483382 Four hundred eighty three thousand three hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
483383 Four hundred eighty three thousand three hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
483384 Four hundred eighty three thousand three hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
483385 Four hundred eighty three thousand three hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
483386 Four hundred eighty three thousand three hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
483387 Four hundred eighty three thousand three hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
483388 Four hundred eighty three thousand three hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
483389 Four hundred eighty three thousand three hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
483390 Four hundred eighty three thousand three hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
483391 Four hundred eighty three thousand three hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
483392 Four hundred eighty three thousand three hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
483393 Four hundred eighty three thousand three hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
483394 Four hundred eighty three thousand three hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
483395 Four hundred eighty three thousand three hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
483396 Four hundred eighty three thousand three hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
483397 Four hundred eighty three thousand three hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
483398 Four hundred eighty three thousand three hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
483399 Four hundred eighty three thousand three hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
483400 Four hundred eighty three thousand four hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 483301 ถึง 483400 (Four hundred eighty three thousand three hundred and one to Four hundred eighty three thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 483401-483500, 483501-483600, 483601-483700, 483701-483800, 483801-483900, 483901-484000, 484001-484100, 484101-484200, 484201-484300, 484301-484400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 483201-483300, 483101-483200, 483001-483100, 482901-483000, 482801-482900, 482701-482800, 482601-482700, 482501-482600, 482401-482500, 482301-482400