วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 481201 ถึง 481300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 481201 ถึง 481300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 481201 ถึง 481300 (Four hundred eighty one thousand two hundred and one to Four hundred eighty one thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
481201 Four hundred eighty one thousand two hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
481202 Four hundred eighty one thousand two hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สอง
481203 Four hundred eighty one thousand two hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม
481204 Four hundred eighty one thousand two hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่
481205 Four hundred eighty one thousand two hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
481206 Four hundred eighty one thousand two hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก
481207 Four hundred eighty one thousand two hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
481208 Four hundred eighty one thousand two hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด
481209 Four hundred eighty one thousand two hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
481210 Four hundred eighty one thousand two hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
481211 Four hundred eighty one thousand two hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
481212 Four hundred eighty one thousand two hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
481213 Four hundred eighty one thousand two hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
481214 Four hundred eighty one thousand two hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
481215 Four hundred eighty one thousand two hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
481216 Four hundred eighty one thousand two hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
481217 Four hundred eighty one thousand two hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
481218 Four hundred eighty one thousand two hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
481219 Four hundred eighty one thousand two hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
481220 Four hundred eighty one thousand two hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
481221 Four hundred eighty one thousand two hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
481222 Four hundred eighty one thousand two hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
481223 Four hundred eighty one thousand two hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
481224 Four hundred eighty one thousand two hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
481225 Four hundred eighty one thousand two hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
481226 Four hundred eighty one thousand two hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
481227 Four hundred eighty one thousand two hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
481228 Four hundred eighty one thousand two hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
481229 Four hundred eighty one thousand two hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
481230 Four hundred eighty one thousand two hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
481231 Four hundred eighty one thousand two hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
481232 Four hundred eighty one thousand two hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
481233 Four hundred eighty one thousand two hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
481234 Four hundred eighty one thousand two hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
481235 Four hundred eighty one thousand two hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
481236 Four hundred eighty one thousand two hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
481237 Four hundred eighty one thousand two hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
481238 Four hundred eighty one thousand two hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
481239 Four hundred eighty one thousand two hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
481240 Four hundred eighty one thousand two hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
481241 Four hundred eighty one thousand two hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
481242 Four hundred eighty one thousand two hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
481243 Four hundred eighty one thousand two hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
481244 Four hundred eighty one thousand two hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
481245 Four hundred eighty one thousand two hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
481246 Four hundred eighty one thousand two hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
481247 Four hundred eighty one thousand two hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
481248 Four hundred eighty one thousand two hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
481249 Four hundred eighty one thousand two hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
481250 Four hundred eighty one thousand two hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
481251 Four hundred eighty one thousand two hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
481252 Four hundred eighty one thousand two hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
481253 Four hundred eighty one thousand two hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
481254 Four hundred eighty one thousand two hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
481255 Four hundred eighty one thousand two hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
481256 Four hundred eighty one thousand two hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
481257 Four hundred eighty one thousand two hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
481258 Four hundred eighty one thousand two hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
481259 Four hundred eighty one thousand two hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
481260 Four hundred eighty one thousand two hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
481261 Four hundred eighty one thousand two hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
481262 Four hundred eighty one thousand two hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
481263 Four hundred eighty one thousand two hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
481264 Four hundred eighty one thousand two hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
481265 Four hundred eighty one thousand two hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
481266 Four hundred eighty one thousand two hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
481267 Four hundred eighty one thousand two hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
481268 Four hundred eighty one thousand two hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
481269 Four hundred eighty one thousand two hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
481270 Four hundred eighty one thousand two hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
481271 Four hundred eighty one thousand two hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
481272 Four hundred eighty one thousand two hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
481273 Four hundred eighty one thousand two hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
481274 Four hundred eighty one thousand two hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
481275 Four hundred eighty one thousand two hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
481276 Four hundred eighty one thousand two hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
481277 Four hundred eighty one thousand two hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
481278 Four hundred eighty one thousand two hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
481279 Four hundred eighty one thousand two hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
481280 Four hundred eighty one thousand two hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
481281 Four hundred eighty one thousand two hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
481282 Four hundred eighty one thousand two hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
481283 Four hundred eighty one thousand two hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
481284 Four hundred eighty one thousand two hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
481285 Four hundred eighty one thousand two hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
481286 Four hundred eighty one thousand two hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
481287 Four hundred eighty one thousand two hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
481288 Four hundred eighty one thousand two hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
481289 Four hundred eighty one thousand two hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
481290 Four hundred eighty one thousand two hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
481291 Four hundred eighty one thousand two hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
481292 Four hundred eighty one thousand two hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
481293 Four hundred eighty one thousand two hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
481294 Four hundred eighty one thousand two hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
481295 Four hundred eighty one thousand two hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
481296 Four hundred eighty one thousand two hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
481297 Four hundred eighty one thousand two hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
481298 Four hundred eighty one thousand two hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
481299 Four hundred eighty one thousand two hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
481300 Four hundred eighty one thousand three hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 481201 ถึง 481300 (Four hundred eighty one thousand two hundred and one to Four hundred eighty one thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 481301-481400, 481401-481500, 481501-481600, 481601-481700, 481701-481800, 481801-481900, 481901-482000, 482001-482100, 482101-482200, 482201-482300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 481101-481200, 481001-481100, 480901-481000, 480801-480900, 480701-480800, 480601-480700, 480501-480600, 480401-480500, 480301-480400, 480201-480300