วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 480901 ถึง 481000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 480901 ถึง 481000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 480901 ถึง 481000 (Four hundred eighty thousand nine hundred and one to Four hundred eighty one thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
480901 Four hundred eighty thousand nine hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
480902 Four hundred eighty thousand nine hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สอง
480903 Four hundred eighty thousand nine hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม
480904 Four hundred eighty thousand nine hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่
480905 Four hundred eighty thousand nine hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า
480906 Four hundred eighty thousand nine hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก
480907 Four hundred eighty thousand nine hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด
480908 Four hundred eighty thousand nine hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด
480909 Four hundred eighty thousand nine hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า
480910 Four hundred eighty thousand nine hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ
480911 Four hundred eighty thousand nine hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
480912 Four hundred eighty thousand nine hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
480913 Four hundred eighty thousand nine hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
480914 Four hundred eighty thousand nine hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
480915 Four hundred eighty thousand nine hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
480916 Four hundred eighty thousand nine hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
480917 Four hundred eighty thousand nine hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
480918 Four hundred eighty thousand nine hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
480919 Four hundred eighty thousand nine hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
480920 Four hundred eighty thousand nine hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
480921 Four hundred eighty thousand nine hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
480922 Four hundred eighty thousand nine hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
480923 Four hundred eighty thousand nine hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
480924 Four hundred eighty thousand nine hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
480925 Four hundred eighty thousand nine hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
480926 Four hundred eighty thousand nine hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
480927 Four hundred eighty thousand nine hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
480928 Four hundred eighty thousand nine hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
480929 Four hundred eighty thousand nine hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
480930 Four hundred eighty thousand nine hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
480931 Four hundred eighty thousand nine hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
480932 Four hundred eighty thousand nine hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
480933 Four hundred eighty thousand nine hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
480934 Four hundred eighty thousand nine hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
480935 Four hundred eighty thousand nine hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
480936 Four hundred eighty thousand nine hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
480937 Four hundred eighty thousand nine hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
480938 Four hundred eighty thousand nine hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
480939 Four hundred eighty thousand nine hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
480940 Four hundred eighty thousand nine hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
480941 Four hundred eighty thousand nine hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
480942 Four hundred eighty thousand nine hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
480943 Four hundred eighty thousand nine hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
480944 Four hundred eighty thousand nine hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
480945 Four hundred eighty thousand nine hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
480946 Four hundred eighty thousand nine hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
480947 Four hundred eighty thousand nine hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
480948 Four hundred eighty thousand nine hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
480949 Four hundred eighty thousand nine hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
480950 Four hundred eighty thousand nine hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
480951 Four hundred eighty thousand nine hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
480952 Four hundred eighty thousand nine hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
480953 Four hundred eighty thousand nine hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
480954 Four hundred eighty thousand nine hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
480955 Four hundred eighty thousand nine hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
480956 Four hundred eighty thousand nine hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
480957 Four hundred eighty thousand nine hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
480958 Four hundred eighty thousand nine hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
480959 Four hundred eighty thousand nine hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
480960 Four hundred eighty thousand nine hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
480961 Four hundred eighty thousand nine hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
480962 Four hundred eighty thousand nine hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
480963 Four hundred eighty thousand nine hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
480964 Four hundred eighty thousand nine hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
480965 Four hundred eighty thousand nine hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
480966 Four hundred eighty thousand nine hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
480967 Four hundred eighty thousand nine hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
480968 Four hundred eighty thousand nine hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
480969 Four hundred eighty thousand nine hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
480970 Four hundred eighty thousand nine hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
480971 Four hundred eighty thousand nine hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
480972 Four hundred eighty thousand nine hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
480973 Four hundred eighty thousand nine hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
480974 Four hundred eighty thousand nine hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
480975 Four hundred eighty thousand nine hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
480976 Four hundred eighty thousand nine hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
480977 Four hundred eighty thousand nine hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
480978 Four hundred eighty thousand nine hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
480979 Four hundred eighty thousand nine hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
480980 Four hundred eighty thousand nine hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
480981 Four hundred eighty thousand nine hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
480982 Four hundred eighty thousand nine hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
480983 Four hundred eighty thousand nine hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
480984 Four hundred eighty thousand nine hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
480985 Four hundred eighty thousand nine hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
480986 Four hundred eighty thousand nine hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
480987 Four hundred eighty thousand nine hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
480988 Four hundred eighty thousand nine hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
480989 Four hundred eighty thousand nine hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
480990 Four hundred eighty thousand nine hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
480991 Four hundred eighty thousand nine hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
480992 Four hundred eighty thousand nine hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
480993 Four hundred eighty thousand nine hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
480994 Four hundred eighty thousand nine hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
480995 Four hundred eighty thousand nine hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
480996 Four hundred eighty thousand nine hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
480997 Four hundred eighty thousand nine hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
480998 Four hundred eighty thousand nine hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
480999 Four hundred eighty thousand nine hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
481000 Four hundred eighty one thousandโฟร์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 480901 ถึง 481000 (Four hundred eighty thousand nine hundred and one to Four hundred eighty one thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 481001-481100, 481101-481200, 481201-481300, 481301-481400, 481401-481500, 481501-481600, 481601-481700, 481701-481800, 481801-481900, 481901-482000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 480801-480900, 480701-480800, 480601-480700, 480501-480600, 480401-480500, 480301-480400, 480201-480300, 480101-480200, 480001-480100, 479901-480000