พฤศจิกายน 28, 2022

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 482601 ถึง 482700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 482601 ถึง 482700 (Four hundred eighty two thousand six hundred and one to Four hundred eighty two thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
482601 Four hundred eighty two thousand six hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
482602 Four hundred eighty two thousand six hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สอง
482603 Four hundred eighty two thousand six hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม
482604 Four hundred eighty two thousand six hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่
482605 Four hundred eighty two thousand six hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า
482606 Four hundred eighty two thousand six hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก
482607 Four hundred eighty two thousand six hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
482608 Four hundred eighty two thousand six hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด
482609 Four hundred eighty two thousand six hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า
482610 Four hundred eighty two thousand six hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ
482611 Four hundred eighty two thousand six hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
482612 Four hundred eighty two thousand six hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
482613 Four hundred eighty two thousand six hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
482614 Four hundred eighty two thousand six hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
482615 Four hundred eighty two thousand six hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
482616 Four hundred eighty two thousand six hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
482617 Four hundred eighty two thousand six hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
482618 Four hundred eighty two thousand six hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
482619 Four hundred eighty two thousand six hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
482620 Four hundred eighty two thousand six hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
482621 Four hundred eighty two thousand six hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
482622 Four hundred eighty two thousand six hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
482623 Four hundred eighty two thousand six hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
482624 Four hundred eighty two thousand six hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
482625 Four hundred eighty two thousand six hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
482626 Four hundred eighty two thousand six hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
482627 Four hundred eighty two thousand six hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
482628 Four hundred eighty two thousand six hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
482629 Four hundred eighty two thousand six hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
482630 Four hundred eighty two thousand six hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
482631 Four hundred eighty two thousand six hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
482632 Four hundred eighty two thousand six hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
482633 Four hundred eighty two thousand six hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
482634 Four hundred eighty two thousand six hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
482635 Four hundred eighty two thousand six hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
482636 Four hundred eighty two thousand six hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
482637 Four hundred eighty two thousand six hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
482638 Four hundred eighty two thousand six hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
482639 Four hundred eighty two thousand six hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
482640 Four hundred eighty two thousand six hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
482641 Four hundred eighty two thousand six hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
482642 Four hundred eighty two thousand six hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
482643 Four hundred eighty two thousand six hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
482644 Four hundred eighty two thousand six hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
482645 Four hundred eighty two thousand six hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
482646 Four hundred eighty two thousand six hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
482647 Four hundred eighty two thousand six hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
482648 Four hundred eighty two thousand six hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
482649 Four hundred eighty two thousand six hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
482650 Four hundred eighty two thousand six hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
482651 Four hundred eighty two thousand six hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
482652 Four hundred eighty two thousand six hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
482653 Four hundred eighty two thousand six hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
482654 Four hundred eighty two thousand six hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
482655 Four hundred eighty two thousand six hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
482656 Four hundred eighty two thousand six hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
482657 Four hundred eighty two thousand six hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
482658 Four hundred eighty two thousand six hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
482659 Four hundred eighty two thousand six hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
482660 Four hundred eighty two thousand six hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
482661 Four hundred eighty two thousand six hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
482662 Four hundred eighty two thousand six hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
482663 Four hundred eighty two thousand six hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
482664 Four hundred eighty two thousand six hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
482665 Four hundred eighty two thousand six hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
482666 Four hundred eighty two thousand six hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
482667 Four hundred eighty two thousand six hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
482668 Four hundred eighty two thousand six hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
482669 Four hundred eighty two thousand six hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
482670 Four hundred eighty two thousand six hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
482671 Four hundred eighty two thousand six hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
482672 Four hundred eighty two thousand six hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
482673 Four hundred eighty two thousand six hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
482674 Four hundred eighty two thousand six hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
482675 Four hundred eighty two thousand six hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
482676 Four hundred eighty two thousand six hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
482677 Four hundred eighty two thousand six hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
482678 Four hundred eighty two thousand six hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
482679 Four hundred eighty two thousand six hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
482680 Four hundred eighty two thousand six hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
482681 Four hundred eighty two thousand six hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
482682 Four hundred eighty two thousand six hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
482683 Four hundred eighty two thousand six hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
482684 Four hundred eighty two thousand six hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
482685 Four hundred eighty two thousand six hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
482686 Four hundred eighty two thousand six hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
482687 Four hundred eighty two thousand six hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
482688 Four hundred eighty two thousand six hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
482689 Four hundred eighty two thousand six hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
482690 Four hundred eighty two thousand six hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
482691 Four hundred eighty two thousand six hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
482692 Four hundred eighty two thousand six hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
482693 Four hundred eighty two thousand six hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
482694 Four hundred eighty two thousand six hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
482695 Four hundred eighty two thousand six hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
482696 Four hundred eighty two thousand six hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
482697 Four hundred eighty two thousand six hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
482698 Four hundred eighty two thousand six hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
482699 Four hundred eighty two thousand six hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
482700 Four hundred eighty two thousand seven hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 482601 ถึง 482700 (Four hundred eighty two thousand six hundred and one to Four hundred eighty two thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน