วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 480601 ถึง 480700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 480601 ถึง 480700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 480601 ถึง 480700 (Four hundred eighty thousand six hundred and one to Four hundred eighty thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
480601 Four hundred eighty thousand six hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​หนึ่ง
480602 Four hundred eighty thousand six hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สอง
480603 Four hundred eighty thousand six hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สาม
480604 Four hundred eighty thousand six hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สี่
480605 Four hundred eighty thousand six hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า
480606 Four hundred eighty thousand six hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​หก
480607 Four hundred eighty thousand six hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด
480608 Four hundred eighty thousand six hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​แปด
480609 Four hundred eighty thousand six hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า
480610 Four hundred eighty thousand six hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ
480611 Four hundred eighty thousand six hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
480612 Four hundred eighty thousand six hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​สอง
480613 Four hundred eighty thousand six hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​สาม
480614 Four hundred eighty thousand six hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​สี่
480615 Four hundred eighty thousand six hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
480616 Four hundred eighty thousand six hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​หก
480617 Four hundred eighty thousand six hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
480618 Four hundred eighty thousand six hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​แปด
480619 Four hundred eighty thousand six hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
480620 Four hundred eighty thousand six hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
480621 Four hundred eighty thousand six hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
480622 Four hundred eighty thousand six hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
480623 Four hundred eighty thousand six hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
480624 Four hundred eighty thousand six hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
480625 Four hundred eighty thousand six hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
480626 Four hundred eighty thousand six hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
480627 Four hundred eighty thousand six hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
480628 Four hundred eighty thousand six hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
480629 Four hundred eighty thousand six hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
480630 Four hundred eighty thousand six hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ
480631 Four hundred eighty thousand six hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
480632 Four hundred eighty thousand six hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
480633 Four hundred eighty thousand six hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
480634 Four hundred eighty thousand six hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
480635 Four hundred eighty thousand six hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
480636 Four hundred eighty thousand six hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
480637 Four hundred eighty thousand six hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
480638 Four hundred eighty thousand six hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
480639 Four hundred eighty thousand six hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
480640 Four hundred eighty thousand six hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ
480641 Four hundred eighty thousand six hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
480642 Four hundred eighty thousand six hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
480643 Four hundred eighty thousand six hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
480644 Four hundred eighty thousand six hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
480645 Four hundred eighty thousand six hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
480646 Four hundred eighty thousand six hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
480647 Four hundred eighty thousand six hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
480648 Four hundred eighty thousand six hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
480649 Four hundred eighty thousand six hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
480650 Four hundred eighty thousand six hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
480651 Four hundred eighty thousand six hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
480652 Four hundred eighty thousand six hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
480653 Four hundred eighty thousand six hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
480654 Four hundred eighty thousand six hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
480655 Four hundred eighty thousand six hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
480656 Four hundred eighty thousand six hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
480657 Four hundred eighty thousand six hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
480658 Four hundred eighty thousand six hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
480659 Four hundred eighty thousand six hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
480660 Four hundred eighty thousand six hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ
480661 Four hundred eighty thousand six hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
480662 Four hundred eighty thousand six hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
480663 Four hundred eighty thousand six hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
480664 Four hundred eighty thousand six hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
480665 Four hundred eighty thousand six hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
480666 Four hundred eighty thousand six hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
480667 Four hundred eighty thousand six hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
480668 Four hundred eighty thousand six hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
480669 Four hundred eighty thousand six hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
480670 Four hundred eighty thousand six hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
480671 Four hundred eighty thousand six hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
480672 Four hundred eighty thousand six hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
480673 Four hundred eighty thousand six hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
480674 Four hundred eighty thousand six hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
480675 Four hundred eighty thousand six hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
480676 Four hundred eighty thousand six hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
480677 Four hundred eighty thousand six hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
480678 Four hundred eighty thousand six hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
480679 Four hundred eighty thousand six hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
480680 Four hundred eighty thousand six hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ
480681 Four hundred eighty thousand six hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
480682 Four hundred eighty thousand six hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
480683 Four hundred eighty thousand six hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
480684 Four hundred eighty thousand six hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
480685 Four hundred eighty thousand six hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
480686 Four hundred eighty thousand six hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
480687 Four hundred eighty thousand six hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
480688 Four hundred eighty thousand six hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
480689 Four hundred eighty thousand six hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
480690 Four hundred eighty thousand six hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
480691 Four hundred eighty thousand six hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
480692 Four hundred eighty thousand six hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
480693 Four hundred eighty thousand six hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
480694 Four hundred eighty thousand six hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
480695 Four hundred eighty thousand six hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
480696 Four hundred eighty thousand six hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
480697 Four hundred eighty thousand six hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
480698 Four hundred eighty thousand six hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
480699 Four hundred eighty thousand six hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
480700 Four hundred eighty thousand seven hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 480601 ถึง 480700 (Four hundred eighty thousand six hundred and one to Four hundred eighty thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 480701-480800, 480801-480900, 480901-481000, 481001-481100, 481101-481200, 481201-481300, 481301-481400, 481401-481500, 481501-481600, 481601-481700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 480501-480600, 480401-480500, 480301-480400, 480201-480300, 480101-480200, 480001-480100, 479901-480000, 479801-479900, 479701-479800, 479601-479700