พฤศจิกายน 28, 2022

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 481001 ถึง 481100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 481001 ถึง 481100 (Four hundred eighty one thousand and one to Four hundred eighty one thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
481001 Four hundred eighty one thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
481002 Four hundred eighty one thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง
481003 Four hundred eighty one thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม
481004 Four hundred eighty one thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่
481005 Four hundred eighty one thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า
481006 Four hundred eighty one thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก
481007 Four hundred eighty one thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด
481008 Four hundred eighty one thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด
481009 Four hundred eighty one thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า
481010 Four hundred eighty one thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ
481011 Four hundred eighty one thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
481012 Four hundred eighty one thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
481013 Four hundred eighty one thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
481014 Four hundred eighty one thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
481015 Four hundred eighty one thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
481016 Four hundred eighty one thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
481017 Four hundred eighty one thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
481018 Four hundred eighty one thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
481019 Four hundred eighty one thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
481020 Four hundred eighty one thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
481021 Four hundred eighty one thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
481022 Four hundred eighty one thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
481023 Four hundred eighty one thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
481024 Four hundred eighty one thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
481025 Four hundred eighty one thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
481026 Four hundred eighty one thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
481027 Four hundred eighty one thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
481028 Four hundred eighty one thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
481029 Four hundred eighty one thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
481030 Four hundred eighty one thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
481031 Four hundred eighty one thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
481032 Four hundred eighty one thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
481033 Four hundred eighty one thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
481034 Four hundred eighty one thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
481035 Four hundred eighty one thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
481036 Four hundred eighty one thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
481037 Four hundred eighty one thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
481038 Four hundred eighty one thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
481039 Four hundred eighty one thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
481040 Four hundred eighty one thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
481041 Four hundred eighty one thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
481042 Four hundred eighty one thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
481043 Four hundred eighty one thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
481044 Four hundred eighty one thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
481045 Four hundred eighty one thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
481046 Four hundred eighty one thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
481047 Four hundred eighty one thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
481048 Four hundred eighty one thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
481049 Four hundred eighty one thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
481050 Four hundred eighty one thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
481051 Four hundred eighty one thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
481052 Four hundred eighty one thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
481053 Four hundred eighty one thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
481054 Four hundred eighty one thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
481055 Four hundred eighty one thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
481056 Four hundred eighty one thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
481057 Four hundred eighty one thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
481058 Four hundred eighty one thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
481059 Four hundred eighty one thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
481060 Four hundred eighty one thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
481061 Four hundred eighty one thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
481062 Four hundred eighty one thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
481063 Four hundred eighty one thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
481064 Four hundred eighty one thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
481065 Four hundred eighty one thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
481066 Four hundred eighty one thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
481067 Four hundred eighty one thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
481068 Four hundred eighty one thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
481069 Four hundred eighty one thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
481070 Four hundred eighty one thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
481071 Four hundred eighty one thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
481072 Four hundred eighty one thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
481073 Four hundred eighty one thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
481074 Four hundred eighty one thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
481075 Four hundred eighty one thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
481076 Four hundred eighty one thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
481077 Four hundred eighty one thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
481078 Four hundred eighty one thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
481079 Four hundred eighty one thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
481080 Four hundred eighty one thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
481081 Four hundred eighty one thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
481082 Four hundred eighty one thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
481083 Four hundred eighty one thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
481084 Four hundred eighty one thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
481085 Four hundred eighty one thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
481086 Four hundred eighty one thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
481087 Four hundred eighty one thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
481088 Four hundred eighty one thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
481089 Four hundred eighty one thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
481090 Four hundred eighty one thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
481091 Four hundred eighty one thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
481092 Four hundred eighty one thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
481093 Four hundred eighty one thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
481094 Four hundred eighty one thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
481095 Four hundred eighty one thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
481096 Four hundred eighty one thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
481097 Four hundred eighty one thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
481098 Four hundred eighty one thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
481099 Four hundred eighty one thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
481100 Four hundred eighty one thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 481001 ถึง 481100 (Four hundred eighty one thousand and one to Four hundred eighty one thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน