วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 482701 ถึง 482800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 482701 ถึง 482800 (Four hundred eighty two thousand seven hundred and one to Four hundred eighty two thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
482701 Four hundred eighty two thousand seven hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
482702 Four hundred eighty two thousand seven hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
482703 Four hundred eighty two thousand seven hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
482704 Four hundred eighty two thousand seven hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
482705 Four hundred eighty two thousand seven hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
482706 Four hundred eighty two thousand seven hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
482707 Four hundred eighty two thousand seven hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
482708 Four hundred eighty two thousand seven hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
482709 Four hundred eighty two thousand seven hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
482710 Four hundred eighty two thousand seven hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
482711 Four hundred eighty two thousand seven hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
482712 Four hundred eighty two thousand seven hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
482713 Four hundred eighty two thousand seven hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
482714 Four hundred eighty two thousand seven hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
482715 Four hundred eighty two thousand seven hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
482716 Four hundred eighty two thousand seven hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
482717 Four hundred eighty two thousand seven hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
482718 Four hundred eighty two thousand seven hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
482719 Four hundred eighty two thousand seven hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
482720 Four hundred eighty two thousand seven hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
482721 Four hundred eighty two thousand seven hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
482722 Four hundred eighty two thousand seven hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
482723 Four hundred eighty two thousand seven hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
482724 Four hundred eighty two thousand seven hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
482725 Four hundred eighty two thousand seven hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
482726 Four hundred eighty two thousand seven hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
482727 Four hundred eighty two thousand seven hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
482728 Four hundred eighty two thousand seven hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
482729 Four hundred eighty two thousand seven hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
482730 Four hundred eighty two thousand seven hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
482731 Four hundred eighty two thousand seven hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
482732 Four hundred eighty two thousand seven hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
482733 Four hundred eighty two thousand seven hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
482734 Four hundred eighty two thousand seven hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
482735 Four hundred eighty two thousand seven hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
482736 Four hundred eighty two thousand seven hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
482737 Four hundred eighty two thousand seven hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
482738 Four hundred eighty two thousand seven hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
482739 Four hundred eighty two thousand seven hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
482740 Four hundred eighty two thousand seven hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
482741 Four hundred eighty two thousand seven hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
482742 Four hundred eighty two thousand seven hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
482743 Four hundred eighty two thousand seven hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
482744 Four hundred eighty two thousand seven hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
482745 Four hundred eighty two thousand seven hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
482746 Four hundred eighty two thousand seven hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
482747 Four hundred eighty two thousand seven hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
482748 Four hundred eighty two thousand seven hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
482749 Four hundred eighty two thousand seven hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
482750 Four hundred eighty two thousand seven hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
482751 Four hundred eighty two thousand seven hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
482752 Four hundred eighty two thousand seven hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
482753 Four hundred eighty two thousand seven hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
482754 Four hundred eighty two thousand seven hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
482755 Four hundred eighty two thousand seven hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
482756 Four hundred eighty two thousand seven hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
482757 Four hundred eighty two thousand seven hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
482758 Four hundred eighty two thousand seven hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
482759 Four hundred eighty two thousand seven hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
482760 Four hundred eighty two thousand seven hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
482761 Four hundred eighty two thousand seven hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
482762 Four hundred eighty two thousand seven hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
482763 Four hundred eighty two thousand seven hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
482764 Four hundred eighty two thousand seven hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
482765 Four hundred eighty two thousand seven hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
482766 Four hundred eighty two thousand seven hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
482767 Four hundred eighty two thousand seven hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
482768 Four hundred eighty two thousand seven hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
482769 Four hundred eighty two thousand seven hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
482770 Four hundred eighty two thousand seven hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
482771 Four hundred eighty two thousand seven hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
482772 Four hundred eighty two thousand seven hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
482773 Four hundred eighty two thousand seven hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
482774 Four hundred eighty two thousand seven hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
482775 Four hundred eighty two thousand seven hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
482776 Four hundred eighty two thousand seven hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
482777 Four hundred eighty two thousand seven hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
482778 Four hundred eighty two thousand seven hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
482779 Four hundred eighty two thousand seven hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
482780 Four hundred eighty two thousand seven hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
482781 Four hundred eighty two thousand seven hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
482782 Four hundred eighty two thousand seven hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
482783 Four hundred eighty two thousand seven hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
482784 Four hundred eighty two thousand seven hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
482785 Four hundred eighty two thousand seven hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
482786 Four hundred eighty two thousand seven hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
482787 Four hundred eighty two thousand seven hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
482788 Four hundred eighty two thousand seven hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
482789 Four hundred eighty two thousand seven hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
482790 Four hundred eighty two thousand seven hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
482791 Four hundred eighty two thousand seven hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
482792 Four hundred eighty two thousand seven hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
482793 Four hundred eighty two thousand seven hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
482794 Four hundred eighty two thousand seven hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
482795 Four hundred eighty two thousand seven hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
482796 Four hundred eighty two thousand seven hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
482797 Four hundred eighty two thousand seven hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
482798 Four hundred eighty two thousand seven hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
482799 Four hundred eighty two thousand seven hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
482800 Four hundred eighty two thousand eight hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 482701 ถึง 482800 (Four hundred eighty two thousand seven hundred and one to Four hundred eighty two thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน