วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 483201 ถึง 483300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 483201 ถึง 483300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 483201 ถึง 483300 (Four hundred eighty three thousand two hundred and one to Four hundred eighty three thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
483201 Four hundred eighty three thousand two hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
483202 Four hundred eighty three thousand two hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สอง
483203 Four hundred eighty three thousand two hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม
483204 Four hundred eighty three thousand two hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่
483205 Four hundred eighty three thousand two hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
483206 Four hundred eighty three thousand two hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก
483207 Four hundred eighty three thousand two hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
483208 Four hundred eighty three thousand two hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด
483209 Four hundred eighty three thousand two hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
483210 Four hundred eighty three thousand two hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
483211 Four hundred eighty three thousand two hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
483212 Four hundred eighty three thousand two hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
483213 Four hundred eighty three thousand two hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
483214 Four hundred eighty three thousand two hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
483215 Four hundred eighty three thousand two hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
483216 Four hundred eighty three thousand two hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
483217 Four hundred eighty three thousand two hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
483218 Four hundred eighty three thousand two hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
483219 Four hundred eighty three thousand two hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
483220 Four hundred eighty three thousand two hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
483221 Four hundred eighty three thousand two hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
483222 Four hundred eighty three thousand two hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
483223 Four hundred eighty three thousand two hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
483224 Four hundred eighty three thousand two hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
483225 Four hundred eighty three thousand two hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
483226 Four hundred eighty three thousand two hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
483227 Four hundred eighty three thousand two hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
483228 Four hundred eighty three thousand two hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
483229 Four hundred eighty three thousand two hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
483230 Four hundred eighty three thousand two hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
483231 Four hundred eighty three thousand two hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
483232 Four hundred eighty three thousand two hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
483233 Four hundred eighty three thousand two hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
483234 Four hundred eighty three thousand two hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
483235 Four hundred eighty three thousand two hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
483236 Four hundred eighty three thousand two hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
483237 Four hundred eighty three thousand two hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
483238 Four hundred eighty three thousand two hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
483239 Four hundred eighty three thousand two hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
483240 Four hundred eighty three thousand two hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
483241 Four hundred eighty three thousand two hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
483242 Four hundred eighty three thousand two hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
483243 Four hundred eighty three thousand two hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
483244 Four hundred eighty three thousand two hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
483245 Four hundred eighty three thousand two hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
483246 Four hundred eighty three thousand two hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
483247 Four hundred eighty three thousand two hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
483248 Four hundred eighty three thousand two hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
483249 Four hundred eighty three thousand two hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
483250 Four hundred eighty three thousand two hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
483251 Four hundred eighty three thousand two hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
483252 Four hundred eighty three thousand two hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
483253 Four hundred eighty three thousand two hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
483254 Four hundred eighty three thousand two hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
483255 Four hundred eighty three thousand two hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
483256 Four hundred eighty three thousand two hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
483257 Four hundred eighty three thousand two hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
483258 Four hundred eighty three thousand two hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
483259 Four hundred eighty three thousand two hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
483260 Four hundred eighty three thousand two hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
483261 Four hundred eighty three thousand two hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
483262 Four hundred eighty three thousand two hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
483263 Four hundred eighty three thousand two hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
483264 Four hundred eighty three thousand two hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
483265 Four hundred eighty three thousand two hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
483266 Four hundred eighty three thousand two hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
483267 Four hundred eighty three thousand two hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
483268 Four hundred eighty three thousand two hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
483269 Four hundred eighty three thousand two hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
483270 Four hundred eighty three thousand two hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
483271 Four hundred eighty three thousand two hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
483272 Four hundred eighty three thousand two hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
483273 Four hundred eighty three thousand two hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
483274 Four hundred eighty three thousand two hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
483275 Four hundred eighty three thousand two hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
483276 Four hundred eighty three thousand two hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
483277 Four hundred eighty three thousand two hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
483278 Four hundred eighty three thousand two hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
483279 Four hundred eighty three thousand two hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
483280 Four hundred eighty three thousand two hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
483281 Four hundred eighty three thousand two hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
483282 Four hundred eighty three thousand two hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
483283 Four hundred eighty three thousand two hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
483284 Four hundred eighty three thousand two hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
483285 Four hundred eighty three thousand two hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
483286 Four hundred eighty three thousand two hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
483287 Four hundred eighty three thousand two hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
483288 Four hundred eighty three thousand two hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
483289 Four hundred eighty three thousand two hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
483290 Four hundred eighty three thousand two hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
483291 Four hundred eighty three thousand two hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
483292 Four hundred eighty three thousand two hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
483293 Four hundred eighty three thousand two hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
483294 Four hundred eighty three thousand two hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
483295 Four hundred eighty three thousand two hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
483296 Four hundred eighty three thousand two hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
483297 Four hundred eighty three thousand two hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
483298 Four hundred eighty three thousand two hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
483299 Four hundred eighty three thousand two hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
483300 Four hundred eighty three thousand three hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 483201 ถึง 483300 (Four hundred eighty three thousand two hundred and one to Four hundred eighty three thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 483301-483400, 483401-483500, 483501-483600, 483601-483700, 483701-483800, 483801-483900, 483901-484000, 484001-484100, 484101-484200, 484201-484300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 483101-483200, 483001-483100, 482901-483000, 482801-482900, 482701-482800, 482601-482700, 482501-482600, 482401-482500, 482301-482400, 482201-482300