วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 482901 ถึง 483000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 482901 ถึง 483000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 482901 ถึง 483000 (Four hundred eighty two thousand nine hundred and one to Four hundred eighty three thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
482901 Four hundred eighty two thousand nine hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
482902 Four hundred eighty two thousand nine hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
482903 Four hundred eighty two thousand nine hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
482904 Four hundred eighty two thousand nine hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
482905 Four hundred eighty two thousand nine hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
482906 Four hundred eighty two thousand nine hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก
482907 Four hundred eighty two thousand nine hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
482908 Four hundred eighty two thousand nine hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
482909 Four hundred eighty two thousand nine hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
482910 Four hundred eighty two thousand nine hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
482911 Four hundred eighty two thousand nine hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
482912 Four hundred eighty two thousand nine hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
482913 Four hundred eighty two thousand nine hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
482914 Four hundred eighty two thousand nine hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
482915 Four hundred eighty two thousand nine hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
482916 Four hundred eighty two thousand nine hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
482917 Four hundred eighty two thousand nine hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
482918 Four hundred eighty two thousand nine hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
482919 Four hundred eighty two thousand nine hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
482920 Four hundred eighty two thousand nine hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
482921 Four hundred eighty two thousand nine hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
482922 Four hundred eighty two thousand nine hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
482923 Four hundred eighty two thousand nine hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
482924 Four hundred eighty two thousand nine hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
482925 Four hundred eighty two thousand nine hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
482926 Four hundred eighty two thousand nine hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
482927 Four hundred eighty two thousand nine hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
482928 Four hundred eighty two thousand nine hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
482929 Four hundred eighty two thousand nine hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
482930 Four hundred eighty two thousand nine hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
482931 Four hundred eighty two thousand nine hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
482932 Four hundred eighty two thousand nine hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
482933 Four hundred eighty two thousand nine hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
482934 Four hundred eighty two thousand nine hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
482935 Four hundred eighty two thousand nine hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
482936 Four hundred eighty two thousand nine hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
482937 Four hundred eighty two thousand nine hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
482938 Four hundred eighty two thousand nine hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
482939 Four hundred eighty two thousand nine hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
482940 Four hundred eighty two thousand nine hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
482941 Four hundred eighty two thousand nine hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
482942 Four hundred eighty two thousand nine hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
482943 Four hundred eighty two thousand nine hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
482944 Four hundred eighty two thousand nine hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
482945 Four hundred eighty two thousand nine hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
482946 Four hundred eighty two thousand nine hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
482947 Four hundred eighty two thousand nine hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
482948 Four hundred eighty two thousand nine hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
482949 Four hundred eighty two thousand nine hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
482950 Four hundred eighty two thousand nine hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
482951 Four hundred eighty two thousand nine hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
482952 Four hundred eighty two thousand nine hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
482953 Four hundred eighty two thousand nine hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
482954 Four hundred eighty two thousand nine hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
482955 Four hundred eighty two thousand nine hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
482956 Four hundred eighty two thousand nine hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
482957 Four hundred eighty two thousand nine hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
482958 Four hundred eighty two thousand nine hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
482959 Four hundred eighty two thousand nine hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
482960 Four hundred eighty two thousand nine hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
482961 Four hundred eighty two thousand nine hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
482962 Four hundred eighty two thousand nine hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
482963 Four hundred eighty two thousand nine hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
482964 Four hundred eighty two thousand nine hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
482965 Four hundred eighty two thousand nine hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
482966 Four hundred eighty two thousand nine hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
482967 Four hundred eighty two thousand nine hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
482968 Four hundred eighty two thousand nine hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
482969 Four hundred eighty two thousand nine hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
482970 Four hundred eighty two thousand nine hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
482971 Four hundred eighty two thousand nine hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
482972 Four hundred eighty two thousand nine hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
482973 Four hundred eighty two thousand nine hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
482974 Four hundred eighty two thousand nine hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
482975 Four hundred eighty two thousand nine hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
482976 Four hundred eighty two thousand nine hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
482977 Four hundred eighty two thousand nine hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
482978 Four hundred eighty two thousand nine hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
482979 Four hundred eighty two thousand nine hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
482980 Four hundred eighty two thousand nine hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
482981 Four hundred eighty two thousand nine hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
482982 Four hundred eighty two thousand nine hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
482983 Four hundred eighty two thousand nine hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
482984 Four hundred eighty two thousand nine hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
482985 Four hundred eighty two thousand nine hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
482986 Four hundred eighty two thousand nine hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
482987 Four hundred eighty two thousand nine hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
482988 Four hundred eighty two thousand nine hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
482989 Four hundred eighty two thousand nine hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
482990 Four hundred eighty two thousand nine hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
482991 Four hundred eighty two thousand nine hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
482992 Four hundred eighty two thousand nine hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
482993 Four hundred eighty two thousand nine hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
482994 Four hundred eighty two thousand nine hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
482995 Four hundred eighty two thousand nine hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
482996 Four hundred eighty two thousand nine hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
482997 Four hundred eighty two thousand nine hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
482998 Four hundred eighty two thousand nine hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
482999 Four hundred eighty two thousand nine hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
483000 Four hundred eighty three thousandโฟร์ ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 482901 ถึง 483000 (Four hundred eighty two thousand nine hundred and one to Four hundred eighty three thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 483001-483100, 483101-483200, 483201-483300, 483301-483400, 483401-483500, 483501-483600, 483601-483700, 483701-483800, 483801-483900, 483901-484000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 482801-482900, 482701-482800, 482601-482700, 482501-482600, 482401-482500, 482301-482400, 482201-482300, 482101-482200, 482001-482100, 481901-482000