วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 482801 ถึง 482900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 482801 ถึง 482900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 482801 ถึง 482900 (Four hundred eighty two thousand eight hundred and one to Four hundred eighty two thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
482801 Four hundred eighty two thousand eight hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
482802 Four hundred eighty two thousand eight hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สอง
482803 Four hundred eighty two thousand eight hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม
482804 Four hundred eighty two thousand eight hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่
482805 Four hundred eighty two thousand eight hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
482806 Four hundred eighty two thousand eight hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก
482807 Four hundred eighty two thousand eight hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
482808 Four hundred eighty two thousand eight hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด
482809 Four hundred eighty two thousand eight hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
482810 Four hundred eighty two thousand eight hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
482811 Four hundred eighty two thousand eight hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
482812 Four hundred eighty two thousand eight hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
482813 Four hundred eighty two thousand eight hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
482814 Four hundred eighty two thousand eight hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
482815 Four hundred eighty two thousand eight hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
482816 Four hundred eighty two thousand eight hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
482817 Four hundred eighty two thousand eight hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
482818 Four hundred eighty two thousand eight hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
482819 Four hundred eighty two thousand eight hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
482820 Four hundred eighty two thousand eight hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
482821 Four hundred eighty two thousand eight hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
482822 Four hundred eighty two thousand eight hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
482823 Four hundred eighty two thousand eight hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
482824 Four hundred eighty two thousand eight hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
482825 Four hundred eighty two thousand eight hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
482826 Four hundred eighty two thousand eight hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
482827 Four hundred eighty two thousand eight hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
482828 Four hundred eighty two thousand eight hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
482829 Four hundred eighty two thousand eight hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
482830 Four hundred eighty two thousand eight hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
482831 Four hundred eighty two thousand eight hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
482832 Four hundred eighty two thousand eight hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
482833 Four hundred eighty two thousand eight hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
482834 Four hundred eighty two thousand eight hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
482835 Four hundred eighty two thousand eight hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
482836 Four hundred eighty two thousand eight hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
482837 Four hundred eighty two thousand eight hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
482838 Four hundred eighty two thousand eight hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
482839 Four hundred eighty two thousand eight hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
482840 Four hundred eighty two thousand eight hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
482841 Four hundred eighty two thousand eight hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
482842 Four hundred eighty two thousand eight hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
482843 Four hundred eighty two thousand eight hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
482844 Four hundred eighty two thousand eight hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
482845 Four hundred eighty two thousand eight hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
482846 Four hundred eighty two thousand eight hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
482847 Four hundred eighty two thousand eight hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
482848 Four hundred eighty two thousand eight hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
482849 Four hundred eighty two thousand eight hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
482850 Four hundred eighty two thousand eight hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
482851 Four hundred eighty two thousand eight hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
482852 Four hundred eighty two thousand eight hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
482853 Four hundred eighty two thousand eight hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
482854 Four hundred eighty two thousand eight hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
482855 Four hundred eighty two thousand eight hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
482856 Four hundred eighty two thousand eight hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
482857 Four hundred eighty two thousand eight hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
482858 Four hundred eighty two thousand eight hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
482859 Four hundred eighty two thousand eight hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
482860 Four hundred eighty two thousand eight hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
482861 Four hundred eighty two thousand eight hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
482862 Four hundred eighty two thousand eight hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
482863 Four hundred eighty two thousand eight hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
482864 Four hundred eighty two thousand eight hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
482865 Four hundred eighty two thousand eight hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
482866 Four hundred eighty two thousand eight hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
482867 Four hundred eighty two thousand eight hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
482868 Four hundred eighty two thousand eight hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
482869 Four hundred eighty two thousand eight hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
482870 Four hundred eighty two thousand eight hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
482871 Four hundred eighty two thousand eight hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
482872 Four hundred eighty two thousand eight hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
482873 Four hundred eighty two thousand eight hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
482874 Four hundred eighty two thousand eight hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
482875 Four hundred eighty two thousand eight hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
482876 Four hundred eighty two thousand eight hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
482877 Four hundred eighty two thousand eight hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
482878 Four hundred eighty two thousand eight hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
482879 Four hundred eighty two thousand eight hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
482880 Four hundred eighty two thousand eight hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
482881 Four hundred eighty two thousand eight hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
482882 Four hundred eighty two thousand eight hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
482883 Four hundred eighty two thousand eight hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
482884 Four hundred eighty two thousand eight hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
482885 Four hundred eighty two thousand eight hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
482886 Four hundred eighty two thousand eight hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
482887 Four hundred eighty two thousand eight hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
482888 Four hundred eighty two thousand eight hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
482889 Four hundred eighty two thousand eight hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
482890 Four hundred eighty two thousand eight hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
482891 Four hundred eighty two thousand eight hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
482892 Four hundred eighty two thousand eight hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
482893 Four hundred eighty two thousand eight hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
482894 Four hundred eighty two thousand eight hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
482895 Four hundred eighty two thousand eight hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
482896 Four hundred eighty two thousand eight hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
482897 Four hundred eighty two thousand eight hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
482898 Four hundred eighty two thousand eight hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
482899 Four hundred eighty two thousand eight hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
482900 Four hundred eighty two thousand nine hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 482801 ถึง 482900 (Four hundred eighty two thousand eight hundred and one to Four hundred eighty two thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 482901-483000, 483001-483100, 483101-483200, 483201-483300, 483301-483400, 483401-483500, 483501-483600, 483601-483700, 483701-483800, 483801-483900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 482701-482800, 482601-482700, 482501-482600, 482401-482500, 482301-482400, 482201-482300, 482101-482200, 482001-482100, 481901-482000, 481801-481900