วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 483001 ถึง 483100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 483001 ถึง 483100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 483001 ถึง 483100 (Four hundred eighty three thousand and one to Four hundred eighty three thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
483001 Four hundred eighty three thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง
483002 Four hundred eighty three thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สอง
483003 Four hundred eighty three thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม
483004 Four hundred eighty three thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่
483005 Four hundred eighty three thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า
483006 Four hundred eighty three thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก
483007 Four hundred eighty three thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด
483008 Four hundred eighty three thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด
483009 Four hundred eighty three thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า
483010 Four hundred eighty three thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ
483011 Four hundred eighty three thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
483012 Four hundred eighty three thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สอง
483013 Four hundred eighty three thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สาม
483014 Four hundred eighty three thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สี่
483015 Four hundred eighty three thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​ห้า
483016 Four hundred eighty three thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​หก
483017 Four hundred eighty three thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
483018 Four hundred eighty three thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​แปด
483019 Four hundred eighty three thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เก้า
483020 Four hundred eighty three thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ
483021 Four hundred eighty three thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
483022 Four hundred eighty three thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
483023 Four hundred eighty three thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
483024 Four hundred eighty three thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
483025 Four hundred eighty three thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
483026 Four hundred eighty three thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
483027 Four hundred eighty three thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
483028 Four hundred eighty three thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
483029 Four hundred eighty three thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
483030 Four hundred eighty three thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ
483031 Four hundred eighty three thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
483032 Four hundred eighty three thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
483033 Four hundred eighty three thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
483034 Four hundred eighty three thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
483035 Four hundred eighty three thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
483036 Four hundred eighty three thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
483037 Four hundred eighty three thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
483038 Four hundred eighty three thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
483039 Four hundred eighty three thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
483040 Four hundred eighty three thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ
483041 Four hundred eighty three thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
483042 Four hundred eighty three thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
483043 Four hundred eighty three thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
483044 Four hundred eighty three thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
483045 Four hundred eighty three thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
483046 Four hundred eighty three thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
483047 Four hundred eighty three thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
483048 Four hundred eighty three thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
483049 Four hundred eighty three thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
483050 Four hundred eighty three thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ
483051 Four hundred eighty three thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
483052 Four hundred eighty three thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
483053 Four hundred eighty three thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
483054 Four hundred eighty three thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
483055 Four hundred eighty three thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
483056 Four hundred eighty three thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
483057 Four hundred eighty three thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
483058 Four hundred eighty three thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
483059 Four hundred eighty three thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
483060 Four hundred eighty three thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ
483061 Four hundred eighty three thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
483062 Four hundred eighty three thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
483063 Four hundred eighty three thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
483064 Four hundred eighty three thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
483065 Four hundred eighty three thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
483066 Four hundred eighty three thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
483067 Four hundred eighty three thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
483068 Four hundred eighty three thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
483069 Four hundred eighty three thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
483070 Four hundred eighty three thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
483071 Four hundred eighty three thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
483072 Four hundred eighty three thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
483073 Four hundred eighty three thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
483074 Four hundred eighty three thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
483075 Four hundred eighty three thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
483076 Four hundred eighty three thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
483077 Four hundred eighty three thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
483078 Four hundred eighty three thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
483079 Four hundred eighty three thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
483080 Four hundred eighty three thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ
483081 Four hundred eighty three thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
483082 Four hundred eighty three thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
483083 Four hundred eighty three thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
483084 Four hundred eighty three thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
483085 Four hundred eighty three thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
483086 Four hundred eighty three thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
483087 Four hundred eighty three thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
483088 Four hundred eighty three thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
483089 Four hundred eighty three thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
483090 Four hundred eighty three thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ
483091 Four hundred eighty three thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
483092 Four hundred eighty three thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
483093 Four hundred eighty three thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
483094 Four hundred eighty three thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
483095 Four hundred eighty three thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
483096 Four hundred eighty three thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
483097 Four hundred eighty three thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
483098 Four hundred eighty three thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
483099 Four hundred eighty three thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
483100 Four hundred eighty three thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 483001 ถึง 483100 (Four hundred eighty three thousand and one to Four hundred eighty three thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 483101-483200, 483201-483300, 483301-483400, 483401-483500, 483501-483600, 483601-483700, 483701-483800, 483801-483900, 483901-484000, 484001-484100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 482901-483000, 482801-482900, 482701-482800, 482601-482700, 482501-482600, 482401-482500, 482301-482400, 482201-482300, 482101-482200, 482001-482100